HhjjAlex

  Jag läser tredje året på gymnasiet. Jag har en fråga om utökade kurser. Kan man läsa kurser som ger merit Ex matte 5 och engelska 7 som utökade kurser istället för individuellt val och fortfarande räkna den med i jämförelse talet?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Kurser som ger meritpoäng bidrar också till snittbetyget/jämförelsetalet (alltså betygen i de kurserna räknas in i snittet som heter jämförelsetal) och detta även om en sådan kurs är i examensbeviset U-markerat (utökat program).
  Att läsa utökat program ger, i sig, inga fördelar. Helst ska man rymma alla kurser inom programmets 2500poäng, så slipper man läsa på mer än heltid och "splittra" sin tid, energi och uppmärksamhet på fler kurser "än nödvändigt". Att läsa utökat program är inte elevens rättighet. Rektor på skolan beslutar om en viss elev får lov att läsa en eller flera kurser utöver programmets 2500poäng. Det rektor brukar basera sitt beslut på är flera "saker": räcker lärarkapacitet som finns på skolan? har eleven god närvaro och god studieförmåga? varför behöver eleven läsa utökat program? Om det går att lägga alla kurser som elever behöver eller önskar läsa inom programmets 2500poäng så är det att föredra.
  Men om du av ngn anledning inte kan rymma matte 5 och eng 7 inom programmets 2500poäng och rektor på din skola låter dig läsa de kurserna som utökat program, U-kurserna, så kommer betygen i de räknas in i ditt jämförelsetal/snittbetyget (detta på grund av att de kurserna ger meritpoäng). 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga