Mia 54 år
  Jag har en elev som varit borta väldigt mycket i åk 1 på gymnasiet pga dåligt mående.

  Vi har haft möten och skrivit åtgärdsprogram men det funkar inte helt enkelt. Nu säger eleven själv att han "vägrar" att börja om i åk 1 medan vi tycker att han ska göra det.

  Min fråga är om man rent formellt kan neka en elev att flytta upp en årskurs och isåfall var man kan hitta info om detta?
  • Milla Kort svar: det saknas TYDLIG INFO i Gymnasieförordningen. Den TOLKNING som Skolverket gör är att i fall man inte kan komma överens, är det Huvudman för utbildningen som har sista ordet.

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Mia!

  Rektor kan besluta att lägga upp elevens studier på längre tid - t.ex "sprida" elevens kurser på fyra år och då kan eleven (formellt sett) läsa åk2 nästa år, men ha ännu två år tillgodo att läsa (förlängd studiegång).

  Vid olovlig frånvaro (om inte Läkarintyg finns) kan ni avskriva eleven från skolan.

  Om eleven har läkarintyg och man inte kan påvisa att eleven var olovligt frånvarande i den omfattningen att den kan avskrivas från skolan, kan eleven fortsätta läsa på den utbildningen som eleven är antagen till, så säger Skolverket... här får man diskutera med eleven och vårdnadshavare, säger Skolverket... Det är inte helt klart om rektor kan förbjuda eleven att fortsätta läsa vidare trots avsaknad av betyg i underliggande kurser...Skolverket säger också att skolan har långgående skyldigheter vad det gäller att anpassa undervisning så att alla elever har möjlighet att tillgodoräkna sig den.

  Jag gissar på att eleven är ännu inte 18 år (dvs omyndig) och i så fall är det viktigt att vårdnadshavare är underrättade om situationen bl a att eleven kommer troligtvis inte uppfylla kraven för gymnasieexamen>> och kommer därför inte få Examensbevis.

  *************************************************

  Information som på olika sätt kan vara relevant:

  Om att avskriva eleven från undervisningen pga frånvaro - Gymnasieförordningen 12 kapitel §4.

  Gymnasieförordningen 9 kapitel § 4 och 6 (om inividuellt anpassat eller reducerat program).

  Skollagen 24 kapitel 17 § - om undervisning på sjukhus eller institution (vet inte om det är aktuellt i det fallet...).

  Om att flytta upp eleven till nästa årskurs - står det tyvärr inte ngt tydligt i Gymnasieförordningen... Skolverket säger att man får "komma överens" och om man inte kan komma överens, då är det huvudman för utbildningen som har sista ordet.

  ***************************************

  Det som ni på skolan kan fundera över och kanske föreslå till eleven och vårdnadshavare är att byta till IM, Individuellt alternativ>>

  På Individ.alternativ kan eleven läsa på deltid och kombinera studier med praktik eller t o m gå på "helpraktik" under vissa perioder. På så sätt kan eleven läsa i sin egen takt (som passar med tanke på elevens hälsotillstånd).

  Jag skulle också gärna bett den sjukskrivande läkare/psykolog om Läkarutlåtande - i vilken omfattning eleven kan läsa (heltid eller deltid och hur stor % av deltid) och även bett om "prognos" /vad läkare/psykolog/ tror om elevens möjlighet att läsa under nästa läsår. Hälsa är det viktigaste. Utan hälsa har man inte mycket nytta av sina studier. Det kanske man kan påminna eleven (och vårdnadshavare) om.

  Sammanfattning:
  Om eleven var olivligt frånvarande i minst en månad, har gymnasieskola rätt att avskriva eleven från utbildningen.
  Om eleven hade giltid orsak till frånvaro - är det bäst att försöka komma överens med eleven och vårdnadshavare om vad som är bäst för eleven. I fall man inte kan göra det, är det huvudman för utbildninen som har sista ordet (så svarar Skolverket i telefon).

  Hoppas att någonting i mitt svar blir till hjälp!

  Milla SYV

   

   

  • Mia Hej och tack för svar. Jag har koll på att vi kan skriva ut eleven pga olovlig frånvaro.
  • Mia forts: Men som jag trodde så är det luddigt skrivet och en tolkningsfråga. Suck. När ska Skolverket blir klara och tydliga tro?
  • Milla Skolverket säger att det är "lagstiftaren" som man får vända sig till. Skolverket skriver inte skollagen eller gymnasieförordningen och säger att det är Regeringen som gör och att Skolverket kan bara Tolka lag- och förordningstexter.

  Frågor och svar

  • Amina 20 år

   beteendevetenskapliga programmet?

   Hej, jag skulle vilja söka beteendevetenskapliga programmet men undrar vad för slags behörighet man skulle behöva för att komma in, som tex matte 2?

   Milla SYV: Hej Amina; som behörighet till beteendevet.programmen  på svenska högskolor/universitet brukar följande krävas: Grundläggande behörighet + godkända betyg i matematik 2 och i... Läs hela svaret
  • Sofia 21 år

   Hur höjer jag enklast mitt meritvärde för att komma in?

   Hej! Jag har ganska precis 17 och ska söka ett program som har intagning BI 19,5 / BII 17,5. Jag har bara A/B/några C i betyg men E och F i matte1/2 vilket drar ner för att det är det enda jag har svårt för. Hur ska jag gå tillväga enklast för att komma in? Jag tänker att om jag gör en...

   Liselotte Johansson: Hej Sofia,du kan göra prövningar i matematik 1a och 2a och de betygen kommer räknas in i stället för matte 1och2 betygen i b-spåret. a-spår i matte är lite... Läs hela svaret
  • Anonym 22 år

   F i en kurs, går det söka nästa?

   Hej, jag går på Komvux och fick ett F i Histora 1b och ska göra en prövning på det när prövningsperioden börjar i mars. Jag undrar om det går att söka till Historia 2b trots att jag har ett F i 1b? Tack på förhand.

   Liselotte Johansson: Hej A,det är möjligt att du inte får plats på kursen Historia 2b pga F i His 1b; det står nämligen på Skolverkets hemsida - så här: Att kursen "bygger på" en annan... Läs hela svaret
  • Elin 19 år

   meritpoäng komvux, är det möjligt?

   Jag läser just nu spanska 1, 2, 3 och 4 på 20 veckor på distans genom Hermods. (22 eftersom det kommer bli en paus på två veckor mellan spanska 2 och 3) för att få meritpoäng för spanska 3 och 4. Däremot är jag osäker på...

   Liselotte Johansson: Hej Elin,betygen i spanska 1 och 2 kommer inte räknas in i ditt fall.Du har (om jag förstår rätt) Examensbevis från gymnasiet där det Inte ingår spanska-kurserna. Du vill Komplettera... Läs hela svaret
  • Ziba 22 år

   Fick F på engelska ?

   Hej Jag läser på komvux och jag lämnade uppgifterna och fick godkänt på dem men jag kunde inte få godkänt på nationelltprov ( det var nära E) . Min fråga är det att får jag godkänt i slutet av kursen med hjälp av de...

   Mikael SYV: Hej Ziba,att sätta betyg är LÄRARENS kompetens; studie- och yrkesvägledare har inte utbildning i betygssättningen, därför kan vi inte svara på din fråga. Prata med din lärare - är mitt råd till dig och Lycka till!HälsningarMikael
  • Yosef 20 år

   Vilket yrke är bättre för framtiden?

   Hej! Jag kommer att följa någon utbildning och tänker på vvs ingenjör och byggingenjör. Frågan är vilken utbildning är bättre för framtiden och med hög lön. Och vilken av dem har bra möjlighet för att få ett jobb after utbildningen. Vad tror ni?

   Mikael SYV: Hej Yosef det vi vet om yrket VVS-ingenjör berättar vi om på framtid.se/yrke/vvs-ingenjor och om Byggnadsingenjör - framtid.se/yrke/byggnadsingenjor VVS är en del inom byggbranschen och... Läs hela svaret
  • anna 19 år

   Läraren gav fel information om prövning Vad ska jag göra?

   Hej SYV! Jag går i trean och vill tenta av engelska 7. En av dom delar som vi måste göra på prövning är att skriva argumenterande text utifrån en frivillig novell. Jag gick till läraren och beskrev hur jag planerar att skriva det och vilken novell...

   Mikael SYV: Hej Anna,har du några "Bevis" på vad läraren sa? Det kan vara en missuppfattning ... och inte ngt. "fel"; t.ex att du tror att läraren sa Ja... men... Läs hela svaret
  • Aliyah 18 år

   Söka folkhögskola allmän kurs med F i matte grund?

   Hej, det är så att jag har F i matte från årskurs 9, och jag planerar att söka till folkhögskola allmänkurs distans, är det fortfarande möjligt att söka till folkhögskolan även om jag har F i matte grund?

   Mikael SYV: Hej Aliyah!Studier på gymnasial nivå förutsätter Grundskolekompetens och där ingår godkänt betyg även i matematik. Att söka kan alla göra; en annan sak... Läs hela svaret
  • Anders 22 år

   Högsta snitt i Sverige?

   Kan man se vilka gymnasium i Sverige hade högsta gymnasiesnitt ifrån gymasiet?

   Mikael SYV: Hej Anders, se om du hittar de uppgifter du efterfrågar via skolverket.se/skolutveckling/statistik och om du inte gör det, kontakta skolverket och be att få prata med Statistiska avdelningen.HälsningarMikael
  • Anders 22 år

   Hur kursläsning sker?

   När man läser en kurs på gymnasiet på 100 poäng ungefär hur många prov samt inlämningsuppgifter brukar det vara under kursens gång?

   Mikael SYV: Hej Anders,det finns inga sådana generella uppgifter. Det beror både på Vad det är för kurs, vad läraren tycker, om kursen är på distans eller om man läser på "vanligt... Läs hela svaret
  • Benjamin 19 år

   Osäker vad den matten jag läste räknas som i sverige?

   Hej Jag har läst matte utomlands och hittar inte någonstans om min matte är tillräckligt sedan när jag ska söka in till universitet.Math application kallas det, hur ska jag gå till väga?

   Vägledare Anonym: Hej Benjamin, du kan börja med att göra självskattning - på www.matteboken.se finns alla svenska grundskole- och gymnasiala kurser upplagda. Du kan t.ex börja titta på... Läs hela svaret
  • Mariam 20 år

   Hur kommer jag in på apotekarprogrammet?

   Hej! Det är så att jag går tredje året på gymnasiet, och har verkligen velat komma in på apotekarprogrammet. Än så länge har jag betyg i första året och andra som gemensamt är 17,01. Jag läser nu engelska 7, men har fått full meritpoäng. Man jag söker in till apotekare, kommer de räknas in...

   Vägledare Anonym: Hej Mariam,jag rekommenderar att du försöker få så höga betyg du kan i alla kurser du läser. Ingen kan veta hur höga betyg som Nästa gång kommer krävas. Antal... Läs hela svaret
  • Rema 20 år

   Vem har rätt till att söka bastermin?

   Hej! Har två frågor: 1) vad är skillnad mellan teknisk bastermin och tekniskt basår? 2) Vilket av dem (tekniks bastermin och tekniskt basår) ger en garanterad plats? 3) Undrar också vem har rätt till att söka till teknisk bastermin och tekniskt...

   Vägledare Anonym: Hej Rema, du har ju redan den behörighet som man annars läser på tekniska terminer eller basår; då antar jag att du vill "komma åt" platsgarantin.Platsgarantin ges ibland till... Läs hela svaret
  • Lores 18 år

   Hur ska jag göra om jag har det svårt med gymnasiet?

   Hej! Jag heter Lores och jag blir 18 i några dagar. Jag har haft det ganska svårt på gymnasiet och har missat ganska mycket. Orsaken är att jag har mått mycket dåligt och har inte orkat gå till skolan. Jag vet inte hur det kommer att gå eftersom...

   Vägledare Anonym: Hej Lores,har du pratat med kurator och/eller med skolsköterskan; med din klasslärare/mentor eller med rektor på ditt program?Kanske behöver du bli sjukskriven ett tag och få ngn... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga