1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  För att anses som behörig sökande till svensk utbildning till polis krävs följande:
  - Betygskraven: grundläggande behörighet + godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 3, engelska 6 och samhällskunskap 1b (eller 1a1+1a2). Alla de kurser i vilka det krävs godkända betyg till polisutbildningen, ingår som obligatoriska i alla högskoleförberedande gymnasieprogram. NA är ett högskoleförberedande program och därför, oavsett inriktning eller variant, eller profil eller specialisering inom det programmet (NA), kommer alla kurser du behöver till polisutbildningen, ingå som obligatoriska. Det krävs bara att du får godkända betyg i kurserna.
  Men, förutom betygskraven finns också ett ganska stort antal övriga krav:
  - svenskt medborgarskap
  - ålder: över 18 år
  - innehar ett giltigt svenskt körkort
  - är simkunnig
  - uppfyller följande medicinska krav: 
  Synkrav
  Lägst 0,1 utan korrektion respektive 0,8 med korrektion på varje öga och normalt färgseende.

  Hörselkrav
  Tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.

  BMI
  Riktvärdet för BMI är mellan 18 och 33. BMI = vikten (kg) delat med längden (m) x längden (m), dvs. kg/m^2.

  Nolltolerans för droger
  Kravet är negativt drogtest.
  - uppfyller följande fysiska krav: 

  Din fysiska arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde är kapacitet 5, vilket motsvarar medelgod kondition. För att få fortsätta din prövning efter konditionstestet på cykel måste du nå upp till kapacitet 4. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

  Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt, så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi arbetsprovet omedelbart.

  Poliser bär 10-12 kg utrustning under ett arbetspass. Det påverkar hållningen, innebär en ökad belastning på leder och förutsätter en viss kondition.

  Du ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att du inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter som polis.

  - psykologiska krav
  Du måste ha rätt förutsättningar, det vill säga vissa egenskaper, för att klara av polisutbildningen och vara lämplig som polis. Det innebär exempelvis att du måste ha en grundtrygghet och en grundläggande psykisk stabilitet. Under utbildningen kommer du att få den kunskap som krävs för att klara polisyrket. Däremot kan du inte utveckla en grundtrygghet under utbildningen om den inte finns med från början.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga