1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  som vi på FRåGA SYV tolkar reglerna så får eleven Studiebevis om hen genomgått 3årig utbildning på gymnasiets nationellt program men inte uppnådde kraven för examensbevis. I Studiebeviset finns då alla kurser "listade" med tillhörande betyg. Vi känner inte till att det skulle finnas någon gräns på hur många F-betyg som eleven kan ha i sitt Studiebevis.
  Ring till Skolverket och fråga om det finns ngn regel kring det, tel.nr 08-527 333200 Som sagt, tror inte sådana regler finns. Tanken är att elever ska uppnå kraven för examensbevis men gör de inte det - då får de ut ett Studiebevis. Studiebevis ger inte behörighet till eftergymnasiala studier och kan på komvux kompletteras upp till examensbevis.
  Ang."ta studenten" - vad menar du att det betyder för dig? Studentbal? Springa ut från skolan och kasta upp studentmössan? Åka på flaket och skrika dig hes? :)  Avgångseleverna 2020 blev tyvärr av med de nöjen... i alla fall på väldigt många ställen, pga Covid-19. Att gå 3 år på gymnasiet med målet att åka på flaket och skrika sig hes ... om det sedan inte blir av - känns säkert inte alls bra. Vem vet hur situationen blir när det blir dags för dig att "ta studenten"? Vi råder därför att byta till den utbildning där man har en rimlig möjlighet att klara av studierna så att man efter gymnasiet kan få jobb eller komma in på en eftergymnasial utbildning.

  • : Alltså jag kommer inte få F i så många kurser det var bara en rolig fråga:)
  • Julia : OK! Hoppas du fick svar på den roliga frågan nu! :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga