1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Marie,

  om en elev på yrkesintroduktion uppnår behörighet till ekonomiprogrammet, då får hen söka till EK och delta i konkurrensen: eleven konkurrerar med de betygen hen har i grundskolekurser. För att bli behörig till Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU) eller Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) krävs det att eleven har godkända betyg i geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap samt i minst fem andra valfria ämnen + i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga