Ayub 17 år
  Jag har nyligen börjat i gymnasiet och hört av många vänner att SvA kan påverka om man får jobb eller kommer in i högskola. Det sägs att vanlig Sv ger bättre jobb eller högre chans att hamna i bra högskolor. Så jag undrar om det är sant och borde jag byta?

  OBS! Jag har bott i Sverige hela mitt liv.
  • Anonym Jag har inte svenska som modersmål, men talar och skriver det på en sådan nivå att jag rekommenderades byta till Sv av min lärare för många år sedan. Den största skillnaden är att man i sva inte tittar lika mycket på grammatiska fel och placerar större fokus på hur svenskan förhåller sig till ens modersmål. Jag skulle, personligen, säga att sva var mycket enklare än sv pga tidigare nämnda. För samma anledning som Anna påpekar rekommenderar även jag Sva om du ska läsa på högskola och inte har svenska som modersmål. Ska du däremot jobba skulle jag tycka att Sv ser bättre ut på gy.ex. än vad sva gör och rekommenderar detta alternativ starkare. Meriter skulle i det perfekta systemet spela en större roll än vad du läser, men tyvärr ser inte verkligheten ut riktigt så. Lycka till!
  • Milla Tack så mycket A! för din kommentar!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej;
  svenska och svenska som andraspråk /SAS/ är helt jämställda - vad gäller söka till eftergymnasiala utbildningar. man söker till högskola/universitet med en "siffra" och det är ingen som tittar på vilka kurser som ingår i "den siffran"/Meritvärde. Svenska och SAS ger exakt lika "bidrag" till meritvärdet och på så sätt är det ingen skillnad.
  Du vinner på att välja det ämne i vilket du kan få högre betyg (och det beror i mångt och mycket på vilka förkunskaper i svenska du har).

  Om du direkt efter gymnasiet söker jobb och skickar med ansökan om jobb ditt examensbevis eller studiebevis - så står det betygen i antingen Svenska eller SAS i och vissa arbetsgivare kan kanske ha "synpunkter"... men jag tänker på att namnet /för- och efternamnet på hen som söker jobb/ säger också en hel del... alltså om det är ett "svenskt-klingande" namn eller inte... och namnet på den arbetssökande är det första som syns i handlingar.

  Jag tycker du bör välja Svenska eller SAS utifrån om du har svenska som "modersmål" eller inte. Modersmål är det det språket som man kan bäst. Samråd gärna med lärare i svenska på din skola.

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga