S 25 år

  Jag är mitt i första terminen, och funderar på att antingen söka studieuppehåll eller anstånd pga psykisk ohälsa. Som jag har förstått det så kan man inte söka studieuppehåll första terminen, utan att det gäller från termin två. Jag undrar då om jag kan ansöka om anstånd mitt i första terminen, eller om det enbart gäller om man inte har börjat studera och terminen inte har börjat ännu. Min fråga för att förtydla: Kan jag ansöka om anstånd under min första termin — om jag har gått förbi studiestarten och redan börjat studierna — eller är det för sent nu?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Sara,
  vi på FRåGA SYV jobbar inte direkt med den frågan som du ställer. Vad jag, allmänt, vet och även kan läsa på några webbplatser om, är bl.a följande: "Om du är antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten." Och om du har påbörjat studierna, är det i så fall Studieuppehåll du får ansöka om. 
  Du nämner ohälsa i din fråga. Har du läkarintyg eller intyg/utlåtande från en psykolog? - Det är bra om du har eller kan skaffa dig det. Chanserna att få hjälp och/eller få igenom ett undantag är ofta mycket större om man har "papper" på sitt hälsotillstånd, ofta är det läkarintyg/sjukskrivningsintyg eller utlåtande från en psykolog eller (i vissa fall) från kuratorn. 
  Mitt råd till dig är att du söker träffa en kurator. På de flesta lärosäten finns den en kurator anställd, men annars så får lärosätet förmedla kontakt (hänvisa dig till en kurator). Kuratorer brukar vara insatta i den problematiken som din fråga gäller.
  Jag tänker också så här: om du är eller blir sjukskriven på heltid av en läkare, så har du i så fall "rätt att inte bedriva dina studier". Hur det blir senare, när du vill återgå till studierna, kan jag dessvärre inte ge några upplysningar om, det kan bero på om du hinner få godkända betyg i några kurser som lästes under termin 1 och på hur lång tid du är borta från studierna på grund av sjukdom. Det mest fördelaktiga för dig är, enligt min mening, att försöka få studieuppehåll med bibehållen studieplats. Jag vet dock inte om du har rätt att få det. 
  I fall du inte hittar, på ditt lärosäte, någon kurator, prata med en studievägledare på din institution. Om hen inte själv vet svar på din fråga, bör hen i så fall hänvisa dig rätt till ett ställe eller en person som kan ge dig rätt svar på din fråga.
  Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga