Ezgi

  Jag har turkiska 7 Matematik 4 Naturkunskap2 Historia 1B Samhällskunskap 1b Idrott och hälsa1 Minvärde:69,70 högsta:100 godkänd:50 Då läste jag svenska och engelska Sva1 :E betyg Sva2:E betyg Sva3:C betyg Engelska5 :C Engelska6:C

  • Mikael : Har du utländska gymnasiebetyg och kompletterat med svenska och engelska?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Om du har utländsk gymnasieutbildning och vill söka till en svensk högskoleutb., måste du få ditt preliminära meritvärde från UHR, Universitets- och högskolerådet. Och beroende på vilket prelim.meritvärde du fick kommer du också få meritpoängskompensation. Det prelim.meritvärde kan som högst vara 20.00. Du uppger helt andra siffror i din fråga...  Du kan läsa om vad som gäller på antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning
  Tips! ta alla dina betyg till SYV på komvux och vi hoppas hen kan reda ut frågan om ditt meritvärde.
  Sök till en svensk högskoleutbildning och om du är behörig, kommer antagning.se räkna ut ditt meritvärde.
  OBS! det finns också utbildningar som antar på andra kriterier än "rena betyg", t.ex yrkeshögskola där antagning görs på "sammantagen  bedömning", där hänsyn tas även till din motivation, din tidigare erfarenhet och resultat från tester och intervjuer.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga