Ellen
  Hej, jag skulle gärna vilja läsa kinesiska på gymnasiet och har redan fått hjälp med vilka skolor i Stockholms området som för tillfället erbjuder att man kan läsa kinesiska. En av dem skolorna är Kungsholmens gymnasium. Där kan man läsa kinesiska om man går humanistisk inriktning språk. Men det står att kurserna i språk erbjuds vid förutsättningen att tillräckligt många elever väljer språket. Jag undrar om man skulle kunna få veta om det är möjligt att läsa kinesiska innan man gör sin slutgiltiga ansökan? Får skolan veta vilket språk man vill läsa när man söker in eller väljer man det efter att man kommit in på programmet? För jag vill inte läsa några av de andra språken som erbjuds, och om jag inte kan läsa kinesiska där så vill jag hellre gå ett annat program :)

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Ellen,
  du ställer en mycket viktig men svår fråga.
  Det är många olika "detaljer" som måste "klaffa" för att det ska bli möjligt att läsa ett ovanligt språk på gymnasiet. Endast spanska, tyska och franska måste erbjudas på gymnasiet. Alla andra språk kan erbjudas "i mån av möjlighet".
  Lärare som kan undervisa i t.ex kinesiska kan t.ex bli föräldraledig eller vill gå i förtidspension och då finns det ingen som kan undervisa och "vem som helst" kan inte undervisa i kinesiska för hen kan ju inte språket ju - och då kan man inte få läsa det språket, tråkigt nog.
  Sedan är det också så att för att gymnasieskolans ekonomi ska "gå ihop" måste många elever läsa i samma grupp, i alla fall absolut minst fem elever som vill och kan läsa samma kurs på samma tider (om en elev har andra lektioner som för honom/henne är obligatoriska när ni andra kan läsa men sedan kan inte ni när han/hon kan - då går inte det ihop heller...). Individuell undervisning eller i mycket små grupper, t.ex 2-3 elever skulle vara perfekt att kunna erbjuda men skolorna har inte råd.
  Ibland försöker skolorna hitta "gemensamma lösningar" som t.ex kan heta "gemensamma gymnasiet" där olika skolor "går ihop" och erbjuder läsa "ovanliga kurser" som t.ex "ovanliga", för Sverige, språk på sena eftermiddagar och eleverna samlas från olika skolor till en språkgrupp. Logistiska problem kan uppstå då för vissa elever blir det lång resväg och när de hinner komma, så är det så pass sent att larmet på skolan går ... :) - det är inte idealiskt att börja läsa kl.19 och sluta kl.21 när man sedan ska åka hem och göra läxorna och hinna sova också.
  Även försök med distansundervisning i språk har tidigare gjorts (med skiftande resultat). T.ex Språkcentrum i Göteborg är ofta villig att sälja undervisning (bland annat på distans) i diverse olika språk - men då är frågan om din gymnasieskola i Stockholm kommer köpa den för dig? Den ekonomiska problemet blir att: i fall du är med i en "vanlig undervisningsgrupp" t.ex där man läser franska så är du elev nummer 26 i den gruppen, och utan dig är det 25 elever - men franskaläraren får samma lön oavsett om det är 25 eller 26 elever i språkgruppen. Däremot kommer det uppstå extrakostnader om rektor ska köpa distansundervisning för dig, i t.ex kinesiska. Och på grund av att gymnasieskolorna måste erbjuda endast de vanliga språken: franska, spanska och tyska och behöver inte erbjuda t.ex kinesiska, då erbjuds kinesiska endast om många elever på samma skola vill läsa + lärare finns + schemat går ihop.
  Jag kan därför endast svara så här att jag hoppas du ska få läsa kinesiska inom din gymnasieundervisning. Kan dock inte garantera någonting. Och om du är väldigt sugen på att börja läsa kinesiska, vill jag råda dig även titta på andra möjligheter - t.ex genom Studieförbund, Intresseföreningar, Internetkurser, Språkresor, med privat lärare mm och m.fl.
  Prata med SYV på din grundskola. Ställ din fråga på alla de gymnasieskolorna där du vill läsa och hoppas att kinesiska kan erbjudas (t.ex där kinesiska brukar erbjudas eller tidigare har erbjudits); fråga på gymnasieantagningen vad de har att säga om saken. Du kan också be dina vårdnadshavare att fråga på utbildningsförvaltningen i den kommunen där du är folkbokförd - om den "gemensamma gymnasiet" finns eller om det finns planer på att införa ngt. i den stilen och om de på utb.förvaltningen kan ge några råd om hur du bör gå tillväga för att kunna på gymnasiet börja läsa kinesiska.
  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp!
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga