1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lo,
  på vissa svenska gymnasieprogram är moderna språk obligatoriska men inte på alla.
  Om moderna språk är obligatoriska på ditt program, så måste du få betyg i kurser i moderna språk eller modersmål. Man får i stället för moderna språk läsa kurser i modersmål (om det är ett annat språk än svenska).
  Men kurser i modersmål ger inte meritpoäng.
  Om just din skola har möjlighet att ge dig undervisning i just ett visst språk som moderna språk 3 och/eller 4, kurser som ger meritpoäng - måste du fråga på din skola.
  Prövning (tenta av) har gymnasieelever Rätt att göra i 2 fall: om de läste en kurs och fick F eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kan erbjudas. I alla andra fall kan skola ändå bevilja Tenta av (prövning) men det är inte elevens rättighet. Rektor bestämmer. Finns det ingen lärare som är behörig att sätta betyg i just det språket som du vill tenta av - då går det inte. Och det är tyvärr också lärarbrist.
  Så, du måste söka svar på din fråga på din gymnasieskola.
  Lycka till!
  Julia syv

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga