Hanna 19 år

  Hej! Jag gick ut gymnasiet 2019 i juni Vård och omsorgsprogrammet. Fick F i 3 kurser, engelska 6, hälsopedagogik och räddningsmedicin. Jag kommer plugga hälsopedagogik och engelska 6 på komvux. Jag funderar även på att plugga Psykiatri 2 (är godkänd i psykiatri 1) och Religionskunskap 2 (är godkänd i Religionskunskap 1) men vill veta ifall dessa två kurser kommer ha någon nytta för mig när jag kommer söka till universitet? Räknas dem in i studiebeviset? Och går det att ersätta Räddningsmedicinen med Psykiatri 2 för att få bort F jag har? Mvh

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, jag råder dig göra planering mot examensbevis med Syv på Komvux. Målet med gymnasiestudier om man läser ett nationellt program är Examensbevis. Och inte ett studiebevis.

  Studiebevis ger inte grundläggande behörighet till högskolestudier. Varför vill du ha ett studiebevis och inte ett examensbevis, undrar jag?

  Examensbevis från Komvux
  Kursen Idrott och häsla 1 får ej ingå. Du måste ha minst 2250 godkända poäng. Det går att ta in 150 F-poäng, men det är givetvis bättre att inte ta in F-betyg in i examensbeviset.

  Hur examensbevis från komvux ser ut finns det många regler kring. Men ytterst är det upp till rektor på komvux, som i vissa fall kan göra undantag. Därför råder vi alltid att göra planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux i den kommunen där man är folkbokförd.

  Du skriver om att du vill söka till universitet. Vilken utbildning på universitetet? Detta frågar jag för att se vad för särskild behörighet just din höskoleutbildning kräver.
  Men, annars, så är det bra att ha Meritpoäng, vilka man kan få för engelska 7, moderna språk 3 och 4 och för högre kurser i matematik. I fall du inte kan få meritpoäng, och även annars, är det bra att ha så höga betyg som möjligt i de kurser som ingår i ditt examensbevis. Då vill man oftast läsa de kurser i vilka man vet att man kan få högre betyg (i de ämnena som man är intresserad av och/eller har lätt för).

  ang. VO - obligatoriska och valbara kurser
  Du kan se i Programplanen för VO vilka kurser som är obligatoriska och vilka är valbara.
  Det är inte obligatoriskt att ha godkänt betyg i engelska 6 på VO men utan det kommer du sakna grundläggande behörighet till högskolestudier. Du måste även ha godkänt betyg i svenska 2 och 3; för grundläggande behörighet.
  Räddningsmedicin, eller psykiatri-kurser är inte obligatoriska och du kan ha andra kurser i ditt examensbevis i stället.
  Vilka kurser komvux i din kommun kan erbjuda - måste du fråga på komvux i din kommun.

  det är en dubbelt så stor kurs som Räddningsmedicin. Ska du få in Psykiatri 2 in i ditt examensbevis, måste någon 100p.kurs "bort" - för att de får inte, annars, plats... det är 2400 p. som ingår i examensbevis från komvux.

  Tips om yrkeshögskola
  Yrkeshögskoleutbildningar är kvalificerade eftergymnasiala men ej högskole-/universitetsutbildningar. Yh kan ta in obehöriga. Det är alltså inte obligatoriskt att ha examensbevis; på en yrkeshögskoleutbildning kan man komma in även med ett studiebevis.
  Kika gärna på några exempel på vad som kan finnas inom yrkeshögskola:
  campus-nykoping/studiehandledare
  frans-schartaus-handelsinstitut/medicinsk-sekreterare-sthlm
  hermods-yrkeshogskola/tandskoterska-karlskrona
  hermods-yrkeshogskola/specialistunderskoterska-inom-multisjukdom-for-aldre
  utbildning/hogskolecentrum-arboga/specialistunderskoeterska-inom-demens
  utbildning/ostsvenska-yrkeshogskolan/stodpedagog-inom-funktionshinderomradet

  • Hanna Jag har ett studiebevis och behöver få examen. Och eftersom jag har läst alla kurser och har godkänd förutom Engelska 6 och Hälsopedagogik undrar jag då om det är möjligt att få bort dessa Räddningsmedicin (som inte är obligatorisk kurs för VO) och ersätta den med Psykiatri 2 istället? Vill plugga optikerprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet.
  • Anna Har du godkänt betyg i Matematik 2?
  • Anna Till optiker- och till sjuksköterska behöver du tvunget ha godkänt betyg i matematik 2, som inte är en obligatorisk kurs på VO, men som för dessa högskoleutb., som du är intresserad av, krävs för Särskild behörighet.
  • Hanna Ja det har jag, har godkänd i alla grundämnen, matematik 2 samt svenska 1, 2 och 3. Jag vill läsa engelska 6 för att ha behörighet till högskola/universitet. Och min fråga är då, om jag läser engelska 6 och hälsopedagogik (för att tillsammans med andra vård-ämnen ska skapa naturkunskap 2) är det möjligt att jag får ett godkänd betyg i psykiatri 2 och tar bort Räddningsmedicin från dokumentet med mina betyg så att min meritpoäng inte sänks?
  • Julia Ja, det är möjligt. Men du kan vinna mer på att t.ex läsa matematik 3 eller moderna språk 3. Du får + 0.5 i merit för godkänt betyg i matte 3 eller i mod.språk3. Du får inga meritpoäng för psykiatri2.
  • Julia Att bli behörig till en högskoleutbildning är första steget; sedan gäller det också att Komma in på utbildningen; det är konkurrens om platserna. Det gäller att ha tillräckligt högt meritvärde eller tillräckligt högt resultat på högskoleprovet. Annars kommer man inte in.
  • Hanna Men hur är det möjligt att psykiatri 2 inte ger meritpoäng?
  • Julia

   Meritpoängen är Extrapoäng; det är inte alla som har dem. Det är inte alls obligatoriskt att ha meritpoäng, men de ger fördelar vid ansökan till de flesta svenska högskoleutbildningar.

   Optiker är högskoleutbildning, men det finns utbildningar inom yrkeshögskola inom samma bransch, exempelvis: Optikerassistent och Kvalificerad säljare inom Optikbranschen

  • Hanna Men jag fick inte svar på min fråga. Så om jag läser psykiatri 2 kommer det inte ändra något på min meritpoäng? Varför inte? Jag ligger just nu ungefär på 14 meritpoäng
  • Julia

   Om man läser mot Examensbevis (eller har examensbevis) är det endast Moderna språk 3, 4 och högre... Engelska 7 och högre kurser i matematik som ger meritpoäng. Inga andra kurser ger meritpoäng.Kasta gärna "ett öga" på Gymnasieguiden.se/Meritpoäng för dig med examensbevis

  • Julia

   Max meritpoäng man kan ha är 2,5. Du blandar ihop Meritvärde och meritpoäng, tror jag. Det är inte samma sak.

  • Julia Jag har nu skrivit ett nytt svar till dig. Hoppas det blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  jag tror (utifrån din kommentar) att du blandar ihop meritvärde och meritpoäng.
  Det är med meritvärde som man konkurrerar om plats på en högskoleutbildning. Dock kan man konkurrera även i HP-urvalet med resultatet av högskoleprovet, vilket är separat från betygsurvalet.

  Meritvärde
  Det är summan av Jämförelsetalet och Meritpoängen. Max meritpoäng (extrapoäng) som man kan ha är 2,5. Ingen kan få fler än 2,5 meritpoäng.
  Har man inga meritpoäng, blir jämförelsetal = meritvärde.
  Exempel - om man har alla C-betyg i sitt examensbevis, blir jämförelsetal 15.0 och har man då inga meritpoäng - blir också meritvärde detsamma, dvs 15.0 och man konkurrerar i så fall med den siffran 15.0 om plats på högskola i Sverige i Betygsgruppen.
  Samtidigt kan man konkurrera även i HP-urvalet, om man har ett giltigt resultat av högskoleprovet. därför rekommenderar vi göra högskoleprovet, för att det är en extra-chans att komma in på en högskoleutbildning. Dock måste man ändå vara behörig. Obehöriga deltar inte i konkurrensen om utbildningsplats på en högskoleutbildning.

  Konkurrens
  Optikerprogrammet ges i Sverige idag (aug 2019) på två lärosäten. På Karolinska Institutet (i Stockholm) brukar antagningsgräns ligga på mellan 16 och 17 i betygsgruppen.
  Och på Linnéuniversitetet - kring 16 (i kompletteringsgruppen där du ska konkurrera - 16.15).
  Antagningsgränser är rörliga... kan krävas högre betyg nästa gång.
  Därför bör du sikta på lägst 17 i meritvärde.
  Exempel: har man alla B-betyg i sitt examensbevis, har man jämförelsetal på 17.5.
  Om du inte har och inte kan få meritpoäng (eng.7, mod.språk3 och 4 och/eller matematik från matte 3 och högre) - då måste du försöka se till att alla betyg som ingår i ditt Examensbevis "snittar" på över C-betyget... då alla C ger jmf-tal på 15.0 och man kommer troligtvis inte in med den siffran.

  Exempel:
  vi säger att en elev har alla C-betyg i sitt examensbevis (förutom GA, gymnasiearbete, där man endast kan få E, men det betyget räknas inte in). Då har eleven Jämförelsetal på 15.0 och hen har idag inga meritpoäng; hen läser matematik 3 som kommer ge honom, vid godkänt betyg, + 0.5 men betyget i matte 3 kommer även räknas in i Jmf-talet.
  Då blir det så här:
  Om hen får A betyg i matte 3 blir hans nya meritvärde 15.7
  men om hen får E i matte 3, blir hans nya meritvärde endast 15.3
  (detta för att skillnad mellan E och A betyg i en 100p-kurs är plus-minus 0.4).
  *****
  Det gäller alltså försöka få så högt betyg som möjligt även i de kurser som ger meritpoäng.
  Skillnad i att få samma betyg som ditt snitt idag i en "vanlig kurs" och i en kurs som ger meritpoäng är ganska stor. Får du samma betyg i en "vanlig kurs" som inte ger meritpoäng får du inte den extra-höjningen på t.ex + 0.5 vilket du får för en merit-kurs.

  • Hanna Men om jag läser båda matte 3 och psykiatri, kommer detta påverka mitt meritvärde i så fall? Mvh
  • Julia Jag avråder dig inte från att läsa Psykiatri. Jag säger bara att med för låga betyg kommer man inte in på de utbildningar på högskolenivå som man vill komma in på. I examensbeviset "låser" du dina kurser in. Efter det att du tog ut examensbevis, blir du tvungen att läsa upp till högre betyg - exakt de kurser som du har i exam.beviset; nya kurser kommer ej räknas in. Därför är det fördelaktigt för dig nu, innan du tar ut examensbevis, försöka läsa nya kurser som Kan ingå och som kommer höja konkurrensvärde. För det råder vi göra studieplanering mot examensbevis med syv på komvux.
  • Julia Jag kommer nu utöka mitt tidigare svar.
  • Hanna Tack så mycket för svaret!
  • Julia Att bli BEHÖRIG är nödvändigt; obehöriga till högskola deltar inte i konkurrensen, alls. Men det är väldigt många behöriga, som ändå blir utan utbildningsplats, för att de har förlorat i konkurrensen. Har man inte tillräckligt höga betyg, kommer man inte in, tyvärr. I examensbeviset "låser" du dina kurser... då är det fördelaktigt för dig att försöka läsa kurser som du har lätt för och/eller de som ger Meritpoäng - för att få tillräckligt stor konkurrenskraft i ditt examensbevis. OBS! du kan söka till högskola och yrkeshögskola samtidigt; du kan söka till komvux och yrkeshögskola - samtidigt, och även till många andra utbildningar, t.ex på folkhögskolorna... det är oberoende av varandra antagningar.
  • Hanna Så helt enkelt kan jag läsa psykiatri 2 som jag har lätt för och matematik 3a/3b för att ha större chans för att komma in på högskola? Men vilket betyg måste jag ha för att få meritpoäng i matematik alltså 0.5? Eller räcker det att man är godkänd i matematik 3?
  • Hanna Och även ifall jag läser psykiatri, då jag inte har examen än, kan jag ersätta mina kurser där jag har exempelvis E? Om jag läser psykiatri och får B exempelvis, och har F i Räddningsmedicin och specialpedagogik, är det möjligt att dessa kurser ersatts med Psykiatri 2?
  • Anna Hur ditt examensbevis kommer se ut är ytterst till rektor på komvux; gör planering med syv på komvux ! Inom matte kan man få max 1,5 meritpoäng - du behöver i så fall godkända betyg i matte 3,4 och 5 eller i matte 3,4 och matte specialisering .
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Joel 28 år

   Vad krävs för att komma in på apotekarprogrammet?

   Hej, Jag gick estetisk linje med inriktning musik på gymnasiet och tog studenten 2010. Sedan dess har jag gjort lite olika saker men främst jobbat inom livsmedelsindustrin i ca 5 år efter en yrkeshögskoleutbildning på 3 terminer. Nu har jag börjat fundera på att börja plugga på...

   Milla SYV: Det första du behöver tänka på är att bli Behörig till apotekarprogrammet och för det behöver du ha godkända betyg i fysik 2, kemi 2, biologi 2 och matematik 4.... Läs hela svaret
  • F 27 år

   Byta ut kurs på slutbetyg?

   Jag läser på komvux för slutbetyg enligt gamla "systemet". Har snart uppnått 2350 p men vill läsa Fysik 2 också utöver detta för att få behörighet till fler utbildningar. Kan jag ta bort en 100 p kurs och lägga till fysik 2 på slutbetyget innan jag ber om att få det utfärdat? Idag har jag alltså...

   Milla SYV: Vissa kurser är i Slutbetyget obligatoriska. Vilken kurs vill du ta bort?
  • Noah 21 år

   Vad kan jag göra för att komma in på socionomprogrammet?

   Hej! Jag ska gå rakt på sak på min fråga. Jag vill komma in på socionomprogrammet och vill veta vad jag kan göra för att komma in i Stockholm eller Malmö som har medelmerit på 18-19 poäng, och 0.95-1 i HP. Jag kommer kunna söka in på urval BII och HP. Mina meritpoäng är 13.59 (kan ej...

   Anna SYV: Hej Noah,jag tror jag förstår hur du känner och kan till en viss hålla med... dock måste man också tänka på att högskoleutbildning är inte en... Läs hela svaret
  • SYV-besökare 32 år

   En fråga om moderna språk?

   Hej, jag är studie- och yrkesvägledare som fick följande fråga: "Jag behärska 4 språk och undrar om det är obligatoriskt att läsa något av moderna språk i Sverige för att komma in på högre utbildningen? Tack! Mvh " Vill gärna höra med er, vad ni tycker man kan svara på den frågan.

   Liselotte Johansson: Hej,om man med "högre" utbildning menar utbildning på Högskola eller Universitet, så är svar: beror på vilket yrke man vill satsa på. Är det Tolk eller Språklärare, då... Läs hela svaret
  • Rosanna 25 år

   Prövning i engelska 7?

   Hej! Jag har endast läst upp till engelska B men har gått en avancerad språk-kurs en termin på engelska i Australien samt bott, jobbat och pluggat där i 3 år och dessutom gjort ett IELS test i Sverige där jag fick 7,0. Jag behöver engelska 7...

   Liselotte Johansson: Hej Rosanna!Du får gärna leta i Alla de olika svenska kommunerna (beöver Inte vara där du bor eller är folkbokförd) - och anmäla dig till prövning i engelska 7; prövningsavgift är... Läs hela svaret
  • Rosanna 25 år

   Läsa moderna språk, skillnad på komvux eller universitet?

   Hej! Jag vill i framtiden studera djursjukvårdare på SLU och måste läsa upp mina betyg. Jag har 14.1 och behöver läsa upp matematik b för att bli behörig. Men även höja mitt meritvärde såklart. Jag undrar om det är...

   Liselotte Johansson: Hej Rosanna,kurser lästa på universitet/högskola påverkar inte ditt meritvärde. De kan ge Behörighet som komplettering, men betygen räknas inte in tillsammans med... Läs hela svaret
  • Ronza 21 år

   Finns det rätt utbildningar för mig på högskola?

   Hej! En 21 årig kvinna i Lund som undrar vad för alternativ en person som mig har om kraven för matte2 inte finns Jag vet att jag kan bli polis, specialpedagog, juridik och jurist program samt tolk, lärare och förskollärare. Men vad mer finns? Folk pratar...

   Anna SYV: Hej Ronza, jag tycker du fick ett bra svar i en kommentar till din fråga. Jag håller med om att du behöver fundera över var dina intressen ligger - i första hand.Det finns... Läs hela svaret
  • Wei 17 år

   Vård och omsorg, APL?

   Hej! Jag går i vård och omsrogsprogram i 2an. Jag ska snart gå ut på APL i 4 veckor. Jag undrar vad händer om jag inte går till apl den sista veckan fast jobbar in dem 5 dagarna på helgerna av de första 3 veckor? Kommer det att räknas som jag...

   Milla SYV: Hej Wei! Det är en fråga du måste söka svar på hos handledare för din praktik. Det som är centralt fastställt är att 15 v praktik är det minsta antal APL-veckor, som kan godtas under 3... Läs hela svaret
  • Melvin 14 år

   Lärare betygsätter från Mellanstadiet fast jag går i Högstadiet?

   Tjohej! Jag går i 8:an nu, och på min förra musik lektion så sa min musiklärare "att vi var en sån stor grupp" (16 elever) så att hon skullee betygsätta från vad vi gjorde i mellanstadiet. Får hon verkligen göra detta??...

   SYV-besökare Syv: hej Melvin, det är Lärarens kompetens att sätta betyg. Men ytterst är det Rektorn som är ansvarig. Be dina vårdnadshavare prata med din lärare och om ni inte får ett bra svar som ni kan acceptera, prata med rektorn på din skola.mvhSYV
  • martina 47 år

   När får jag reda på vad jag ska läsa på inför en prövning?

   Hej, Jag har några frågor vad det gäller Prövning som jag aldrig har gjort förut. När får man reda på vad det är man ska läsa på inför en prövning? I samma stund som man har anmält sig och fått "plats"...

   SYV-besökare Syv: hej Martina,Prövning är ett Test i flera delar, ofta två - skriftlig och sedan, efter ett par veckor Muntlig del. Frågor till den muntliga delen skriver lärare just... Läs hela svaret
  • Joella 24 år

   Vad ska jag bli när jag blir stor?!?

   Hej! Jag har efter många om och men att högskolepoäng är nog rätt bra att ha i ryggen ändå. Men vad ska jag bli?!?! Jag har lätt för att brinna för det jag ger mig in i, kan dock tröttna när jag känner att en arbetsplats/yrke...

   SYV-besökare Syv: Hej Joella, tack för din fråga och för berättelsen om dina erfarenheter och om dina önskemål om det framtida yrket.Du får gärna kika på många olika yrken på... Läs hela svaret
  • Felicia 24 år

   Historiker (forskare)?

   Jag undrar vad som krävs för att jobba som historiker (forskare) och vart och hur man söker det jobbet? Jag har gymnasiebetyg 2A i historia Mvh Felicia

   SYV-besökare Syv: Hej Felicia,du måste börja med att läsa Historia på högskolenivå: högskola eller Universitet och vara beredd att läsa i många år. Det är som lägst fyra års-studier... Läs hela svaret
  • Albin 21 år

   Lite frågor ang utbildning?

   Hej! Funderar på att söka till optikerprogrammet men måste komplettera med Naturkunskap 2 då jag bara läste naturkunskap 1 på gymnasiet. Tänkte höra om ni du vet vilken urvalsgrupp jag hamnar i när jag söker optikerprogrammet sedan?...

   Julia SYV: Hej Albin,högskoleprovet befriar inte från kravet på att bli Behörig. Gör högskoleprovet, men du måste även få godkänt betyg i Naturkunskap 2. Du kommer prövas i BII,... Läs hela svaret
  • catarina 19 år

   hur påverkar det urvalsgruppen när jag läser upp en icke klarad kurs?

   Hej, jag tog i somras examen från ekonomiprogrammet där matte 3 ingår. tyvärr klarade jag inte kursen men känner nu när jag ska söka in att det hade varit bra med de poäng kursen ger. Om jag skulle läsa upp den och få godkänt skulle...

   Julia SYV: Hej Catarina, om du redan nu, innan du läser upp F i matte 3 är behörig till den högskoleutbildning du vill söka till, då prövas du sedan både i... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga