Mahdi

  Hej! Jag vill plugga till tandhygienist men undrar om man kan utbilda sig vidare? För att jag har hört om att man kan utveckla sig till barntandvård eller ortodontist men undrar om det är sant? I så fall vilka kurser eller hur många kurser behöver man läsa för att kunna bli ortodontist eller barn tandvård? Hur långt tid måste man ha jobbat som tandhygienist för att kunna pluggar vidare till ortodontist eller barn tandvård?

  • Ludmila : Svar från studievägledare på Göteborgs universitet: "Man kan läsa vidare till master nivån och även till forskning om man vill ha en akademisk karriär annars via jobbet finns det olika kompetensutveckling som erbjuds anställda. Kurserna man väljer är fristående och måste hälften av kurserna man väljer vara inom huvudområden oralhälsa. Alltså master är på 2 år /om 120 hp och minst 60 hp måste vara inom huvudområden. Ortodontister eller tandreglerare är specialistutbildade tandläkare och inte tandhygienister. Att arbeta inom tandvården med barn är också en specialistutbildade tandläkare. Men om man vill arbeta med barntandvård som en tandhygienist så kan kompetensutveckla sig via jobbet och uppdraget man får. Är man intresserad av en specifik målgrupp så får man prata med sin chef om."

  2 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej Mahdi!

  tandhygienister har ett brett arbetsfält: de arbetar med alla åldrar, från små barn till äldre personer. Om man är intresserad av att fördjupa sig inom ett speciellt område så som barntandvård gör man det bäst i att söka arbete på en sådan klinik som specialiserar sig på barntandvård och sedan "därifrån", alltså inom sin anställning gå kurser/vidareutbildning.

  För att utbilda sig till ortodontist behöver man en tandläkarutbildning i grunden.

  Vad gäller tandhygienistutbildningen: efter 3 års studier erhåller man en kandidatexamen. Denna öppnar upp för vidareutbildning för magisterexamen och därefter till forskningsutbildning inom oral hälsa om man är intresserad av att gå mot forskning. Hänvisning: framtid.se/yrke/forskare

  Anna SYV på FrågaSYV

  Läs, nedan, svar från Tandhygienistföreningen:

  Grundnivå och kandidatexamen
  Utbildning på grundnivå omfattar studier om 180 hp, motsvarande tre års heltidsstudier.

  Kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science) kan uppnås om studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, inom viss inriktning som högskolan själv bestämmer. Utbildningen ska omfatta minst 90 hp med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen.

  För tandhygienistutbildningen kan detta då innebära att man läser en treårig grundutbildning där 90 hp utgörs av successiv fördjupning inom tandhygienistens huvudområde "oral hälsa/oral hälsovetenskap". I kandidatexamen ingår ett så kallat självständigt arbete (uppsatsarbete) omfattande 15 hp.

  Avancerad nivå, magister- och masterexamen, forskarutbildning
  Utbildning på avancerad nivå omfattar studier efter grundnivå. För en magisterexamen erfordras kurser som motsvarar ett års studier (60 hp) och ytterligare ett år för masterexamen (dvs totalt 60+60 hp). Kurser på avancerad nivå kan läsas som fristående kurser – kontakta respektive lärosäte för vidare information. För att vara behörig att ansöka till forskarutbildning/bli doktorand krävs studier på avancerad nivå- magisterexamen.

  Ortodontist är en 3 årig specialistutbildning för tandläkare.

  ---
  Sveriges Tandhygienistförening
  www.tandhygienistforening.se

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga