Julia

  Hej, jag har funderat lite på biblioteks- och informationsvetenskap och sett att dessa utbildningar både finns som kandidatutbildningar (såsom Umeå, Linné, Södertörn) och som masterutbildningar (ABM i Uppsala, Lund, Borås). Jag undrar vad som är skillnaden mellan att läsa utbildningen som kandidat kontra master, förutom det självklara med behörighetskriterierna och utbildningsnivån. Är innehållet likartat tros att det är på olika nivåer? Är de ena riktade till vissa typer av bibliotekarier? Ger en master mer lön/lättare att få bibliotikariejobb, ifall kandidaten man har innan är relevant? Eller finns det fördelar med att ha en kandidat i ämnet?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Julia,
  magister- och masterprogram ligger på avancerad nivå. Behörighet inför de är att man har tagit kandidatexamen eller yrkesexamen á 180 högskolepoäng; alltså man måste ha läst på högskolenivå i minst 3 år på heltid för att bli behörig. Se t.ex hb.se/utbildning/program-och-kurser/program/masterprogram-i-biblioteks--och-informationsvetenskap, där står det att man ska ha kandidatexamen för att bli behörig.
  Vilka utbildningar på avancerad nivå som ska bli sökbara om 3 år kan ingen idag ge ngt svar på. Utbildningsutbud förändras. Du kan givetvis tänka så att du efter kandidatexamen eller en annan utbildning på 3 år på högskolenivå t.ex om du får ut yrkesexamen (t.ex som studie- och yrkesvägledare) vill sedan läsa på avancerad nivå, men vilka program som då blir sökbara får man se längre fram. 
  Givetvis är det så att man på fem år lär sig mer än på 3 år. Det är också möjligt att i vissa fall ändra sin inriktning, t.ex om det 3-åriga utbildningen (kandidat- eller yrkesexamen) och utbildning på avancerad nivå är inte exakt inom samma kunskapsområde, utan inom "liknande" eller närliggande kunskapsområden, på så sätt kan man ändra sin inriktning eller spetsa till sin kompetens (på avancerad nivå).
  Om du redan nu har kandidatexamen eller yrkesexamen från en högskoleutbildning eller är nära sådan examen, kan du se utbud av magister- och masterprogram. Men om du idag inte är nära kandidat- eller yrkesexamen, då är det för tidigt att titta på utbildningar på avancerad nivå (pga det programmet du "väljer" att du vill söka till sen, kanske sen inte finns).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga