Hej
  Hej!
  Jag har 270 i merit (när jag gick ur 9:an i juni detta år) men vill vara säker på att jag kommer in på korrespondensgymnasiet till våren och undrar därför om jag kan plugga upp mina grundskolebetyg under denna termin, även fast jag inte fick något F. Går det? Isåfall hur? Vem kontaktar jag?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Nej, tyvärr. Känner inte till någon möjlighet att "plugga upp" grundskolebetygen.
  Vänligen
  ANNA

  • : Kan inte prövningar av grundskolebetygen vara relevant i fallet? (https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/provning-i-grundskolan-17873)
  • Mikael : Det är endast teoretiskt möjligt med prövningar i det fallet som beskrivs i frågan. För det första så förstår vi det som så att eleven kommer läsa på gymnasiet nu under hösten och då är det endast på sin egen skola som hen kan göra prövningar och endast i undantagsfall och inte i grundskolekurser i vilka hen har godkända betyg. ... Om vi tar som exempel en elev som inte går på gymnasiet (vad gör hen i så fall?) och som vill pröva i kurser för att höja sina grundskolebetyg, så får hen leta var hen kan anmäla sig... vilket är jättesvårt. Nu, på grund av Covid-19, är nästan alla prövningar inställda. Prövningar erbjuds - som regel -inte på distans. eleven kanske måste åka långt - genom hela Sverige flera ggr till prövning i ett ämne. Avgift på 500kr är en mycket liten del av de kostnader som elevens familj måste betala (jag tänker på resor till-från prövningsstället flera ggr + att eleven under har studiehjälpen från CSN då hen inte är gymnasieelev). ... Den realistiska möjligheten att göra prövningar i grundskolekurser finns endast för elever som har utländska grundskolebetyg men där det fattas svenska språket - då kan utbildningsförvaltningen hjälpa genom att erbjuda prövning i svenska eller SAS, svenska som andraspråk (men vet ej hur det är nu i Covid-tiden...) - kanske inte ens det är nu-för-tiden möjligt. ... Det som kan stå på olika sidor om "möjlighet att göra prövningar" kan teoretiskt sett vara rätt men i praktiken går det ju inte, vilket vi vet av erfarenhet. Så, om du hittar någon elev som gjort flera prövningar i kurser i vilka hen hade godkända betyg från grundskolan och genom det kom på gymnasiet sen, så blir jag förvånad (men då skedde det i så fall innan Covid). Men alla kan ha fel - även jag! :) - men vi på FRåGA SYV menar att vi inte kan "skicka eleven på villovägar" när chansen är "en på flera miljarder" att ens kunna ANMÄLA SIG till en prövning. Sedan är det inte ovanligt att få lägre betyg på prövningen än man hade redan (detta pga elever glömmer en del av innehåll i kurserna). I o f s gör det i så fall ingen skillnad, då högre betyg gäller ändå - men då har eleven ansträngt sig jättemycket; familjen hade stora kostnader och så blev det inget resultat som eleven önskade sig.. det är förklaringen bakom Annas svar, ovan. Dessutom frågar eleven efter möjlighet att "plugga upp", alltså vi tolkar det som så att hen vill Läsa kurserna på nytt - och det känner vi inte ngn möjlighet att kunna göra.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga