Astor 21 år
  Hej!

  Jag läser på el och energi programmet inriktning dator och kommunikationsteknik. Nu undrar jag om det är så att man kan byta ut kursen kommunikationsnät 1? eller är det så att den är obligatorisk? Det råder tydligen dubbla meningar om man kan byta ut den kursen eller ej. Då jag har betyg i Webbutveckling 1 och skolan där jag går inte läser den kursen så undrar jag helt enkelt om man kan byta ut kommunikationsnät 1 emot webbutveckling 1?

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Astor,

  läser du på gymnasieskolan eller på komvux? Det är olika regler... 
  *****
  Jag gissar på att du läser på gymnasieskolan. I så fall måste Alla kurser inom En av Inriktningar ingå, för att kunna ta ut examensbevis. Se Programplan_EE.pdf


   Ovan ser du vilka kurser som är Inriktningskurser på just din inriktning. Det är OK att ha ALLA kurser (betygsatta) in i examensbevis från En annan inriktning, men det måste just vara ALLA KURSER INOM EN AV INRIKTNINGAR.

  I annat fall uppfyller man inte reglerna för examensbevis inom gymnasieskola.
  På komvux är det lite friare... men, å andra sidan, har inte komvux så stor val av kurser att erbjuda, oftast i alla fall - utan man "lappar" och "fixar" för att få, snarast möjligt, upp till examensbevis; på komvux, alltså... skulle du t.ex ej uppfylla kraven för examensbevis på gymnasiet, får du ett Studiebevis som du på komvux kan försöka komplettera upp till examensbevis. På komvux förlorar du i så fall betyget i Idrott-och-hälsa1, för att det får ej ingå i examensbevis från komvux.

  Angående "delade meningar" om vilka kurser som får ingå i examensbevis från gymnasieskolan...
  Om eleven byter program eller om andra "speciella omständigheter" finns, får Rektor fatta beslut om Individuellt anpassat gymnasieprogram; dock måste det beslutet fattas innan eleven går ut årskurs 2.
  När eleven har påbörjat årskurs 3, får inte längre ett sådant beslut fattas.
  Om rektor har i rätt tid fattat beslut om Individuellt anpassat program, då framgår i det beslutet vilka kurser som byts mot vilka; de kurser som måste ingå i examensbevis är alla kurser som finns inom Gymnasiegemensamma ämnen på just det aktuella programmet. Övriga kurser får bytas ut, men detta måste tydligt framgå av beslutet om Individ.anpassat program.
  I Examensbeviset står det i så fall också att eleven läste Individ.anpassat program.

  SYV på din skola måste veta om det finns Rektors beslut om Individuellt anpassat program (för dig). Om inte - gäller de "vanliga reglerna": att alla kurser inom en av inriktningar måste ingå, och i annat fall går det inte att få ut Examensbevis.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga