Roland
  Hej!
  Jag undrar hur mycket man kan höja sina antagningspoäng om man har lärt sig ett nytt språk utomlands och nu är tillbaka i Sverige.
  I dokumentet "Kurser som kan höja meritvärdet" står det att man kan läsa Moderna språk 1-7.
  Om detta stämmer kan jag få A x 700p eller?
  Jag har studerat spanska på ett spansktalande universitet och borde kunna tenta av kurserna snabbt, men kan jag begära av Komvux att få tenta av kurs för kurs?

  På lokala Komvux ville de att jag skulle läsa högsta kursen först, men då misstänker jag att jag skulle gå miste om poängen från de lägre kurserna?

  Mvh Rolando
  • :

   Okej, jag ska forska vidare, men för att begränsa mitt sökande kanske ni kan peka generellt i vilken riktning om jag berättar att jag har ett slutbetyg från svensk gymnasieskola från 1997.

   PS kommunala SYV har ofta (läs alltid) mycket begränsad kunskap om sådana här saker, de verkar vara fokuserade på ungdomar som inte klarat gymnasieutbildningen. Dessutom så rekommenderade de att jag skulle gå direkt på den högsta kursen i Spanska, men förlorar jag inte rätten till att göra de lägre kurserna då och därmed poängen jag skulle kunna tjäna ihop??

   Tack!

  • Mikael : Se information på https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/

  3 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, har du utländsk gymnasieutbildning? för att kurser som kan höja ditt meritvärde (listan på dem) är till för personer som har sin grundläggande behörighet som i huvudsak baseras på deras Utländska gymnasieutbildningen. Om du gått gymnasiet i Sverige och har ett Slutbetyg eller Examensbevis från gymnasiet eller från komvux, är det andra regler som gäller för dig i så fall.
  Det är rätt komplicerat. För att få fram vilken uppsättning av reglerna som gäller för dig måste man veta - varifrån kommer din gymnasial utbildning: utlandet eller Sverige? om du har svensk gymnasial utbildning - om den är från gymnasiet eller från komvux, från vilket år och vad dokumentet heter:  det finns många namn som t.ex Slutbetyg, Samlat betygsdokument, Examensbevis, Studiebevis, Studieintyg och om man läst gymnasiekompetens på en folkhögskola - då borde man ha fått Omdöme om grundläggande behörighet. Och för varje dokument och även beroende på vilket år det är utfärdat, så kan Olika uppsättning av regler gälla. Gå in på Antagning.se/betyg och välj rätt utbildningsform och se om du hittar vad som gäller i så fall i din situation.

  Allmänt gäller:
  i betygsgrupper konkurrerar man till svenska högskoleutbildningar med sitt meritvärde.
  Meritvärde är summan av Jämförelsetalet + Meritpoängen. Har man inga meritpoäng, blir jämförelsetal = meritvärde
  Jämförelsetal är detsamma som "snittbetyget" som räknas ut på alla de betygen som bör eller får räknas in.
  De som har utländsk gymnasieutbildning får inte meritpoängen utan i stället för meritpoängskompensation, enligt en speciell tabell.

  Ang."tenta av"
  Jag tror du syftar på Prövningar. Det gäller hitta var man kan göra prövning, vilket kan bli svårt. Får du godkänt betyg på prövningen, då har du det betyget och satta betyg gäller tillsvidare, men det är inte säkert det betyget kommer hjälpa dig komma in på en högskoleutbildning. Det beror på om det betyget får räknas in i ditt meritvärde antingen endast inom jämförelsetalet eller om det betyget kan ge dig merit(extra)poäng. Max antal meritpoäng är 2.5 och de som redan har 2.5 meritpoäng, kan inte få fler.
  Meritpoängsreglerna är olika för de som har examensbevis eller slutbetyg.

  Alltså, är det rätt så komplicerat system och går inte svara på din fråga om betygen i spanska 1-7 skulle hjälpa dig att komma in på en svensk högskoleutbildning, om man inte vet exakt hur din situation ser ut. Därför tycker jag att du bör boka tid med SYV på komvux och gå igenom din situation och få fram vad som gäller för dig. Du kan också försöka vända dig till Antagning.se, t.ex ring 0771-550720 tel.tid 9-16 - där ansökan till svenska högskoleutbildningar tas emot och administreras kring. Det är antagning.se som räknar fram ditt meritvärde, då borde de kunna hjälpa dig få fram ett svar om betygen i Spanska 1-7 skulle i ditt fall räknas in.

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej! Jag satt en snabblänk i en kommentar till din kommentar till din fråga, och på den sidan står det bland annat: ”Om du kompletterar med en ny kurs så får du bara använda den för att läsa in en behörighet du saknar, eller för att höja betyget i en kurs du redan har läst. Däremot får du inte räkna med en helt ny kurs i ditt meritvärde.”

  Däremot skulle jag råda dig utreda frågan om Meritpoäng: om du idag har färre än 2,5 meritpoäng, borde du kunna få fler och info för dig som har ett Slutbetyg utfärdat före året 2010, finns info om det på https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/meritpoang/

  Det här med att komma in på en högskoleutbildning kan bli ganska komplicerat. Man måste alltid ha Grundläggande behörighet. Många högskoleutbildningar kräver också Särskild (t.ex inför läkarprogrammet - fysik2, kemi2, biologi2 och matte4) behörighet. Man måste ha både grundläggande + särskild, om "din" högskoleutb.så kräver. Sedan tillkommer frågan om att komma in genom konkurrens och man kan konkurrera i flera olika urvalsgrupper samtidigt. Om AU öppnas möjlighet för (vilket är ett undantag), då kan samtidigt som man konkurrera i HP (om man har resultat från högskoleprovet) och i en eller flera betygsgrupper, också konkurrera i AU-urvalet. I två av betygsgrupperna (BI och BII) konkurrerar man med sitt meritvärde (summan av jämförelsetalet + meritpoängen). I BF (omdöme från en folkhögskola) konkurrera man med den siffran som man fick i omdöme - högst 4.0.
  Vilka kurser/betyg som räknas in i ditt meritvärde beror i mångt och mycket på din utbildningsbakgrund, alltså från vilket år dina gymnasiala betyg är.

  Och jag vill också "få ett slag" för yrkeshögskoleutbildningar - där betygen spelar viss men inte avgörande roll, därför att man antas på "sammantagen bedömning". Om skolformen yrkeshögskola - se yhguiden.se och nedan kan du se snabblänkar till några exempel på yh-utbildningar:
  teknikhogskolan/matningsingenjör
  molndals-stad/moln-och-virtualiseringsspecialist-campus-molndal
  movant-yh/fordonstekniker
  movant-yh/mjukvaruutvecklare-inbyggda-system
  vardyrkeshogskolan/medicinsk-sekreterare
  campus-varberg/logistiker
  xenter-botkyrka/livesandningsspecialist
  trafikverksskolan/jarnvagstekniker-kvalificerad-signaltekniker
  teknikhogskolan/javautvecklare

  Några mycket populära utbildningar på de svenska lärosäten bl.a läkarprogrammet, arkitektutbildningen m.fl brukar ha många sökande med mycket höga betyg. Antagningsgränsen brukar därför ligga på över 20.00 vilket innebär att endast alla A (eller MVG) betyg i gymnasiala kurser räcker inte utan de som tas in har oftast även några (ibland alla) meritpoäng. Meritpoängen är extra-poängen, som inte är obligatoriskt att ha men om alla A-betygen inte räcker, då blir man mer eller mindre tvungen skaffa sig meritpoängen eller få högt resultat på högskoleprovet, annars kommer man inte in.
  Men inte ens högsta möjliga meritvärde som = 22.5 och innebär att man har alla högsta betyg i alla kurser i sitt examensbevis eller slutbetyg + max antal meritpoäng, som är 2.5 kan tyvärr inte alltid garantera att man får plats. Om antal sökande som har 22.5 i meritvärde är fler än antal platser, måste man göra urval bland dem, så alla de kommer inte in. T o m utlottning kan tas i bruk.

  Att snabbt höja från 17+ till 20+ skulle man kunnat (eller nästan i alla fall, för att max antal meritpoäng är endast 2.5) om man inte hade några meritpoäng och skaffade sig max antal, alltså 2.5 meritpoäng, då blir matematiken sådan att 17.00 + 2.5 = 19.5 och om man hade 17.9 och skaffar sig 2.5 meritpoäng, då får man meritvärde på 20.4.
  Så, frågan är då om det i dina "17+" finns några meritpoäng eller inte. Och det är inte helt lätt... för du går både enligt de gamla och de nya reglerna just vad gäller MERITPOÄNGEN. Om du nu har några meritpoäng "på" kurserna i det gamla betygssystemet (där möjlighet att få betyg upphörde helt från 1 juli 2016), då behåller du - i alla fall än så länge- de meritpoängen + du kan fylla på till max, som är 2.5 med betygen i de nya kurserna inom ämnen Engelska, Moderna språk och Matematik.
  Om du kan göra prövning i Spanska 5 så är det inte omöjligt att du skulle få meritp.för den kursen. Max antal meritpoäng för moderna språk är 1.5. Se reglerna på antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/meritpoang

  • :

   Oj, det var verkligen inte rättvist, men vad ska man göra om man nu pluggat till synes i onödan.

   Och vad jag har förstått så räknas inte andra universitetsstudier eller yrkesutbildningar heller för att komma in? Olika SYV talar sig varma för reell kompetens, men egentligen är det ytterst få universitet som erbjuder det.

  • Mikael :

   Har du tidigare kommit in på en svensk högskoleutbildning, alltså blivit antagen? Det frågar jag för att få klart för mig om du har Grundläggande behörighet till högskolestudier. Att man har ett Slutbetyg betyder tyvärr inte per automatik att man har grundläggande behörighet, utan i ditt fall behöver du ha minst 90% poängen i ditt slutbetyg med godkänt resultat. Om du berättar vilken högskoleutbildning du vill komma in på, kan jag se vad den utbildningen kräver för särskild behörighet. För att kunna delta i konkurrensen måste du både ha grundläggande och särskild behörighet, sedan kan du konkurrera med resultat av högskoleprovet (i så fall kan man med rätt låga betyg komma in, om man fick tillräckligt högt på HP).
   Vad "reell kompetens" anbeträffar, så blandar man ofta ihop den med AU, alternativt urval. Och det är olika saker.

  • : Jag ville komma in på det lokala psykologprogrammet, och jag har mer än full behörighet, dock så är antagningspoängen 20+ och jag har bara 17+. Dessutom så stiger alla antagningspoäng i takt med covid-utvecklingen och därmed ökat antal sökande.
  • Mikael : Ja... psykologprogrammet är en mycket populär utbildning. Och inte ens meritvärde på 22.5 kan garantera plats på den utbildningen. Jag kommer nu utöka mitt tidigare svar till dig.
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  om du är säker på att du både har grundläggande och särskild behörighet, då handlar det endast om att du vill höja ditt meritvärde. Meritvärde = jämförelsetal + meritpoängen. Du som har slutbetyg från innan 2010, kan (ett litet tag till) räkna med meritpoäng även för områdeskurser; om du söker till psykologprogrammet, så vilka de områdeskurserna (Område 5) - antagning.se/områdeskurser-beteendevetenskap Möjlighet att få meritpoäng för områdeskurserna kommer upphöra vid antagning till sommarkurser 2022, alltså för sista gången vid antagning till vårterminen 2022.

  Tips! jämför innehåll i ditt slutbetyg med listan för områdes-meritp.kurser (område 5) då ser du om du redan har några meritpoäng för områdeskurserna. Har du idag inga meritpoäng, kan du uppnå upp till 2.5 meritp. Men om du måste höja ditt meritvärde med 3.0 eller i alla fall med mer än 2.5, då kommer inte det att räcka, för att ingen kan få fler än max meritpoäng.

  • : Okej, nu är jag ombord. Tack för de kvalificerade svaren som öppnat en stig i studiedjungeln.
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga