Nej

  Hej jag valde hemspråk som ett individ val förra året och hade ingen aning om att det skulle startas men det startades. Då undrar jag, om det är möjligt att skita i mitt vanliga individ vals kurs som jag läser nu och endast fokusera på hemspråk? En annan fråga är att jag hade struntat i Kemi 2 för jag tyckte att den var svår men kan jag nu läsa kemi 2 och få godkänt i det och bestämma mig att hemspråks betyget ska ingå i meriten för tycker att jag kan prestera bättre betyg där. I så fall måste jag redan nu bestämma mig vilken kurs som ska vara mitt individ val eller kan jag vänta tills jag har fått betygen. Har ju aldrig haft hemspråk på gymnasiet så jag kanske underskattar svårighetsgraden.

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Nej! :)
  Det bästa du kan göra är att boka tid med SYV-en på din skola och fråga om hur din studieplaneringen och möjlighet att få ut examensbevis kommer att påverkas. SYV-en på din skola känner till din situation. Hen vet vilka kurser du redan har godkända betyg i. Hen vet också om det finns rektors beslut om individuellt anpassat program för dig.
  En av frågorna är: kommer du behöva kemi2 som särskild behörighet till en eftergymnasial utbildning? Om inte och den kursen inte är obligatorisk på din gymnasial utbildning och om din skola kan låta dig byta från den kursen till en annan - t.ex till Modersmål 1 (jag tror du med "hemspråk" menar kursen Modersmål 1), då är det helt möjligt att göra så.
  Jag skulle inte våga råda en elev att hoppa av kurser och "byta hur som helst" utan att ha förankrat detta med SYV-en på den egna skolan.
  Den delen av din fråga som handlar om att få betygen först och välja sen vilka betyg som ska räknas in i ditt jämförelsetal - kan jag inte riktigt svara på heller, tyvärr. Det som jag definitivt kan svara på är att i fall eleven läser i "normal takt", på heltid, och med det lärser 2500 poäng på 3 gymnasieår, så kommer alla betygen räknas in (förutom gymnasiearbetes betyg). Men om eleven läser å mer än heltid, alltså mer än 2500poäng på 3 gymnasieår, kommer de "överstigande" poängen bli i elevens examensbevis markerande med "U"/utökat program. Vilken eller vilka kurser som är "U" bör enligt skolverket bestämmas innan kursen påbörjas, och på så sätt kan man inte vänta tills betygen är satta och välja sen vilken kurs som blir "vanlig" och vilken som blir en U-kurs. Men vi känner också till att det kan hända att studieplanerna på vissa skolor kan "hamna efter", inte bli uppdaterade i tid, och en situation kan uppstå att ingen är säker på vilken kurs som lästes som "U", och då behöver man bestämma sig precis innan examensbeviset ska sättas ihop. Det är inte meningen att det ska bli så. Det strider mot skolverkets rekommendationer.
  Den allmänna rekommendationen som jag vill ge är att inte "i onödan" läsa på mer än heltid: kan man rymma alla kurser som man behöver inom vanlig heltid, 2500poäng, så är det oftast bäst att läsa så och ej ta in flera kurser. Med ännu en 100poängskurs att läsa tar du på dig 200 timmars extra-studieinsats. Den tiden kan du i stället lägga på dina vanliga kurser. Att på gymnasiet läsa på mer än heltid är ett undantag. Rektor kan neka eleven att läsa på mer än heltid för att det ingår inte i elevens rättigheter.
  Så, fundera på att inte läsa på mer än heltid, alltså inte läsa extrakurser. En bra idé är, som jag redan skrev om (se ovan), är att samråda med SYV på din skola.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga