1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Nej, en gymnasieelev kan inte läsa på komvux. För att kunna läsa på komvux måste man redan ha genomgått 3-årig gymnasial utbildning eller bli "tillräckligt gammal". Med tillräckligt gammal menas: från 1 juli det året man fyller 20 år och under förutsättning att man inte fortfarande är elev på gymnasiet, kan man bli antagen till att läsa på komvux.
  Från 18års-åldern kan man läsa på folkhögskolorna (om den utbildningsform passar bättre än studier på gymnasiet).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga