Filip

  Jag tycker det skulle varit kul att gå handel på gymnasiet för att bli butikschef eller inköpare. Men jag skulle också tycka det skulle vara kul att bli lärare efter gymnasiet. Går det då att gå handel på gymnasiet och bli lärare. Jag vet att man måste lägga till några kurser. Är det möjligt att bli lärare fast om man går handel inriktning handel och service?

  • Peter : Vilken sort lärare vill du bli: grundskole- eller gymnasielärare och i vilka ämnen? eller yrkeslärare? eller kanske förskollärare? Kika på info om olika läraryrken på www.framtid.se
  • : Jag tänker att jag vill bli ämneslärare i so åk 7-9
  • Julia : Läs gärna Peters svar,nedan. lärare på högstadiet är oftast behöriga i 3 ämnen. Grundläggande behörighet: examensbevis + godkända betyg i svenska 2, 3 och eng 6 krävs till alla högskoleutbildningar. försök läsa så mycket samhällskunskap, religionskunskap, som möjligt på gymnasiet. Annars får du komplettera efter gymnasiet.

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej!
  till lärare*** läser man i Sverige på högskolenivå och man behöver därför alltid ha grundläggande behörighet; på gymnasiala yrkesprogram ingår inte svenska 2,3 och engelska 6 som obligatoriska kurser men godkända betyg i de kurserna krävs - för grundläggande behörighet. Som elev på gymnasiet har du rätt att läsa de kurserna, men du måste säga om det på din skola.
  Vidare kan vissa kurser krävas för Särskild behörighet, beroende på vilken sort lärare man vill bli; t.ex vill man bli lärare i matematik, krävs godkänt betyg i gymnasial kurs matematik 4 inom särskild behörighet till lärarutbildningen.
  Blir man på gymnasiet inte behörig, kan man komplettera efter gymnasiet, t.ex på komvux, på en folkhögskola, på basår på högskolenivå eller genom självstudier-prövningar.
  ______
  *** finns många olika sorters lärare, t.ex
  Ämneslärare
  Lärare i "vissa ämnen"
  Folkhögskolelärare
  Yrkeslärare
  Grundskolelärare
  Lärare F-3
  Lärare i Fritidshem

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga