anonym2005

  Hej, jag går i naturvetenskapsprogrammet tredje året och läser moderna språk 4. Jag tänkte att göra prövning i modersmål 3&4 så att modersmål blir utökade kurser. Kan man i det här fallet byta betygen mellan moderna språk och modersmål? och kommer då det nya betyget i modersmål inte räknas i betygssnitt eftersom den är en utökad kurs? Ta hänsyn att jag ska söka in i tandläkarutbildningen. 

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  kurserna i ämnet Modersmål ger inte några meritpoäng. Inom ämnet modersmål på gymnasiet finns följande kurser: Modersmål 1, Modersmål 2 och kursen Aktiv tvåspråkighet. De kurserna du nämner i din fråga finns, över huvudet taget inte, och därför går det inte göra prövning i de kurserna (eftersom de inte finns). 
  Vad gäller prövningar, för övrigt, så har gymnasieelev rätt att göra prövning endast på sin egen gymnasieskola och endast i två fall: om hen läste en kurs och fick F eller om undervisning i en kurs som är inskriven i elevens individuella studieplan ej kan erbjudas men att lärare finns som kan genomföra prövningen. Förutom det, så kan gymnasieskola frivilligt erbjuda eleverna möjlighet att göra prövningar men det är kostsamt och "besvärligt" (lärartid tas i anspråk och administration kring att organisera prövningar är inte heller gratis, så därför är det sällan som gymnasieskolorna går med på att erbjuda eleven prövning i fall hen ej har rätt att genomföra prövningen).
  Du kanske kan ha nytta av följande information: i NA, båda inriktningar ingår som en obligatorisk kurs en kurs i ämnet Moderna språk, vilket du kan se i Programplanen för NA>> - det står Moderna språk, 100p. inom programgemensamt. Vidare kan eleven också, beroende på vilken inriktning hen läser ha ännu 2 eller 3 kurser i ämnet Moderna språk som programfördjupning. Ännu två kurser i ämnet moderna språk får läsas som individuellt val. Så, man kan i sitt examensbevis ha ganska många kurser i ämnet moderna språk (samma språk eller olika moderna språk).
  Vad gäller U-kurserna (utökat program) så krävs det rektors beslut för att du ska få läsa en eller flera U-kurser. Betyg i en U-kurs kommer påverka ditt meritvärde endast om en sådan kurs krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. Andra U-kurser kommer inte påverka ditt meritvärde.
  Vilka kurser som i ditt examensbevis kommer stå som U-kurser bör framgå av rektors beslut, om hen fattar beslut att du ska få läsa en viss kurs som U-kurs eller om hen beviljar dig göra prövning i en kurs. Så säger i alla fall skolverket när man frågar där.
  Jag gissar på att du läser inriktning Naturvetenskap och då ingår fysik 2, kemi 2, biologi 2 och matte 4 som obligatoriska (inriktnings-)kurserna i din gymnasieutbildning och det är de kurserna som krävs för Särskild behörighet till svensk tandläkarutbildning.
  Obligatoriska kurser kan inte i examensbevis bli U-kurser. Du kan dock ha (om rektor fattar det beslutet) kurserna som ger dig meritpoäng som U-kurser, t.ex matematik 5, som är 1.0 meritpoäng eller moderna språk 3 och/eller 4. Om du i ditt examensbevis kommer ha kurser som är U-markerade som ger meritpoäng, då kommer betygen i de kurserna räknas in tillsammans med de övriga 2400poäng "vanliga kurser" som ingår i ditt examensbevis.
  I examensbevis från gymnasiet ingår 2500 poäng; av dem 100 p.gymnasiearbete. Betyg i gymnasiearbete räknas inte in. De övriga 2400 poäng "vanliga" kurser, ej U-kurser bidrar alla med sina betyg till "snittbetyget"/Jämförelsetalet. Av U-kurser är det endast de som krävs för särskild behörighet eller som ger meritpoäng som räknas in i ditt jämförelsetal.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga