Elin

  Hej! Jag läser nu fristående kurser som ingår i det beteendevetenskapliga programmet på hkr. Till sommaren har jag läst Sociologi I, Kriminologi I och psykolgoi I. Jag måste nu välja ett huvudämne av dessa att ta en kandidat inom och tror att jag har bestämt mig för sociologi. Tyvärr så erbjuder inte hkr sociologi II och III på distans som fristående kurs och jag undrar därför om det finns någon annan högskola som gör det. Eller om jag måste komma in på det beteendevetenskapliga programmet för att kunna ta en filosofie kandidatexamen i sociologi?

  2 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Utbud kommer fastställas i sin helhet till 15 mars 2023, ännu kan man inte se allt som blir sökbart till HT23.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Elin!
  Mikael har svarat att utbud ännu inte är fastställt, vilket stämmer. Men jag vill påpeka även en annan viktig aspekt, nämligen "risk för överlappning". Det är så att Nybörjarkurs, t.ex Sociologi I, eller Sociologi A eller Sociologi 1, och fortsättningskursferna på nivå 2 och 3 kan på olika lärosäten innehålla lite olika "moment" och det finns därför viss risk för "överlappning", alltså att samma "delkurs" som på ett lärosäte läses på nivå1 kanske på andra lärosäten läses på nivå2, och då kan det bli så att du inkommer med godkända betyg i tre kurser i Sociologi (totalt 90 hp) men får svar att du inte kan ta in alla de 90 hp in i ditt kandidatexamen för att du läst samma delkurs två gånger och har i stället "missat" några (kanske väldigt få, t.ex 5 hp eller 7,5 hp) upp till det minimigränsen på 90 hp i huvudämnet. Rekommendationen är därför den att försöka läsa alla tre kurser: på nivåer 1,2 och 3 i huvudämnet på samma lärosäte. 
  Att läsa ett helt program är tryggare/säkrare för att där är de rätta kurserna satta ihop och inga överlappningar finns + att du slipper söka till varje kurs separat och varje gång riskerar du att inte komma med eller att kursen kanske inte ens kommer att starta (t.ex för få sökande eller andra hinder...). Med det sagt, så finns det ändå många som tar ut kandidatexamina genom att sätta ihop fristående kurser. Dock är det många ggr rätt "bökigt" kan man säga... man får tänka inte endast på kursernas namn och att hitta inför varje termin vad som finns att söka, inte missa göra ansökan och sedan hoppas att man blir antagen, utan kan också (tyv'rr) upptäcka att när man läst 180 hp och tror man kan ta ut examen, att det inte går och man måste läsa ännu mer. Man kan också behöva flytta för att läsa en kandidatkurs, om den inte ges på distans. I kandidatexamen måste godkänt kandidatkurs, med rätt innehåll, ingå. Man tar ut examen på det lärosäte där man läst och fått godkänt i kandidatkursen. Att hitta kandidatkurs med rätt innehåll på distans är inte alltid möjligt. Du får gärna ta kontakt med studievägledare på den institutionen där du, på sikt, vill ta ut kandidatexamen och försöka göra ngn sort planering mot kandidatexamen. Dock kan inte studievägledaren garantera dig vilka kurser som bli sökbara några terminer framåt i tiden eller att du kommer in på de kurserna.
  Ännu ett sätt som kan bli framgångsrikt är att försöka "skugga ett program" - man hittar ett program som man försöker "efterapa", kan man säga, alltså läsa alla kurser som ingår i det programmet och helst på samma lärosäte som det programmet ges.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga