Lilla

  Hej! Jag har läst tyska steg 3 och läser tyska steg 4 som utökad kurs. Jag har e i kursen tyska 3 och kommer att få b i kursen tyska steg 4. Jag vill inte att steg 3 ska dra ner mitt meritvärde. Det krävs att jag läser 100 poäng morderna spåk. Jag stuntar i att meriten försvinner men kan man välja att ta bort den helt även fast jag har läst kursen. Eller funkar det inte eftersom steg 3 är ett krev för steg 4?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  Alla kurser i vilka du fick betyg på gymnasiet bör finnas med i ditt examensbevis, men du kan kanske ha moderna språk 3 som U-kurs i ditt examensbevis? I så fall, om du genom andra kurser uppnår max meritpoäng, då kommer inte betyget i mod.språk3 räknas in (om den kursen blir markerad som "U"/utökat program) i ditt examensbevis.
  .... du skriver att du "struntar i meriten" men det är ju med ditt Meritvärde (som är summan av jämförelsetalet + meritpoängen) som du söker till svenska universitetsutbildningar. Men du uppnår kanske max meritpoäng genom andra kurser? Engelska 7 ger 1.0, Moderna språk 4 - ger 1.0 och om du läser en högre mattekurs, då får du för godkänt betyg i den ännu 0.5 meritpoäng och på så sätt uppnår max antal meritpoäng. Exempel: vi säger att eleven har alla A-betygen i sitt examensbevis förutom endast en kurs: hen har E i moderna språk 3. Alla A-betygen skulle ge jämförelsetal/snittbetyget på 20.0. Har man inga meritpoäng så är i så fall även meritvärde 20.0 och det är med den siffran man konkurrerar om plats på svenska universitetsutbildningar. Men "vår elev" har E i moderna språk 3, som ger + 0.5 meritpoäng. Snittbetyget blir lägre (19.6) men sedan plussas + 0.5 som meritpoäng och meritvärde blir 20.1. Så, meritvärde blir högre på grund av meritpoängen läggs på (plussas på), jämfört med att man har A-betyg i en kurs i samma storlek (t.ex 100 gymnasiala poäng) som inte ger meritpoäng
  Du kan på din skola fråga om du skulle kunna göra prövning i Tyska 3; var beredd på att du får Nej som svar. Det är inte elevens rättighet att göra prövning på gymnasiet, förutom i två fall: om hen fick F i kursen eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde erbjudas. 
  Varför jag ger dig råd att ändå fråga på din skola om prövning är för att det är inte förbjudet för skolan att ge dig möjlighet till prövning och tyska 4 bygget på tyska 3 och skillnad mellan E och B är "för stor" - det som är vanligt att eleverna har samma betyg i tyska 3 och 4 eller att de har lite lägre betyg i tyska 4, för att det är en svårare kurs. 

  Sammanfattning:
  Du kan inte "ta bort" tyska 3 med betyget E från ditt examensbevis men du kan kanske ha den kursen som "U"/utökad. Om du inte uppnår kraven och får ut endast ett studiebevis, gör du planering på komvux mot examensbevis och i det behöver du inte ta in några kurser i moderna språk, över huvudet taget. Prata med SYV på din skola. Du kan visa mitt svar för SYV-en, om du vill. Om kraven för examensbevis från gymnasiet var god se gymnasieGuiden.se/examen

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga