Fredrika 30 år

  Hej! Hur kan jag på bästa sätt kombinera kemi och biomedicin? Jag gillar kemi men vill samtidigt fördjupa mig i människokroppen. Kan jag läsa fristående kurser på distans? Föredrar det framför ett program. Kan jag kombinera kemi, biologi och medicin, i såfall hur?

  • Liselotte Har du läst på högskolnivå, i så fall vad läste du? vad är mål med dina framtida studier - vilket yrke siktar du på?
  • Fredrika Nej, jag har bara läst på gymnasienivå. Jag vet inte exakt vilket yrke jag vill ha, bara att jag är intresserad av kemi och biomedicin och vill läsa för att lära mig. Men kanske att yrket kemist lockar mer just för att efterfrågan på kemister är större. Dock vill jag inte gå miste om att lära mig mer om biomedicin.

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Fredrika,
  du skriver om att du vill läsa kurser på distans. Viktigt att veta vad du menar med "distans". för att många "distans"kurser har ändå ett antal Obligatoriska träffar eller några dagar i början av kursen med undervisning "på plats, på skolan" och då är det viktigt att du har möjlighet att delta, för att det är obligatoriskt: då får man tänka på avstånd till skolan, kostnaderna + att du själv ska ordna med boende under sådana obligatoriska träffar.
  Kurser på "distans Utan obligatoriska träffar" är inte så många - inom de områden som du är intresserad av, detta bl.a pga laborationer måste göras när man läser kemi och biologi.

  Allmänt gäller
  Att läsa genom fristående kurser är många ggr "krångligt". Du måste själv hitta varje nästa kurs att söka, göra ansökan och hoppas på att komma in. Finns ingen platsgaranti på kurser om du inte läser ett program.
  De som läser program kan platsgaranti på sina kurser som ingår i ett program och de går före de "externa sökande" som sätter ihop egen utbildning av fristående kurser.

  Det kan givetvis gå att hitta några kurser inom de områden (eller som ligger nära de områden) som ges på distans utan träffar - och du får gärna söka till dem, men vad för slags "helhet" du får av de kurserna sen, är det extremt svårt att svara på.

  Du gör givetvis som du tycker passar dig. Kika gärna på lärosätenas gemensam sida www.studera.nu - du kan lägga filter och få fram listor på t.ex kurser (ej program) som ges på distans utan träffar: studera.nu/jamfor-utbildning/?q=&

  Du får gärna ställa din fråga till studievägledare på de institutioner där relevanta utbildningar ges.

  Tänker också på följande:
  om du inte gjorde ansökan t o m 15 april 2020, kan du nu endast söka till hösten 2020 (på högskolenivå) utbildningar med SEN ANMÄLAN, alltså där ledig plats kommer finnas (vilket är ett begränsat antal och kanske ingen utibldning som intresserar dig alls kommer finnas med...). Då är det nästa möjlighet att söka - till vårterminen 2021 och på våren är det mindre antal utbildningar som börjar. Då är det ännu nästa möjlighet - att söka till hösten 2021 (men utbildningsutbud är nog i mångt ej fastställt så långt fram...).

  Mina råd:
  fundera på att söka till ett kandidatprogram i t.ex kemi men vid sidan av programmet se om du kan söka fristående kurser i biologi och/eller medicin. Man får läsa på mer än heltid. Antagning.se antar till 150% av studietakt, alltså du kan läsa ett program på heltid + ännu ett program på halvtid (eller fristående kurser på halvtid vid sidan av programmet).
  Tänk på vad för Yrke du är intresserad av. Vissa yrken kräver -i Sverige - legitimation. t.ex BMA är ett sådant legitimationsyrke och kravet på utbildningen är examen från BMA-programmet.
  Alltså, finns det viss risk att med en sådan "sammansatt av diverse kurser" utbildning ej kunna få jobb, pga vissa yrken kräver legitimation, som t.ex BMA och även om ingen legitimation krävs, så kan arbetsgivare välja anställa personer med utbildning från program, t.ex med kandidatexamen i kemi (pga de vet vad det är för utbildning till skillnad från att titta på en lång lista med kurser som sökande har läst och fundera på "vad för kompetens kan den personen ha, tro?").

  • Fredrika Tack för svar! Med distans menar jag att träffar får ingå, men vill ändå göra det mesta hemifrån. Att läsa mer än heltid är inte aktuellt, kanske kommer jag faktiskt bara kunna läsa på halvtid. Det gör mig inget om det tar sex år att bli klar. Kanske kan jag läsa kandidatprogrammet i kemi men välja valfria kurser inom biomedicin, eller? Då har jag väl examen som kemist men även viss kunskap inom biomedicin. Jag kommer inte in på biomedicinprogrammet eftersom jag bara har runt 14 i meritvärde, det är lättare att komma in på kemiprogrammet och faktiskt är det ett av programmet jag sökt till hösten.
  • Julia Vi ska hoppas att du kommer in på ditt program, till hösten. Förutom kurser på högskolenivå kan du kanske bedriva självstudier - läsa på ett informellt sett, just för att lära dig. Det har förekommit förut, vet ja, att folk fick lov att sitta på stora föreläsningar utan att de var inskrivna på kurser eller program som "fri-åhörare" kan man säga, men det förutsätter att man är fysiskt på plats i aulan, när föreläsningen ges. Och det var innan Covid-19, så klart.
  • Fredrika Smart, ja det är ju också ett alternativ såklart! Men annars funderar jag på om jag kan läsa kandidat i kemi med valfria kurser inom biologi/medicin, för att sedan läsa master inom biomedicin. Går det, med den grunden? Det är enda vägen att gå, tvärtom går ju inte eftersom det är svårare att komma in på kandidatprogrammet i biomedicin.
  • Julia Behörighet att komma in på master inom biomedicin kan vara att man ska ha viss volym och nivå på studierna inom just Biomedicin. Om de kräver kandidatexamen inom just biomedicin för att komma in på master, då blir du med kandidat i kemi ej behörig, i så fall. Det är ju upp till antagnignsgruppen på det lärosäte där masterprogrammet kommer att ges att bedöma din behörighet. På så lång sikt som 3-4 år vet man inte ens vilka masterprogram och på vilka lärosäten som kommer att erbjudas. Även om du kommer in på kemi-kandidat, börja läsa men gör högskoleprovet och kanske även några prövningar för att höja ditt meritvärde, sedan kan du söka till andra program och om du kommer in, byta från kemi till studier i biomedicin. Jag tror du har större möjlighet att komma in på master i biomedicin med kandidat i just biomedicin, än i kemi. Men fråga gärna studievägledare på de institutioner där relevanta utbildningar ges + du kan även fråga antagningsgrupperna på lärosätena.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga