1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Jag förstår att du känner en osäkerhet kring ditt gymnasieval. Det är ett stort beslut och det är vanligt att känna sig osäker och stressad över det. Här är några steg du kan ta för att hantera situationen och hitta en bra lösning:

  Prata med dina föräldrar och SYV på din skola!
  Förklara exakt hur du känner och varför du vill ändra ditt val. Även om SYV redan har sagt nej, kan hen kanske ändå göra ett undantag om hen förstår hur viktigt det är för dig. Be dina föräldrar att stödja dig i kontakter med SYV-en på din skola.

  Dina vårdnadshavare kan också kontakta rektorn och även personal på gymnasieantagningskansliet. Tekniskt sett, är det inte omöjligt att ändra gymnasiala alternativ nu, innan betygen i slutet av läsåret är satta och det ändå inte går att avgöra vilka elever som blir behöriga till sina valda alternativ och hur höga betyg de kommer att ha i sina slutbetyg från grundskolan.

  Om det inte kommer att gå att ändra ditt val nu, kan du börja på Samhällsvetenskapsprogrammet och sedan försöka byta till Naturvetenskapsprogrammet när läsåret har börjat. Det finns inga garantier på att kunna göra det, men möjlighet kan eventuellt finnas att göra det.

  Försök hantera din stress.
  Att ta hand om din mentala hälsa är mycket viktigt. Prata med en kurator, skolsköterska eller annan stödperson om dina känslor. Att ha någon att prata med kan hjälpa dig att hantera din ångest och stress bättre.

  Fundera på följande: Samhällsvetenskapsprogrammet kan erbjuda många möjligheter och kan vara ett bra val även om du i nuläget känner att Naturvetenskapsprogrammet skulle passa dig bättre. Tänk på att många elever hittar nya intressen under gymnasietiden och det kan handa även dig. Det går att komplettera för fullständig naturvetenskaplig behörighet efter gymnasiet.
  Tänk också på att du kan välja om, på nytt, till hösten "därpå"... Ungdomar kan börja år1 på gymnasiet t o m det året de fyller 19 år. Om du börjar läsa på gymnasiet till hösten och känner att det är helt fel program du läser, lägg i så fall in en ny ansökan till gymnasiet till hösten 2025 (du bör göra det under val- eller omvals/nyvals-perioden). Det är ganska många elever som väljer om till året "därpå" och läser först ett år på "fel program" och sedan läser tre år på "rätt program".
  Hoppas att någonting i mitt svar blir till hjälp för dig!  

  Studie- och yrkesvägledare
  • Pandra girl : Så du v på min skola kan göra så att jag kan ändra mitt val? För hen sa att det är omöjligt. Mina föräldrar tänkte skriva ett Mail till Skolverket annars. Men att prata med syv är igentligen mitt bästa alternativ och det är möjligt?
  • Milla : Det är personal på gymnasieantagningskansliet som kan ändra i din gymnasieansökan. De brukar göra det på begäran av skolans SYV (om särskilda omständigheter finns att ta hänsyn till). Skolverket är nog fel ställe att vända sig i detta fallet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga