1 Svar

  Vägledare Anonym SYV

  Hej Johan,
  alla elever på alla nationella gymnasieprogram, i Sverige, läser en obligatorisk kurs Idrott och hälsa 1.

  Vad gäller just för Ekonomiprogrammet?
  I EK ingår endast en kurs moderna språk som obligatorisk. Och detta, oavsett vilken inriktning: ekonomi eller juridik som eleven läser på EK. Men det är tillåtet att på EK läsa upp till 3 kurser moderna språk som programfördjupning. Då läser man just moderna språk (en, två eller 3 kurser inom ämnet) i stället för att läsa någon annan kurs. Vilka kurser som får på EK läsas som programfördjupande ser man i Programplanen för EK. Sedan är det så att på alla nationella program läser eleverna 200p. Individuellt val, och varje språkkurs är á 100p. Därför kan man rymma 2 kurser moderna språk där; då läser eleven just moderna språk och inte ngt annat som individ.val.
  Vidar kan rektor fatta beslut om att just "den här eleven" får läsa utökat program, på mer än heltid. Elitidrottande elever som läser NIU eller RIG kan också läsa på fyra år i stället än på 3 år; på fyra år hinner man läsa fler kurser än på 3 år (även om man tränar mycket).

  NIU och LIU
  Det är rätt stor skillnad på NIU och LIU. NIU = Nationellt godkänd idrottsutbildning,  för elever som vill kombinera din utbildning med idrott, idrotten sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund.
  På NIU läser man kurser i specialidrott som upptar plats och kräver både tid och energi att genomföra, så det är möjligt att det inte kommer finnas utrymme för att läsa mer än just den enda kursen inom ämnet Moderna språk, som är obligatorisk på Ekonomiprogrammet.

  Vad LIU är bestämmer varje gymnasieskola själv - det är Lokal Idrottsutbildning. Därför måste man ang.LIU fråga på just den gymn.skolan där eleven ska läsa. Ofta är det dock så att eleverna läser idrottskurser inom Individuellt val. Om eleven läser alla sina 200p.inom individ.val som idrottskurser, då finns det inte utrymme att inom programmet läsa ännu mer idrott, förutom den obligatoriska för alla elever på alla nationella gymnasieprogram kursen idrott-och-hälsa 1.

  Lästips
  kombinera-ditt-idrottsintresse-med-din-gymnasieutbildning
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/EK/programplan/Programplan_EK

  Frågor och svar taggade med 'ladda upp betygen på antagning.se' (1 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga