Joseph
  Hej!

  Jag har tagit gymnasieexamen i år för naturvetenskapsprogrammet. Just nu håller jag på att komplettera mina gymnasiebetyg och hoppas på att söka läkarprogrammet i B2- gruppen med kompletterade betyg. Ett av kurserna jag vill komplettera är moderna språk 3. I gymnasiet läste jag Spanska 3 och fått C vilket jag är inte så nöjd med. (Något att notera är att jag har redan 2.5 i meritpoäng av Spanska 3, Eng 7 och Matte 5).

  Jag har därför läst Arabiska 3 i komvux och fått A. Min fråga är då, är det möjligt att ersätta moderna språk Spanska 3 med moderna språk Arabiska 3 i B2 gruppen och därmed höja mig i moderna språk 3 från C till A.

  Tack för hjälp!

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Om du har Examensbevis från gymnasiet där en av kurserna är Spanska 3, då måste du få högre betyg i spanska 3 för att högre betyg ska räknas in i stället.
  Men det faktum att du fick A i Arabiska 3 kan ändå hjälpa dig - i alla fall lite grand. Du skickar examensbeviset + alla de betygen du fick på gymnasial nivå efter gymnasiet och Antagning.se kommer i så fall räkna in även betyget i arabiska 3 (p g a den kursen ger "i princip" meritpoäng och att du har högre betyg i den kursen än du hade i mod.språk3 kursen som ingår i ditt examensbevis). Så både C i spanska 3 och A i arabiska 3 kommer räknas in och på så sätt har du höjd ditt jämförelsetal något. Så fick vi det förklarat för oss av de som jobbar med antagning till svenska högskoleutbildningar, alltså från Antagning.se
  Huvudregeln är den att man ska se till att alla gymnasiala och komvux betygen blir antagning.se tillhanda - detta för att antagning.se räknar in alla de betyg som måste räknas in + av de betygen som kan räknas in endast de betygen som höjer ditt meritvärde. Inga onödiga betyg som skulle sänka ditt meritvärde kommer antagning.se räkna in. I alla de fall där man kan räkna på olika sätt, räknar antagning.se till sökandes fördel.

  • : Om jag har förstått rätt, får jag den högsta jämförelsetal om Spanska 3 tas bort och istället ersätts med Arabiska 3, för då är det ett generell hopp från ett C till A i moderna språk 3. Är det så att detta kan ske i urvalsgrupp B2 men i B1 kommer både Arabiska 3 OCH Spanska 3 räknas in?
  • : https://bedomningshandboken.uhr.se/svenska-meriter/betygstyper-i-antagningen/gymnasieexamen/tillampningsbeslut-meritvardering/
  • :

   Tror att min situatuion beskrivs i fjärde stycket i länken ovan.

  • Anna : Nej, det tror inte jag. Fjärde stycket handlar om en annan situation. I din situation (om du i ditt examensbevis har Spanska 3 som en "vanlig kurs" alltså EJ U-kurs/utökat program), då kommer betyget i just Spanska 3 alltid räknas in, i både BI och i BII. Skulle du haft Spanska 3 som U-kurs (utökat program) - och efter gymnasiet läst ett annat modernt språk 3 och fick högre betyg i den nya kursen, då skulle den nya kursen räknas in i stället. Har du läst utökat program? Är spanska 3 i ditt examensbevis markerat med "U"?
  • Anna : Oavsett vad jag tycker och svarar till dig, så kommer Antagning.se räkna fram ditt meritvärde. Vi på FRåGA SYV bestämmer inte reglerna. Av erfarenhet vet jag hur Antagning.se räknar i många olika situationer. Vi har också tidigare fått svar från de sakkunniga ang. "byte till ett annat modernt språk" och fick varje gång samma svar: "om moderna språk finns som vanlig kurs, ej U-kurs, då måste man höja betyget i exakt samma språk och samma steg".
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga