Fidan

  Hej, Just nu jag har 1950 gymnasiepoäng från natuvetenskapligaprogrammet, jag behöver fortfarande läsa minst 400 poäng på valfria ämnen för att få ett gymnasie-exam från Vuxenutbildningen. Jag undrar om man kan läsa omsorgsarbete 1 & 2, eller medicin 1 om man vill behålla naturvetenskapligaexam? Och om omsorgsarbete 1&2 kan betygsättas genom att ha arbetet 2 år inom äldreomsorgen?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,

  i examensbevis från komvux ingår 2400 poäng.

  Om du idag har 1950 poäng, då fattas det 450 poäng.
  Vilka kurser som kan ingå i ditt examensbevis är ytterst upp till beslut som rektor på komvux fattar. Rektors bedömning gäller (i alla fall där den inte går emot reglerna). Du måste göra planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux. Från 1 juli 2021 är reglerna om vilka kurser som får ingå i examensbevis från komvux ännu mer flexibla än innan.
  Personligen ser jag inget problem med att de kurserna som du nämner i din fråga skulle ingå i högskoleförberedande examen från komvux med naturvetenskaplig inriktning.
  Däremot tror jag inte att du kan få godkända betyg i kurserna på basis av att du har arbetat inom äldreomsorgen. Jag tror du behöver läsa kurserna där även den teoretiska delen ingår och om praktik ingår också, då behöver du även göra praktik (detta på grund av att man på praktiken utför vissa uppgifter under handledning av behörig handledare och sedan blir bedömd/betygsatt). När man jobbar, så skaffar man sig arbetslivserfarenhet men exakt vilka uppgifter just du utförde och om du utförde uppgifterna rätt är det ingen som vet. I en gymnasiekurs ska man få ett betyg på skalan F-A. Att någon har i många år arbetat som undersköterska visar inte på vilket betyg i kursen man förtjänar... Skulle man sätta A-betygen på vårdkurserna för personer som har jobbat ett visst antal år inom äldreomsorgen? Det är ett intressant tanke men så funkar det inte (i alla fall inte än).

  Sammanfattning
  Om du inte har gjort planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux, boka tid och gör det. Detta för att undvika att du läser kurser som du sedan inte kan ta in i ditt examensbevis.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga