studerande
  Jag gör prövningar för att höja mina betyg.
  Sv3 har jag som utökat. Jag har svenska som mitt andra språk men jag valde att läsa vanlig svenska i gymnasiet. I och med den är utökat, kan jag läsa om sv3 som andra språk? Kan man byta ut sv3 till sv3 som andra språk? Mest för betyget också...
  • Julia : Har du godkänt betyg (E eller högre) i Svenska 3? Har du examensbevis från ett yrkesprogram? Är du säker på att betyget i sv 3 är i ditt examensbevis markerat med "U"?
  • studerande : Ja jag har betyget D i den. Jag gick vård och omsorg. Ja den är markerat med U. Kan jag byta?
  • Julia : I dokumentet "Examensbevis" kommer inget att ändras. Ang. om högre betyg i SAS 3 kan räknas in i stället - måste vi få lov att återkomma. Det är en rätt så ovanlig fråga du ställer. Vi har nu kontaktat en sakkunnig och inväntar svar. Skulle svenska 3 vara en vanlig kurs, alltså ej U-kurs skulle jag direkt svara Nej, det är inte möjligt. Men pga det är en U-kurs i ditt exam.bevis så är jag osäker, har inte fått just den frågan förut... Hoppas kunna återkomma med svar till dig inom kort.
  • studerande : Yes, jag inväntar svar. Har frågat en annan syv och hon misstänte att det skulle gå. Men jag väntar på ditt svar.
  • Anna : Vi på FRåGA SYV har pratat med 3 olika experter på Universitets- och högskolerådet som tittar på den frågan sedan igår förmiddag. Vi kan ge dig svar endast efter det att vi själva får svar från UHR. När det svaret kommer, kan jag tyvärr inte veta. Men så fort vi får svar, så får du ta del av UHR´s svar. Vi håller tummarna! :)
  • studerande : Ja, jag väntar på eran svar :))
  • Julia : Så fort vi får svar från UHR, vidaebef. vi deras svar till dig.
  • studerande : Hej! Har ni fått svar på frågan?
  • Mikael : Nej, tyvärr inte. Jag kan göra ett försök att förklara varför det är en så svår fråga att svara på. Läs mitt svar på frågan, nedan.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hejsan! reglerna ang. vilka kurser som räknas in och ersätter andra vid ansökan till högskoleutbildningar har FRåGA SYV ingen som helst beslutande rätt i. Det är en fråga till Universitets- och högskolerådet och vi ställde din fråga till dem och även pratade i telefon med flera personer/betygsexperter på UHR. Vi fick svar från UHR om att de ska fundera på saken och återkomma, men de har ännu inte återkommit till oss. 
  Varför det är en så svår fråga att svara på? Min gissning är att ingen tänkte på att flera saker kan inträffa samtidigt: att en person kan i sin gymnasieexamen ha svenska 2 och/eller 3 som U-kurs och att hen senare vill ersätta betyget/betygen med högre betyg i SAS i stället (SAS 2 och 3, svenska som andraspråk). 
  Det ligger till så här: uträkning av meritvärdet är automatiserat. Först är det kurser i examensbeviset som räknas in och i ditt fall räknar dator in och registrerar som obligatorisk kurs Svenska 3, även om den i ditt examensbevis är U-kurs, så måste betyget räknas in pga den kursen krävs för grundläggande behörighet. Sedan när Svenska 3 redan finns som en av dina "grundkurser"/grundstenar i din ansökan så är det då exakt samma kurs med högre betyg som kan räknas in i stället, alltså svenska 3. Då skulle man svara: du måste få högre betyg i svenska 3. Punkt och slut... 
  men... om du tog examen utan att på gymnasiet ha läst svenska 3, vilket för dig var möjligt pga du tog examen från ett yrkesprogram, kunde du då senare på komvux läst SAS 3 och det betyget skulle räknas då in. Logiskt sett är det inte bra om du och andra i din situation skulle straffas för att de läste högre kurs i svenska på gymnasiet. Så, det borde i den situationen vara möjligt att räkna in SAS 3 i stället för Svenska 3, men som sagt uträkningen ar automatiserat. Man behöver i så fall göra ändringar i det systemet. I så fall måste beslutet om det fattas först. Om ett sådant beslut kommer fattas och hur lång tid det kommer ta att ändra i systemet - kan inte vi på FRåGA SYV svara på, utan det är en fråga till UHR. 
  Om vi får svar från dem, återkommer vi till dig direkt. 
  När eller om vi får svar från UHR, kan inte jag eller ngn av mina kollegor på FRåGA SYV svara på, tyvärr. 
  Rent praktiskt, skulle jag i din situation försöka göra 2 prövningar: i Svenska 3 och i SAS 3. Och försöka få så höga. betyg som möjligt i båda kurserna. Skulle du t.ex få A i Svenska 3, då är det vi "hemma" så att säga... för högre betyg än A kan man inte få. Men om du får högre betyg i SAS 3 än i Svenska 3, då står fortfarande frågan kvar - vilket av betygen som kommer i ditt fall räknas in. 
  :(

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga