1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  när du får besked Antagen till Receptarieprogrammet, kan du ansöka om TILLGODORÄKNANDE av tidigare utbildning och i så fall får du svar om vilka delar av receptarieprogrammet som du kan hoppa över och inte behöver läsa. Att få ett sådant besked på förhand, innan du är antagen till programmet, brukar inte gå. Men om du vill kan du försöka få svar från studievägledare på receptarieprogrammet. Som det brukar vara, så får man svar att det är först efter det att man är antagen, som de utbildningsansvariga tittar på vilka tidigare högskolekurserna som man har godkända betyg i om man har ansökt om Tillgodoräknande av tidigare utbildning, och i annat fall läser man programmet i sin helhet. 
  Jag tänker här också på studiemedelsfråga. Exempel: man kommer in på ett program och ansöker om tillgodoräknande av tidigare utbildning och får svar att man kan hoppa över en kurs som ligger några veckor in i programmet och varar i två veckor och sedan kan man också hoppa över en annan kurs som ligger under nästa termin, mitt i terminer i t.ex fem veckor. Och då läser man inte de veckorna 2 veckor under första terminen och 5 veckor under nästa terminen och under de veckorna man inte läser har man inte rätt till studiemedel. Det är bra om man kan ha jobb eller annan inkomst under de veckorna men annars så gör man "ingenting" och får inte någon inkomst och kanske får svårt att betala hyra och andra nödvändiga omkostnader. Så, i de det fallet så kanske det är fördelaktigt för personen att läsa programmet i sin helhet och ha studiemedel under hela studietiden. Som studerande har man utgifter: man måste bo någonstans och äta någonting och det kostar. Så, det är inte alltid endast "av godo" att försöka tillgodoräkna sig några små kurser som kanske ligger mitt i terminerna och inte är samlade i början eller i slutet av programmet. Skulle man kunna korta ner programmet så att man kommer ut i jobbet snabbare, skulle det vara jättebra men så är det mycket sällan fallet, tyvärr.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga