1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Luna,
  jag vet inte om du menar "basår" på universitetsnivå eller på en folkhögskola eller på komvux. 
  Om du menar basår på högskola-universitet, så krävs det alltid (till alla högskoleutbildningar i Sverige) även Grundläggande behörighet. För dig som läste på IB-programmet finns information på antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/international-baccalaureate/ib-examen-2021-och-framat/grundlaggande-behorighet - läs information och se om du uppfyller kraven. Obehöriga kan inte antas till svenska högskole- universitetsutbildningar.
  Vad gäller läsa basår på folkhögskola eller komvux, så krävs det inte grundläggande behörighet, så du kan bli antagen. 
  Om du vill uppnå grundläggande behörighet (i fall du inte redan har den) så finns det flera vägar att gå: 
  - retakes
  - söka till allmänna kurser på folkhögskolorna (där du på kortast 1 läsår kan, förhoppningsvis, få ut omdöme om grundläggande behörighet)
  eller
  - försöka få ut gymnasieexamen från komvux (dokumentet heter Examensbevis) men det kan bli en ganska "lång historia" om du väljer den vägen. Du behöver uppnå 2400 gymnasiala poäng och det är = studier på heltid i 3 läsår. Du har säkert faktiska kunskaper i många kurser men du behöver få ut "vanliga svenska gymnasiala betyg" och det kan du göra antingen genom att läsa en kurs eller genom att göra prövning i den kursen. Det kommer med stor sannolikhet ta längre tid än endast ett läsår, så vägen via allmänna kurser på folkhögskolorna lär bli kortare.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga