Jasmine 21 år

  Hej! Jag går sista året på gymnasiet och har valt matematik 5 som individuellt val. Har redan läst spanska 4 i tvåan och läser Engelska 7 nu. (Min skola valde att läsa matematik 4 HT nu i trean och matematik 5 börjar nu till våren).

  Anledningen till att jag valt att läsa matematik 5 är att jag kan ersätta det med ett av mina programfördjupningar vilket är programmering 1. Om jag får A i matematik 5 kan jag byta ut det mot min programmerings betyg vilket är ett B. Problemet är att jag är osäker om jag kan få detta A, och undrar om man då kan byta ut betyget mot två andra 50 poängskurser som jag läser under vårterminen. Spelar ingen roll vilka och får ett A i bägge dessa. ex. religionskunskap 2 och något annat. Det enda jag förlorar är meriten som matematik 5 erbjuder, men det har jag redan fått från spanska 3,4 och Engelska 7. Detta i förutsättning att min skola även erbjuder kurser nu till vårterminen. Skulle det i så fall praktiskt vara möjligt med tanke på att programmering 1 endast är en programfördjupning och inget som krävs i mitt examensbevis så länge jag uppfyller antalet gymnasiekurs poäng.

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Jasmine,
  du har rätt i att det inom programfördjupningen behöver vara "rätt antal poäng" och vilka som helst kurser som får läsas som programfördjupande på just ditt program får ingå i ditt examensbevis.

  Jag ser följande "problem"/oklarheter...
  Fråga nr.1: kan Religion2 vara programfördjupande kurs på ditt program? - Jag kan inte svara pga jag vet inte vilket program du läser.

  Fråga nr.2: kan din gymnasieskola erbjuda dig läsa Rel.2 och"någon annan kurs" under vårterminen? - Jag kan inte svara för att det är endast din skola som kan svara. Dock är min erfarenhet den att det är mycket ovanligt att kurser ges på gymnasiet under en termin. Det som är vanligt att kurserna ges under ett läsår, alltså är det mest troligt att Rel2 och även "någon annan kurs" har påbörjats i augusti när läsåret började. Men fråga på din skola om det.

  Fråga nr.3: Om vi antar att du får läsa Rel2 och "någon annan 50p.kurs" under vårterminen, om du då ska kunna ha de kurserna som programfördjupning och utesluta Programmering 1 (alltså ha betyget i Programmering 1 som U-kurs i ditt examensbevis)? Svar: för att detta över huvudet taget ska vara möjligt, så behöver du enligt rektors beslut läsa på mer en heltid, utökat program, alltså få betygen i fler än 2500 poäng under dina 3 år på gymnasiet. Men även om eleven har fler än 2500p., vilket kan t.ex "inträffa" om hen bytte program och gick om ett år, så rekommenderar Skolverket att elevernas Individuella studieplaner Inte revideras retroaktivt och att det Innan varje kurs påbörjas, skrivs in i vilken kategori kursen ska läsas och att skolan utfärdar sedan exam.bevis enligt den studieplanen. Om din skola kommer följa skolverkets rekommendationer eller gå emot dem, kan inte vi på FRåGA SYV svara på, utan det är återigen fråga till din skola.
  Ytterst är det Rektorn som är ansvarig, men ofta kan SYV på skolan svara, då hen brukar veta hur rektorn ställer sig i frågorna som jag ställde och också försökte besvara, ovan.

  • Jasmine Tack så mycket för svaret och vägledningen!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga