1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Anna!
  Se programplan för Ekonomiprogrammet.
  En kurs i ämnet "moderna språk", 100poäng ingår under programgemensamt och är med det en obligatorisk kurs på båda inriktningar på EK. Utan betyget i en kurs moderna språk (eller modersmål, som får ersätta moderna språk) kan man därför inte ta ut examensbevis från EK.

  Med F i kursen i ämnet moderna språk (eller modersmål) kan man få ut examensbevis. F-betyget drar dock ner ditt meritvärde ganska mycket. Men om målet är att uppnå kraven och ta ut examensbevis (även med lågt meritvärde) så är mitt råd att fortsätta läsa kursen och om du får F, så tar du det betyget in i ditt examensbevis. Får du inget betyg i mod.språk (minst en kurs) kommer du inte kunna uppfylla kraven och ta ut exam.bevis.

  Studiehjälpen (bidrag från CSN)
  Om du vill fortsätta få Studiehjälpen (bidrag från CSN), så måste du läsa på heltid. Deltidsstudier ger inte rätt till Studiehjälpen (bidrag från CSN). De flesta elever läser "endast" på heltid, ej på mer än heltid och om eleven hoppar av en kurs, då läser hen fortsättningsvis på deltid och med det förlorar rätt till Studiehjälpen (bidrag från CSN).

  Om du har ett annat modersmål än svenska - prata med SYV-en på din skola om att byta från moderna språk till modersmål. Du kan också fråga på din skola om du kan byta till ett annat modernt språk, t.ex till kursen Tyska 1 eller Franska 1 (nybörjarkurs i ett av de språken).
  Vissa gymnasieskolor erbjuder även andra moderna språk än spanska, tyska och franska. Fråga på din gymnasieskola om du kan byta till ett annat modernt språk.
  Nu är det tyvärr nästan slut av oktober och minst halva terminen har gått, så byte till en ny kurs kanske är för sent att göra... Prata om det med SYV-en på din skola, är mitt råd.
   Vi avråder ifrån att bara ta och hoppa av en kurs, utan att först pratat med personal på sin skola (för att detta kan leda till att du både förlorar Studiehjälpen (bidrag från CSN) och även inte ska kunna uppfylla kraven för examensbevis i slutet av årskurs3.

  Söka till ett nytt program där mod.språk inte ingår?
  Du kan också ta och fundera på att söka till nästa höst till ett nytt program - t.ex till ES, där eleverna inte behöver läsa moderna språk. Även på TE och på yrkesprogrammen behöver man inte läsa moderna språk. Du kan om du vill kika på ES/inriktning Estetik-och-Media och du har rätt att söka till en ny gymnasieutbildning t o m det året du fyller 19 år.
  Det finns inga nackdelar för dig i att göra ansökan till en ny gymnasieutbildning. Du fortsätter i så fall läsa på din nuvarande utbildning, som vanligt. Till den nya utbildningen kommer du konkurrera med dina grundskolebetyg.

  Om du kommer in på en ny utbildning, kan du då bestämma dig om du stannar på din nuvarande utbildning eller om du vill börja i år1 på en ny utbildning. Det är också (kanske) möjligt att bli uppflyttad till år2 på den nya utbildningen, direkt i  början: om du kan uppvisa många godkända betyg från din nuvarande utbildning, är det inte omöjligt att SYV och rektor på den nya utbildningen kan dra slutsatsen att du kan uppnå kraven för examensbevis på 2 år och du kommer i så fall läsa år2 och 3, ej år 1 på den nya utbildningen (men det är inget jag lova på förhand, det kan hända att du behöver läsa i 3 år på den nya utb.). Tanken med att byta program skulle i så fall vara att slippa läsa moderna språk, tänker jag.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga