1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  om studieupplägget är på ett år, så kan man extremt sällan klara de studierna på en termin. För det måste eleven vara extremt-högt begåvad (särbegåvad) och samtidigt få mycket hjälp av sin skola, som skulle "vända ut och in" på sina resurser för att erbjuda eleven möjlighet att tenta av kurserna på förhand. 
  Nästan alltid måste man som elev/studerande "inrätta" sig i det studieupplägget som gäller för alla elever på skolan. Alltså, om kursernas upplägg är att de läses på ett läsår, då läser alla elever under ett år och får betygen i slutet av kurserna. Men du får givetvis ställa din fråga till utbildningsansvariga på den skolan där du ska börja läsa; jag tror du får samma svar där som jag ger dig nu.
  Det ingår inte i elevens rättigheter att få lov att tenta av en kurs på förhand, innan kursen är, enligt det vanliga studieupplägget, är slut. Det är dock inte förbjudet för en skola att erbjuda eleven möjlighet att tenta av kurserna på förhand; det är dyrt och besvärligt för skolan att göra det och p g a det ej ingår i elevens rättigheter, sker det mycket-mycket sällan att skolorna gör så.
  För dig som elev är det fördelaktigt att läsa i en vanlig/normal studietakt. Även om du är superbegåvad och lätt klarar av A-nivå på betygen utan någon ansträngning, så kan du i så fall ägna din tid och energi att jobba extra, vid sidan av studierna, eller att ha hobby (fritidsintresse) eller/och bedriva självstudier i några ämnen, t.ex på egen hand lära sig något nytt främmande språk. Det du gör vid sidan av dina studier gör du i den takten som du själv önskar, utan stress/"deadline". 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga