Kristian
  Hej!

  Jag har precis börjat på universitetet och pluggar till civilingenjör. Vi har just nu två parallella mattekurser som jag tycker är rätt intressanta, men under de första veckorna har jag mått väldigt dåligt på grund av helt andra orsaker. Jag har därför inte orkat gå på någon föreläsning eller på något annat schemalagt moment. När jag "tar igen" det jag missat själv i böckerna förstår jag bra, men jag är orolig att tentorna kommer beröra saker som inte nämns i böckerna eller som våra lärare bara nämner under föreläsningar. Har universitetslärare befogenhet att utforma tentor hur de vill och kanske därmed ta med frågor som endast kan besvaras av de som gått på alla föreläsningarna? Det som gör mig orolig är att jag inte upplever det som att universitetslärarna pratar om kursplaner, "mål" eller läroplaner som i gymnasiet, och därför känns de mer benägna att basera tentor på deras subjektiva uppfattning om vad kursen innehåller, saker som de tar upp på föreläsningar och inte i böckerna.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Kristian,
  jag kan tänka mig att tentorna kan innehålla frågor som läraren tog upp endast på en föreläsning, det kan jag inte utesluta; jag skulle i alla fall inte bli förvånad om det var så. Men Du får vända dig till UHR, universitets- och högskolerådet och till UKÄ, universitetskanslersämbetet om du vill få svar om högskolelärarnas befogenheter. Det är mer än juridisk fråga än en studievägledningsfråga. En studievägledare kan inte ge någon garanti på att alla frågor som kommer på tentorna tas upp i kurslitteraturen. Du kan givetvis fråga studievägledare på din institution, så kanske hen kan svara på din fråga men vi kan inte göra det här på FRåGA SYV för att vi har inte den juridiska kunskapen och inte den erfarenheten som krävs för att besvara din fråga.
  Om du får svar på din fråga på annat håll är vi tacksamma om du återkommer och berättar för oss vad som gäller. Vi vill lära oss mera om allt som på något sätt har med yrken och studier att göra.
  Lycka till med dina studier!
  Ett tips! be någon som varit med på alla föreläsningar dela med sig av sina anteckningar - till dig.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga