Danna 19 år
  Hej,
  1. Jag läser naturvetenskapsprogram och vill ta bort kemi 1, historia 1b och biologi 1, går det? jag ligger på godkänt nivå men vill inte försätta läsa kursen.
  2. jag är 16 år och undrar om jag kan anmäla mig till prövning, jag kan betala för prövning, går det? eller jag måste vara 20 år för att göra prövningen?

  1 Svar

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej Dania,

  På Naturvetenskapsprogrammet är kurserna som du nämner, Kemi1, Historia 1b och Biologi 1 - obligatoriska kurser; man kan, som regel, inte ta bort dem och speciellt om man som elev "ligger på" godkänt nivå. 
  Undantagsvis - om eleven av någon väldigt speciell anledning, inte kan läsa på heltid /exempelvis lider av någon svår sjukdom eller om det har hänt ngt. väldigt tragiskt inom familjen ... / kan rektor kanske besluta om att eleven får läsa på deltid och då sträcker man ut elevens utbildning till 4 år... dvs man läser samma kurser, men under längre tid /på 4 år i stället för på 3 år/.  Men det är, som sagt, ett Undantag och rektors beslut gäller.

  Angående prövningar
  Som gymnasieelv har man rätt att göra prövningar i 2 fall: om man fick F betyg i en kurs på gymnasiet eller om kursen finns inskriven i elevens Individuella studieplan, men undervisning i kursen ej kunde erbjudas (exempelvis om läraren var sjukskriven och ingen vikarie hittades). 
  När eleven inte längre är elev på gymnasieskolan, dvs om eleven har hoppat av gymnasiet eller om hen fick Studiebevis eller Exmensbevis, vilket man får efter 3 år på gymnasiets nationella program - har eleven rätt att leta var hen kan anmäla sig till prövningar (i hela Sverige... det är inte bundet till en viss kommun); dock är vår erfarenhet att det är EXTREMT SVÅRT att hitta var man kan anmäla sig till en prövning; 
  ex. många kommuner har redan stängt möjlighet att anmäla sig till prövningar som äger rum under våren 2018; till de prövningar som ska äga rum under hösten 2018 är anmälningsperioder ännu inte öppna; när anmälan ska kunna göras i olika kommuner är oklart; man får leta på alla de olika kommunernas hemsidor och vara snabb "som attan" - för att alla prövningstillfällen blir uppbokade mycket snabbt. 
  Den ovan beskrivna situationen med prövningar är det som elever, föräldrar och skolpersonal inklusive personal på komvux och på prövningsenheter vittnar om. Anledningar tros vara flera: det är lärarbrist; det är billigt att göra prövning (500 kr per prövning har nästan alla råd med) men det kostar betydligt mer - uppskattningsvis 3-4 ggr mer att Anordna prövning, dvs de som erbjuder prövningar går "back" ekonomiskt minst 1000 kr per prövning (de har inte råd att förlora så mycket pengar och begränsar därför väldigt mycket när, hur och vem kan anmäla sig till prövningar). 
  Se om du hittar någonstans att man kan anmäla sig till prövningar i de kurser som du vill pröva i. Inte för att du får lov att göra prövningar... inte så länge du är elev på gymnaiset, nej. Om du t.ex funderar på att hoppa av gymnasiet, bedriva självstudier och få betyg genom prövningar... se hur svårt det är att hitta var man kan anmäla sig till en prövning. 

  Vi avråder från att hoppa av kurser; vi råder göra sitt bästa i varje kurs man läser. 
  Vi råder också att försöka uppskatta möjlighet att studera, när det erbjuds Gratis undervisning, skollunch och andra förmåner (studiehjälp från CSN, åkkort - om man behöver åka kommunalt för att ta sig till skolan). Ofta tar man för givet att undervisning erbjuds, att den är gratis och allt annat är ordnat... det är bara att läsa på! - ja, så länge man är elev på gymnasiet...
  När man går ut gymnasiet, och upptäcker att det är mycket svårt att komma in på kurser, att det praktiska runt studier kanske inte alls funkar... bostad på skolorten kanske inte går att hitta över huvudet taget och ekonomin går inte ihop (man har nödvändiga utgifter som överstiger de inkomster man kan få) - först då tittar man tillbaka på sin tid på gymnasiet och tänker att man hade det så bra, men uppskattade inte det, tyvärr... :(

  Hoppas någonting i mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

  SYV :)

  • Danna ja, men jag tänker på att byta program helt och hållet , av denna anledning tänker jag att ta bort de kurser som jag inte behöver i det nya programmet.
  • Anna Inom Individuellt val kan man läsa vilka kurser som helst och få in dem i sitt examensbevis. Att "inte behöva" kurser...? Du är mycket ung ännu och kan ändra dig många ggr angående yrkes- och studieval, på så sätt kanske du kommer att behöva de kurser i framtiden, som du idag känner att du inte behöver. Oavsett vad du har för planer i framtiden, så är det så att i fall du inte är sjukskriven /Läkarintyg krävs/ och vill läsa på deltid - då blir det "skolk"; dina vårdnadshavare kommer få reda på det /du är inte myndig/ + du blir av med Studiehjälpen från CSN. Vi på Fråga syv kan inte ändra på reglerna. Vi kan endast förklara vilka regler som finns och ge råd. Vi råder att gå alla kurser och göra sitt bästa i varje kurs; om det sedan kanske visar sig att ditt bästa inte räckte till för att få ett godkänt betyg i kurser, kan hända - men då har du ändå gjort ett försök ! :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga