George 19 år

  Hej, Jag läser matematik 5 som individuellt val och satsar på ett A I kusen. Jag vet att kursen ger 1 extra merit poäng. Men ifall jag får ett B till exempel, kan man då ersätta det betyget men ett annat betyg från mitt examens bevis? För jag har läst tre utökade kurser bl.a moderna språk två kurser som jag fått A på samt modersmål som jag också har fått A på. Tack på förhand!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej George,
  kurser som ger meritpoäng räkans också (alltså Betyg i de kurserna) in i ditt jämförelsetal, det kan du inte undvika. Och detta gäller även om kursen blir i ditt examensbevis en U-kurs. 
  Reglerna säger: betyg i U-kurser /utökat i examensbeviset/ räknas in i jämförelsetal endast i två fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om kursen ger meritpoäng, i andra fall räknas inte U-kursernas betyg in. 
  Du vinner alltså på att ha kurser som är betygsatta med högsta betyget, A, som vanliga kurser, ej utökade. För att t.ex modersmål som inte ger meritpoäng kommer inte räknas in och A i en kurs i ämnet modersmål kommer inte påverka ditt meritvärde. Det är endast om du skulle söka utbildning för att bli Modersmålslärare där kurserna i modersmål kan krävas för särskild behörighet, som betygen i modersmål skulle räknas in.
  Det är fördelaktigt för dig att ha betyget i modersmål som en vanlig kurs, ej U-kurs. Eftersom du har högsta (A) betyget i den kursen och det är synd att det betyget ej kommer räknas in(om det är en U-kurs i ditt examensbevis).
  Moderna språk - om det är mod.språk 3 och 4 (alltså kurser som ger meritpoäng) kan du ha som U-kurserna eller som vanliga kurser; i vilket fall kommer de betygen räknas in.
  Allt detta borde SYV-en på gymnasiet känna till mycket väl. "Problemet" är dock det att skolverket rekommenderar att skolorna skriver på förhand, innan kursen påbörjas, om kursen ska läsas som en vanlig kurs eller som en U-kurs och sedan bör examensbevis utfärdas enligt hur det, på förhand, var planerat, utan hänsyn till hur detta påverkar meritvärdet. 
  Jag vet inte om din skola följer skolverkets rekommendationer eller inte.
  Max antal meritpoäng är 2.5. Om du har godkända betyg i moderna språk 3 och 4 och i engelska 7, så uppnår du på så sätt max och kan inte få fler meritpoäng. I så fall skulle du vinna på att ha matte5 med lägre betyg som U-kurs, så att det betyget ej räknas in i ditt jämförelsetal/snittbetyget.

  Om du vill får du visa mitt svar till SYV-en på din skola. Du får gärna läsa information om meritpoäng och meritvärde på gymnasieGuiden.se
  Lycka till med dina studier!

  • George

   Tack för svaret. Du nämner att ”I så fall skulle du vinna på att ha matte5 med lägre betyg som U-kurs, så att det betyget ej räknas in i ditt jämförelsetal/snittbetyget.” Så om jag sätter kursen matte 5 som utökad kurs då kommer jag få den extra merit poängen (1). Sedan ha istället modersmål 1 med betyget A som i det här fallet individuellt val eller alltså som vanlig kurs då, så att det betyget räknas med i mitt jämförelsetal. Stämmer det?  Och i detta fall kommer det spela roll om jag har A eller B i matematik 5 som då är som en utökad kurs?
    

  • Anna Nej, jag menade att OM DU REDAN GENOM ANDRA KURSER än matte 5 (alltså genom Eng7 och Moderna språk) redan har max meritpoäng, 2.5 och Matte 5 kommer därför inte ge dig meritpoäng, då är det fördelaktigt att inte ha ett lägre betyg inräknat i snittbetyget. Detta gäller: betyg i KURSER SOM GER DIG MERITPOÄNG räknas också in i snittbetyget/Jämförelsetalet. Att matte 5 KAN GE MERITPOÄNG betyder inte all den kursen alltid ger meritpoäng. Ingen kan få fler meritpoäng än 2.5 och om man redan genom andra kurser har max, då kan man inte få fler meritpoäng.
  • Liselotte En U-kurs som ger meritpoäng, bidrar också till jämförelsetalet/snittbetyget, precis som Anna skriver både i sitt svar och i sin kommentar. Men, precis som Anna skriver, så är maximalt antal meritpoäng 2.5. Ingen kan få fler meritpoäng än 2.5, så om man redan genom andra kurser har maximalt antal (2.5) meritpoäng och ännu fler kurser som "i princip" kan ge meritpoäng, kommer inte just för den här situationen, ge meritpoäng, så är den kursen (t.ex matematik 5) att betrakta som en kurs som inte ger meritpoäng, och då räknas inte betyget in om det är en U-kurs.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga