Påfågel

  Min dotter går nu ettan på gymnasiet och har valt ekonomi/juridik. Dock vill hon gärna byta till ekonomi/ekonomi på annan gymnasieskola när hon börjar tvåan i höst. Hon har fått höra både att det går och att det inte går för att vissa ämnen som läses i ettan på ekonomi/ekonomi läser inte ekonomi/juridik. Vad är det för ämnen som skiljer och brukar det gå att komplettera under sommarlovet?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  vill eleven gå på en annan gymnasieskola så rekommenderas att söka via gymnasieantagningen under val- eller omvalsperioden, för att det är inte elevens rättighet att byta gymnasieskola på annat sätt än just genom att konkurrera om plats med sina grundskolebetyg när val till gymnasiet sker. Om en elev kommer in på en gymnasial utbildning, via gymnasieantagningen, till år1 och uppvisar godkända betyg i de flesta kurser som läses i år 1 på det aktuella programmet brukar hen bli uppflyttad till år2. 
  I andra fall är eleven "utelämnad" till skolornas/rektorernas "god vilja" men framförallt att det ska finnas ledig plats i år2 på den skola där eleven vill läsa. Även om platserna befrias på grund av avhopp från gymnasiet så upptas de snabbt av elever som har rätt till de planerna för att de sökte via gymnasieantagningen, konkurrerade med sina grundskolebetyg och kom in och uppvisar godkända betyg från år1, så blir de uppflyttade till år2 och de lediga platserna i år2 "försvinner" och då kan inte en gymnasieskola ta in några andra elever.
  Om en gymnasieskola kan ta in elever i år2, förbi gymnasieantagningen, utan direkt till skolan, då tittar personal (i första hand SYV på den mottagande skolan) på hur elevens studieplan ser ut (vilka kurser hen har läst och fått godkända betyg i) och bedömer om eleven ska på två år kunna uppnå kraven för examensbevis. Blir bedömningen att eleven inte kan uppnå kraven för examensbevis, då kan inte gymnasieskolan anta den eleven. 
  Kurserna kan på olika skolor läsas i lita olika ordning, t.ex brukar Idrott-och-hälsa1 läsas i år1 men på vissa skolor kan den kursen bli förlagd under år2 eller t o m under år3 (t.ex på grund av lärarbrist). Många kurser läses dock i "vanlig ordning" t.ex svenska 1, 2 och 3 under var sin årskurs men även det är inte "förutbestämt", utan en skola kan förlägga alla tre kurser i svenska under kortare tid än 3 år (i en form av "koncentrationsläsning"). Det är inte förbjudet för en gymnasieskola att förlägga kurserna "komprimerat", så att eleverna läser få kurser under kort tid och sedan några till kurser under kort tid... eller t o m att eleverna läser endast en kurs på heltid, t.ex läser man i så fall en språkkurs eller en mattekurs på fem veckor, får betyg och sedan läser en annan kurs på heltid (en 100p.kurs läses på heltid på fem veckor). 
  Att skolorna förlägger kurserna på olika sätt gör det svårt att byta skola. Skolorna gör det på grund av lärarbrist, shemakrockar och andra "svåra omständigheter" (alltså, inte för att försvåra för eleverna). 
  Vilka kurser som ingår i olika inriktningar inom ekonomiprogrammet kan du se i Programplanen för EK>>. det är 300 poäng av programmets 2500poäng som skiljer inriktningarna åt (alltså inte så mycket som skiljer inriktningarna åt... men inriktningskurserna är obligatoriska i alla de fall där eleven inte fick rektors beslut om Individuellt anpassat gymnasieprogram; vid ett sådant beslut kan inriktningskurserna bytas ut och med det inte längre blir obligatoriska). Var god se https://www.fragasyv.se/info/individuellt-anpassat
  Med det sagt, så är det inte förbjudet för eleverna och deras vårdnadshavare att kontakta skolorna med frågor om att byta skola och/eller program och/eller inriktning på programmet. Några generella svar går inte att ge på din fråga förutom att det bästa i den situationen är att göra en ny ansökan via gymnasieantagningen och konkurrera om plats på en gymnasial utbildning (på nytt, alltså).
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga