Josefin

  Hej! Jag tog studenten i våras med ett F i matte 2a, utbildningen jag vill söka in på kräver matte 2a/b/c, jag behöver alltså ett godkänt betyg i någon utav matte 2 kurserna. Jag har på gymnasiet läst matte 1a med ett godkänt betyg. Nu har jag börjat läsa matte 2b på komvux och känner inte att det går ihop för mig då jag har svårt för matte. Jag behöver hjälp med att tänka hur jag ska göra och om det finns möjlighet för mig att läsa matte 2a igen.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Josefin,
  om komvux i din kommun erbjuder kursen Matematik 2a, då borde du kunna läsa den. Jag undrar varför du började läsa matte 2b och inte 2a? Sedan är det också så att kurserna matematik 2a och 2b är inte så olika. 2b är lite-lite svårare än 2a, men inte så mycket svårare... så, om du har väldigt svårt för matte 2b, så kanske du tyvärr också har ganska svårt för 2a.
  Jag tänker också på följande: om utbildning kräver (för särskild behörighet) matte 2a eller 2b eller 2c, då är det, formellt sett, OK att endast få E i matte 2a, men många gånger kan det bli svårt att klara av utbildningen om man endast få E i matte 2a (det är minimikravet, ja, men det minimikravet kan visa sig vara satt för långt). Det finns t.ex studerande på sjuksköterskeprogrammet som tvingades sluta på programmet pga de inte hängde med i de räkne-moment som ingår i utbildningen och det är i första hand de studerande som kom in med E i matte 2a. Så, rekommendationen är att sikta på bättre kunskaper och högre betyg, än endast minimikravet.
  Fråga på komvux i din kommun om matte 2a erbjuds. Om inte, fråga din mattelärare om du i slutet av kursen kan få göra slutprovet i matte 2a, trots att du läser matte 2b (kurserna är inte så olika varandra). Formellt sett vinner du inte någonting på att ha betyget i matte 2b, utan det är mer fördelaktigt för dig att t.ex få D i matte 2a, än E i matte 2b. Skillnaden mellan E och D i en 100poängs-kurs blir + 0.1 till ditt jämförelsetal/meritvärde.

  • : Går det alltså att läsa om matte 2a som jag fått F i utan att behöva göra en prövning? Är det alltså möjligt att läsa om hela kursen?
  • Julia :

   Det finns inga förbud mot att läsa en kurs i vilken man fick F i - tidigare. Dock kan komvux i vissa kommuner införa "lokala regler" och någon "spärrtid", t.ex ett år efter det att man fick F i kursen får man inte läsa samma kurs (i så fall säger komvux att man saknar förutsättningar att klara av kursen). Det är annars mycket vanligt att man läser på komvux kurser i vilka man på gymnasiet fick F i. Men om komvux skulle säga att du saknar (i alla fall just nu) förutsättningar att klara av matte 2a, varför tog de in dig på matte 2b som är ännu svårare kurs? Prata med SYV på komvux i din kommun.

  • Julia :

   Du skriver att du började läsa matte 2b på komvux, men jag kan inte förstå varför du inte började läsa matte 2a i stället? Det finns å andra sidan inte någon allmän rättighet i att garanterat få plats på en gymnasiekurs på komvux, oavsett vilka studier man har bakom sig. Med det att endast grundskola är en rättighet, så blir gymnasiestudier - i mån av möjlighet. Har komvux råd, tar de in på gymnasiala kurser. Är pengarna slut får man svar PLATSBRIST, men då söker man till nästa antagningsomgång.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga