Lydia

  Hej! Jag är en elev i årskurs 1 på gymnasiet som undrar om det är möjligt att byta från Franska 3 till Spanska 4 som individuellt val, eller är det obligatoriskt att man måste ha läst spanska 3 då? I högstadiet har jag läst 3 år spanska och 1 år franska då jag har lätt för språk och gära varierar lite. Nu vill jag gärna ha spanska igen och är villig att läsa in spanska 3 på egen hand för att klara av spanska 4. Tack på förhand.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Lydia.
  Det är bra att du har lätt för språk och att du vill lära dig flera språk!
  Svar på din fråga, som jag kan ge, som inte är språklärare och inte jobbar på just din skola: "Jag hoppas det går att lösa men kan inte lova det".
  Förklaringen till varför jag ger just det svaret:
  Som regel läser eleverna kurserna i "rätt följd" och inför Spanska 4 läser man Spanska 3 och innan dess antingen Spanska 1 och 2 eller har läst spanska i några år på grundskolan. Men det förekommer också olika andra situationen där språklärare bedömer att eleven har tillräckliga förkunskaper och eleven kan därför tas in på en kurs där hen (i den formella meningen) inte har förkunskaperna som krävs eller att eleven inte kan påvisa att hen har de förkunskaperna.
  För att det ska ske, alltså för att du ska kunna antas till kursen Spanska 4 behövs lite "god vilja" från personal på din skola; det är alltså inte en rättighet du har. Även om du skaffar dig kunskaperna på egen hand, måste läraren i så fall lägga ner tid på att testa på vilken nivå dina kunskaper ligger och jag vet inte om den tiden finns (det är ju så mycket som lärare redan måste göra så varje extrauppgift kan bli "för mycket"). Ytterst är det upp till rektor på din skola att besluta om hen vill ge läraren ett uppdrag att testa dina kunskaper så att du ev.skulle kunna antas till en kurs där du inte kan uppvisa godkänt betyg i en underliggande kurs.
  Du kan börja med att prata med SYV på din skola. Förhoppningsvis kan SYV-en ta upp den frågan med rektorn. I annat fall kan du själv eller dina vårdnadshavare kan ta upp den frågan med rektorn.
  Så, jag måste svara att du ställde en fråga som kan ha olika svar, beroende på hur personal på din skola kommer att agera. Det du önskar ingår inte i elevens rättigheter men vi vet att det förekommer att eleverna på gymnasieskolorna tas ibland in på språkkurser på högre nivå (när de inte har godkända betyg i kurser i samma språk på lägre nivå).

  Vad du själv kan göra, oberoende på vad personal på din skola tycker eller gör: bedriv självstudier och om du uppnår tillräckligt hög nivå i spanska för att kunna få godkänt betyg i Spanska 4, kan du - efter gymnasiet - göra prövning och få betyg (om du behöver det betyget).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga