Kimia 24 år
  Frågan ovan!

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Kimia, på gymnasiet är det gruppundervisning och du kommer att få ett lektionsschemat som du måste följa. Svenska /eller motsvarande kurser: svenska som andra språk/ är obligatoriska ämnen och du kan inte välja bort läsa dem i å k 1 på gymnasiet. Svar på din fråga är, alltså, nej. Du kan inte flytta kurser i sva till ANDRA år på gymnasiet så att du inte läser sva första året.
  Vänligen
  Milla SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga