Berit
  Hej!
  Jag går tredje året på gymnasiet på naturvetenskapliga linjen med inrikting natur och har hittills fått A i nästan alla kurser. Efter gymnasiet funderar jag på att gå läkarlinjen vilket jag vet kräver mycket bra betyg för att komma in. Jag är född i Tyskland och pratar flytande tyska, så jag skulle säkert klara av att få A i tyska 4 om jag förberedde mig lite. Jag har dock ett antal frågor angående ämnet.
  Först och främst undrar jag ifall jag måste tenta av alla tyskakurser (1-4) eller om jag kan gå direkt till exempelvis tyska 3. Jag har inte läst tyska i skolan innan, endast som modersmål, och har läst till spanska 3.
  Min nästa fråga är ifall det är ett problem at jag har läst spanska innan. Jag har i nuläget 1,5 meritpoäng och planerar att läsa matte 5 till våren för att få fullt merit. Det skulle dock underlätta för mig ifall jag slapp detta eftersom det både skulle ge mig färre lektionstimmar och mindre att göra med tanke på att våren kommer vara stressig nog med gymnasiearbete osv. Moderna språk 4 ger ju 1 meritpoäng och jag undrar ifall jag kan ta det sista meritpoänget jag behöver från tyska 4. Jag har hört att meritpoängen är olika för det andra moderna språket man läser men tänkte fråga någon som vet.
  Min sista fråga är ifall jag kan "byta ut" betyget jag skulle få i tyskakurserna mot de B jag har fått. Jag har fått B i Kemi 1, Biologi 1 och Biologi 2 och skulle såklart vilja ha A på pappret istället. Kan jag tex. byta ut ett B i Biologi 1 mot ett A i tyska 1?

  Jag har pratat lite med rektorn, syven och tyskaläraren på min skola angående mina frågor med de har inte kunnat ge mig klara svar. Rektorn har sagt att jag kan få läsa utökat, vilket jag har förstått att jag skulle behöva men längre än så kom jag aldrig.

  Tacksam för svar.

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Berit,

  det finns inga krav på att ha betyg i lägre kurser i Moderna språk för att kunna tillgodoräkna sig meritpoäng för godkända betyg i Moderna språk 3 och/eller 4.

  Du får 1.0 i merit för godkänt betyg i Moderna språk 4, oavsett vilket modernt språk det är. Du kan få det för Tyska 4. Du kan alltså, "gå" direkt på Tyska 4. :)

  Liselotte

  Ang. "byta ut" kurser så som du önskar: går tyvärr inte. Biologi 1 och Kemi 1 är programgemensamma kurser och måste finnas i Examensbeviset från Naturvetenskapsprogrammet. Som programstruktur måste se ut på NA, kan du se i Programplanen för NA>>.

  Det är bra att du fick svar från rektorn att du får läsa "utökat". U-kurser räknas in i ditt Meritvärde endast om de krävs för Särskild behörighet ELLER om de ger Meritpoäng.

  Mest vinner du på att få läsa Tyska 4 i stället för Matematik 5.

  Om du redan har A-betyg i Spanska 3, får du ingen fördel i att i stället få A-betyg i Tyska 3. Du får ändå inte fler meritpoäng i "avdelningen MODERNA SPRÅK" än max 1,5 som man får för kombinationen "moderna språk 3 och 4".

  Betyg i Tyska 1 skulle du kunna ha i stället för någon av kurserna inom Programfördjupningar eller inom Individuellt val, men om du redan har A-betyg i dem, då kommer det inte att göra någon skillnad i ditt meritvärde.
  Frågan är också "På vilket sätt" kommer du få betygen i Tyska? Kommer rektor att bevilja dig göra Prövningar i tyska? eller ska du hinna läsa den kursen? finns det en språk-grupp på din skola som läser tyska?
  Rektor kan, formellt sett, vägra bevilja dig läsa Utökat; och vägra också ge dig möjlighet att göra prövningar.
  Att läsa U-kurser /utökade/ är inte elevens rättighet. Att göra prövningar har eleven på gymnasiet rätt i, i 2 fall; om hen fick F-betyg eller om kursen finns inskriven i elevens Individuella studieplanen men eleven ej fick möjlighet att läsa kursen.

  • : Kan jag "byta ut" betyget i biologi 2 mot det jag skulle få i tyska 4 då?
  • Liselotte : du behöver betyg i Biologi 2 för Särskild behörighet till läkarprogrammet. Därför kommer betyget i biologi 2 räknas in i ditt jämförelsetal. Alla kurser som krävs för Särskild behörighet räknas alltid in i Jämförelsetal.
  • : Men om jag inte vill läsa något som kräver biologi 2, så är det bättre att "byta ut" den kursen, eller? Och om jag skulle "byta ut" den och sedan söka till läkarprogrammet ändå, läggs biologi 2 kursen på det jämförelsetalet jag har i mitt examensbevis eller hur funkar det då?
  • Liselotte : Det är också en fråga om VILKEN INRIKTNING på Naturvetenskapsprogrammet du ska ta Examen från?
  • Liselotte : ALLA kurser inom en av inriktningar måste finnas med som "vanliga kurser", ej U-kurser (utökade) i Examensbeviset. Om du t.ex har betyg i Geografi 1 och i Samhällskunskap 2 - kan man, i så fall, "göra ditt examen som om den är från inriktning "Natur och samhälle". Men annars så går det inte...
  • Liselotte : Eleven kan givetvis ÖNSKA vad som... men det är Rektorn som beslutar (ofta på förslag från en SYV, som har koll på reglerna). Skulle rektorn besluta ngt. som går emot reglerna, kommer det Examensbeviset ej vara giltigt och man kan inte komma in på högskola/universitet i Sverige. Examensbeviset "dras in" och utfärdas på nytt, enligt de gällande regler.
  • : Jag går natur med inriktning natur, så då antar jag att det inte går. Tack för svaret! :)
  • Liselotte : Vi på Fråga SYV är mycket glada om våra svar blir till hjälp! :) Du får gärna gilla oss på https://www.facebook.com/fragasyv.se/?fref=ts ;) LYCKA TILL MED DINA STUDIER!
  • : En sista fråga; ifall jag skulle ha en kurs som utökad, och sedan läser något där kursen krävs, hur räknas betyget då in? Adderas B i 100poängskurs till betygen i de 2500 poängen eller byts det ut mot ett av de kurserna som inte krävs? För x antal B i 2500 poäng skulle ju ge ett lägre jämförelsetal än samma antal B i 2600 poäng. Tänker bara ifall det finns någon fördel att lägga Biologi 2 i utökat eller hur det ser ut.
  • Anna : Inget byts ut, utan i fall en U-kurs krävs för behörighet ELLER om den skulle ge meritpoäng, då räknas ÄVEN betyget i U-kurs in i jämförelsetal, tillsammans med alla de andra, "vanliga" kurser. I ditt exempel kommer 100 poäng extra räknas in. Dock Gymnasiearbete räknas inte in. Det är för att det endast är möjligt att uppnå E betyg, inte högre. Så det är 2400 poäng "vanliga kurser" från Examensbevis från gymnasiet som räknas in. och så U-kurser, om de krävs för behörighet /särskild behörighet/ eller om de ger meritpoäng.
  • Anna : Om du läser inriktning "naturvetenskap" kan inte Biologi 2 bli U-kurs. Detta för att det är en Inriktningskurs, dvs OBLIGATORISK kurs för dig. U-kurser är extrakurser, helt frivilliga, och ingen obligatorisk kurs kan bli U-kurs.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga