denise
  Jag vill utbilda mig och sedan bli auktoriserad revisor. Har dock läst på umeås universitets hemsida att deras civilekonomutbildning är den enda som gör att man är klar med den praktiska delen som krävs för att bli revisor. Detta ä för att de är de ända som erbjuder såpass mycket juridik.
  Min fråga är alltså ifall en utbildning till revisor i sverige blir en internationell utbildning. EDIT: jag frågar inte ifall jag blir auktoriserad revisor i andra länder, jag förstår att man kan få ta om deras prov. Jag funderar mer på det faktum att juridik i sverige inte användbart någon annanstans. Eller vad är det för typ av juridik man läser?

  tack

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Denise,
  vilken "typ av juridik" man läser på en viss konkret utbildning är det bäst att fråga dem som jobbar just med den utbildningen, för att de vet det bäst.
  Angående att få jobb utomlands med svensk utbildning - så beror det på "var"/utomlands (lättare är det inom "norden" - pga samarbete inom nordiska länder; sedan är det - inom EU)... Varje land får bestämma själva vilka utbildningar de accepterar och sedan är det väldigt mycket upp till den enskilda arbetsgivaren också (för att även om utbildningen "i princip accepteras" så ger inte det per automatik jobb, utan hen som anställer kan ha en egen åsikt, om hen vill ha en person med utbildning från ett annat land eller från sitt eget land).
  Vår erfarenhet säger att det oftast är lättare att få jobb med utbildning från samma land där man söker jobbet; detta pga utbildningar inom landet anpassas till landers krav, och även pga arbetsgivare inom samma land känner till och litar mer på "egna" utbildningar.

  Det finns givetvis Undantag: ex. inom Språk - ska man vara tolk eller jobba med språk på andra sätt kan utbilnding från det landet där språket talas vara mer värdefull än utbildning man får i Sverige, om man nu söker jobb i Sverige.

  Den branschen som är mycket "lands-känslig" är den Juridiska; detta pga lagar är olika i olika länder. Vill man med svensk utbildning jobbar inom juridiken "utomlands" (kan bero också var?... ) - så rekommenderar vi att satsa på att läsa Internationell juridik.

  En svensk auktorisation för Revisor >> är kvalitets-stämpel, som vara mer eller mindre känd utomlands; och om andra länders arbetsgivare bryr sig om den eller inte - kan inte vi på Fråga SYV svara på. Det kan variera mycket från en arbetsgivare till en annan.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga