Anton 21 år
  Hej! Kan man lägga till naturkunskap 2 om man går t.ex ekonomi-ekonomi? Typ på individuellt val eller liknande och hur många timmar är naturkunskap 2? Sedan undrar jag vad man mer exakt får av naturkunskap 1 respektive naturkunskap 2.

  2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Anton, på Ekonomiprogrammet är det 300 poäng kurser inom Programfördjupningen som ingår. Naturkunskap 2 är en kurs á 100 poäng som får läsas som Programfördjupande på Ekonomiprogrammet.

  Individuellt val är det 200 poäng som alla elever på samtliga program som väljer. Det är mycket fritt att välja kurser i Individuellt val. De två begränsningar som finns här är: a) om man inte är behörig till att läsa kurser eller b) om skolan inte har möjlighet att erbjuda den kursen. Annars är det vilka som helst gymnasiekurser som man läsa inom Individuellt val.

  Programfördjupningar är det inte "vilka som helst kurser" utan det finns begränsningar. På Ekonomiprogrammet är listan på möjliga programfördjupande kurser ganska kort (jämfört med andra program).

  Vilka kurser som ingår i Programinriktningen kan du se på ett smidigt sätt - gå in på en skolans presentation på www.gymnasieguiden.se , t.ex. på den här presentationen http://www.gymnasieguiden.se/gymnasium/thoren-business-school-umea och till höger lite längre ner ser du alla program & inriktningar som erbjuds på just den skolan, klicka på VISA BESKRIVNING och du får se vad ingår i just den inriktningen.

  Du frågar också om vad man får av Naturkunskap 1 respektive Naturkunskap 2?
  Här får du en direkt länk http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/nak?tos=gy&subjectCode=nak&lang=sv där du kan se innehåll i olika kurser i ämnet Naturkunskap och vilka krav som ställs på elever för att få godkända betyg.
  Annars så är det så här: Naturkunskap 1b är en kurs som ingår i Ekonomiprogrammets Gymnasiegemensamma ämnen vilket betyder att utan att ha läst den kursen kan man inte ta ut gymnasieexamen från Ekonomiprogrammet. Naturkunskap 2 är inte en obligatorisk kurs på EK men om du behöver den för behörighet till en eftergymnasial utbildning blir den "obligatorisk" för dig. Dock kan du läsa den efter gymnasiet - t.ex. på komvux eller göra prövning i den - och på så sätt bli behörig till just en viss utbildning. Du kan ta ut examen från Ekonomiprogrammet utan att ha läst Naturkunskap 2.

  Jag hoppas att jag svarade på alla de frågor som du ställde. Var god återkom i fall jag missade ngt.
  bästa hälsningar
  Milla SYV


  • Anton Hej! Jag undrade mer vad man kan likna natukunskap 2 med då jag inte hittade det på länken du skrev. Har hört att den kan liknas med fysik 1a, biologi 1a och kemi 1a men vet som sagt inte riktigt.
  • Mikael På länken som du fick beskrivs alla olika kurser i naturkunskap, bläddra ner på sidan. I natur kunskap läses delar av kurser i fysik, kemi och biologi. Om man redan har betyg i fysik och kemi kanske behöver man inte läsa naturkunskap. Det finns ersättningsmöjligheter. Är naturkunskap en kurs som du behöver för behörighet till en eftergymnasial utbildning ? Med vänlig hälsning, Mikael syv
  Mikael SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Anton,
  Naturkunskap innehåller delar av Fysik, Kemi och Biologi, det är en kort eller komplimerad version av Fysik, Kemi och Biologi - kan man kanske säga. I Fysik, kemi och biologi går man mer på djupet och på bredden - jämfört med Naturkunskap och det är inte så konstigt för att Naturkunskap 1b är 100 poäng och Naturkusnkap 2 är också 100 poäng men Fysik 1a är 150 poäng och Kemi 1 är en kurs á 100 poäng och detsamma gäller biologi.
  Man kan inte under 100 poäng Naturkunskap hinna läsa lika mycket som under 350 poäng /summa Fysik 1a, Kemi 1 och Biologi 1/.
  Jag skall se om kan lyckas klistra in här nere innehåll i kurserna naturkunskap 1b och 2 /kopiera från Skolverkets hemsida/.
  Mvh Mikael SYV
  NATURKUNSKAP 1b
  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
  Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
  Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Kunskapskrav i tabellform (öppnas i nytt fönster)
  Kunskapskrav

  Betyget E
  Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med enkla argument.
  Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Betyget D
  Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
  Betyget C
  Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
  Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Betyget B
  Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
  Betyget A
  Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
  Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.

  NATURKUNSKAP 2
  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
  Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
  Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
  Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
  Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.
  Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.
  Kunskapskrav i tabellform (öppnas i nytt fönster)
  Kunskapskrav

  Betyget E
  Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.
  Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Eleven kan översiktligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör översiktligt för den och värderar den med enkla omdömen. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
  Betyget D
  Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
  Betyget C
  Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
  Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Eleven kan utförligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt för den och värderar den med nyanserade omdömen. Dessutom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
  Betyget B
  Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
  Betyget A
  Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
  Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt och nyanserat för den, värderar den med nyanserade omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras. Dessutom kan eleven ge komplexa exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga