Obeslutsam

  Hej! Jag läser just nu min fjärde termin på socionomprogrammet på universitetet men börjar fundera på om jag inte vill bli läkare istället. Då är problemet att jag saknar behörighet och måste läsa ett naturvetenskapligt basår. Min fråga är om jag kan fortsätta på socionomprogrammet och läsa basåret parallellt? Går det att ansöka om utökat program och på det sättet få möjlighet att läsa de två bredvid varandra? Jag vill inte hoppa av om det är så att jag inte trivs med basåret eller inser att det inte är för mig, men jag vill å andra sidan inte vänta flera år med att påbörja läkarlinjen isåfall. Vem vänder jag mig isåfall till? Tack!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  naturvetenskapliga basår på universiteten i Sverige erbjuds, vad jag kan se, endast i bunden form (på plats, ej på distans) och på heltid/dagtid/kontorstid. Det är därför inte rimligt att anta att du skulle kunna fortsätta läsa på din nuvarande utbildning + ett naturvetenskapligt basår ... men du kanske läser socionomprogrammet på distans? I så fall skulle det vara teoretiskt sett möjligt att läsa naturvetenskapligt basår på plats, på universitetet + socionomprogrammet på distans, men jag tänker också på praktikterminen som finns i socionomprogrammet där du ska vara på en arbetsplats på kontorstiderna som du samtidigt också måste vara på universitetet (om du där ska läsa ett basår). 
  Det är mer rimligt att läsa naturvetenskapliga kurser på gymnasial nivå på komvux eller på en folkhögskola; det får du göra samtidigt som du läser din nuvarande utbildning (om du kommer hinna och orka). Komvux i de flesta kommuner erbjuder läsa gymnasiala kurser på distans; du kan välja läsa på deltid (vilket är mer rimligt med tanke på att du redan läser en heltidsutbildning som du inte vill hoppa av). På folkhögskolorna kan naturvetenskapliga år finnas (kanske också på distans men de brukar ges på heltid, alltså du kommer behöva lägga ner cirka 40 timmar/vecka på de studierna och det kan finnas obligatoriska föreläsningar och seminariet samt "labbar" som förläggs på dagtid när du är upptagen med din utbildning till socionom). Du får gärna kika på studieformen folkhögskola men...
  ... jag tycker det som är mest rimligt är att du ansöker till komvux; du ansöker till komvux i den kommunen där du är folkbokförd om att läsa naturvetenskapliga kurser på deltid på distans eller på deltid på kvällstid, om du vill ha lärarledda lektioner. Det är inte alls förbjudet att läsa på universitetet och på komvux samtidigt.
  För behörighet till läkarprogrammet på de svenska lärosätena behöver du skaffa dig godkända betyg i gymnasiala kurser Fysik2, Kemi2, Biologi2 och Matematik4. Inför fysik2 läser man fysik1a; inför kemi2 läser man kemi1; inför biologi2 läser man biologi1. Inför matematik4 läser man antingen matematik 3b eller 3c. Om det är så att du idag saknar godkänt betyg i matematik 3b eller 3c, läs i så fall matte 3c på komvux (c-spår i matte är mer inriktad på naturvetenskap än b-spår som är mer inriktad på ekonomi; genom att läsa matte 3c blir du bättre förberedd inför matte 4).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga