Hanna 20 år

  Hej! Jag gick ut gymnasiet 2019 i juni Vård och omsorgsprogrammet. Fick F i 3 kurser, engelska 6, hälsopedagogik och räddningsmedicin. Jag kommer plugga hälsopedagogik och engelska 6 på komvux. Jag funderar även på att plugga Psykiatri 2 (är godkänd i psykiatri 1) och Religionskunskap 2 (är godkänd i Religionskunskap 1) men vill veta ifall dessa två kurser kommer ha någon nytta för mig när jag kommer söka till universitet? Räknas dem in i studiebeviset? Och går det att ersätta Räddningsmedicinen med Psykiatri 2 för att få bort F jag har? Mvh

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, jag råder dig göra planering mot examensbevis med Syv på Komvux. Målet med gymnasiestudier om man läser ett nationellt program är Examensbevis. Och inte ett studiebevis.

  Studiebevis ger inte grundläggande behörighet till högskolestudier. Varför vill du ha ett studiebevis och inte ett examensbevis, undrar jag?

  Examensbevis från Komvux
  Kursen Idrott och häsla 1 får ej ingå. Du måste ha minst 2250 godkända poäng. Det går att ta in 150 F-poäng, men det är givetvis bättre att inte ta in F-betyg in i examensbeviset.

  Hur examensbevis från komvux ser ut finns det många regler kring. Men ytterst är det upp till rektor på komvux, som i vissa fall kan göra undantag. Därför råder vi alltid att göra planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux i den kommunen där man är folkbokförd.

  Du skriver om att du vill söka till universitet. Vilken utbildning på universitetet? Detta frågar jag för att se vad för särskild behörighet just din höskoleutbildning kräver.
  Men, annars, så är det bra att ha Meritpoäng, vilka man kan få för engelska 7, moderna språk 3 och 4 och för högre kurser i matematik. I fall du inte kan få meritpoäng, och även annars, är det bra att ha så höga betyg som möjligt i de kurser som ingår i ditt examensbevis. Då vill man oftast läsa de kurser i vilka man vet att man kan få högre betyg (i de ämnena som man är intresserad av och/eller har lätt för).

  ang. VO - obligatoriska och valbara kurser
  Du kan se i Programplanen för VO vilka kurser som är obligatoriska och vilka är valbara.
  Det är inte obligatoriskt att ha godkänt betyg i engelska 6 på VO men utan det kommer du sakna grundläggande behörighet till högskolestudier. Du måste även ha godkänt betyg i svenska 2 och 3; för grundläggande behörighet.
  Räddningsmedicin, eller psykiatri-kurser är inte obligatoriska och du kan ha andra kurser i ditt examensbevis i stället.
  Vilka kurser komvux i din kommun kan erbjuda - måste du fråga på komvux i din kommun.

  det är en dubbelt så stor kurs som Räddningsmedicin. Ska du få in Psykiatri 2 in i ditt examensbevis, måste någon 100p.kurs "bort" - för att de får inte, annars, plats... det är 2400 p. som ingår i examensbevis från komvux.

  Tips om yrkeshögskola
  Yrkeshögskoleutbildningar är kvalificerade eftergymnasiala men ej högskole-/universitetsutbildningar. Yh kan ta in obehöriga. Det är alltså inte obligatoriskt att ha examensbevis; på en yrkeshögskoleutbildning kan man komma in även med ett studiebevis.
  Kika gärna på några exempel på vad som kan finnas inom yrkeshögskola:
  campus-nykoping/studiehandledare
  frans-schartaus-handelsinstitut/medicinsk-sekreterare-sthlm
  hermods-yrkeshogskola/tandskoterska-karlskrona
  hermods-yrkeshogskola/specialistunderskoterska-inom-multisjukdom-for-aldre
  utbildning/hogskolecentrum-arboga/specialistunderskoeterska-inom-demens
  utbildning/ostsvenska-yrkeshogskolan/stodpedagog-inom-funktionshinderomradet

  • Hanna Jag har ett studiebevis och behöver få examen. Och eftersom jag har läst alla kurser och har godkänd förutom Engelska 6 och Hälsopedagogik undrar jag då om det är möjligt att få bort dessa Räddningsmedicin (som inte är obligatorisk kurs för VO) och ersätta den med Psykiatri 2 istället? Vill plugga optikerprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet.
  • Anna Har du godkänt betyg i Matematik 2?
  • Anna Till optiker- och till sjuksköterska behöver du tvunget ha godkänt betyg i matematik 2, som inte är en obligatorisk kurs på VO, men som för dessa högskoleutb., som du är intresserad av, krävs för Särskild behörighet.
  • Hanna Ja det har jag, har godkänd i alla grundämnen, matematik 2 samt svenska 1, 2 och 3. Jag vill läsa engelska 6 för att ha behörighet till högskola/universitet. Och min fråga är då, om jag läser engelska 6 och hälsopedagogik (för att tillsammans med andra vård-ämnen ska skapa naturkunskap 2) är det möjligt att jag får ett godkänd betyg i psykiatri 2 och tar bort Räddningsmedicin från dokumentet med mina betyg så att min meritpoäng inte sänks?
  • Julia Ja, det är möjligt. Men du kan vinna mer på att t.ex läsa matematik 3 eller moderna språk 3. Du får + 0.5 i merit för godkänt betyg i matte 3 eller i mod.språk3. Du får inga meritpoäng för psykiatri2.
  • Julia Att bli behörig till en högskoleutbildning är första steget; sedan gäller det också att Komma in på utbildningen; det är konkurrens om platserna. Det gäller att ha tillräckligt högt meritvärde eller tillräckligt högt resultat på högskoleprovet. Annars kommer man inte in.
  • Hanna Men hur är det möjligt att psykiatri 2 inte ger meritpoäng?
  • Julia

   Meritpoängen är Extrapoäng; det är inte alla som har dem. Det är inte alls obligatoriskt att ha meritpoäng, men de ger fördelar vid ansökan till de flesta svenska högskoleutbildningar.

   Optiker är högskoleutbildning, men det finns utbildningar inom yrkeshögskola inom samma bransch, exempelvis: Optikerassistent och Kvalificerad säljare inom Optikbranschen

  • Hanna Men jag fick inte svar på min fråga. Så om jag läser psykiatri 2 kommer det inte ändra något på min meritpoäng? Varför inte? Jag ligger just nu ungefär på 14 meritpoäng
  • Julia

   Om man läser mot Examensbevis (eller har examensbevis) är det endast Moderna språk 3, 4 och högre... Engelska 7 och högre kurser i matematik som ger meritpoäng. Inga andra kurser ger meritpoäng.Kasta gärna "ett öga" på Gymnasieguiden.se/Meritpoäng för dig med examensbevis

  • Julia

   Max meritpoäng man kan ha är 2,5. Du blandar ihop Meritvärde och meritpoäng, tror jag. Det är inte samma sak.

  • Julia Jag har nu skrivit ett nytt svar till dig. Hoppas det blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  jag tror (utifrån din kommentar) att du blandar ihop meritvärde och meritpoäng.
  Det är med meritvärde som man konkurrerar om plats på en högskoleutbildning. Dock kan man konkurrera även i HP-urvalet med resultatet av högskoleprovet, vilket är separat från betygsurvalet.

  Meritvärde
  Det är summan av Jämförelsetalet och Meritpoängen. Max meritpoäng (extrapoäng) som man kan ha är 2,5. Ingen kan få fler än 2,5 meritpoäng.
  Har man inga meritpoäng, blir jämförelsetal = meritvärde.
  Exempel - om man har alla C-betyg i sitt examensbevis, blir jämförelsetal 15.0 och har man då inga meritpoäng - blir också meritvärde detsamma, dvs 15.0 och man konkurrerar i så fall med den siffran 15.0 om plats på högskola i Sverige i Betygsgruppen.
  Samtidigt kan man konkurrera även i HP-urvalet, om man har ett giltigt resultat av högskoleprovet. därför rekommenderar vi göra högskoleprovet, för att det är en extra-chans att komma in på en högskoleutbildning. Dock måste man ändå vara behörig. Obehöriga deltar inte i konkurrensen om utbildningsplats på en högskoleutbildning.

  Konkurrens
  Optikerprogrammet ges i Sverige idag (aug 2019) på två lärosäten. På Karolinska Institutet (i Stockholm) brukar antagningsgräns ligga på mellan 16 och 17 i betygsgruppen.
  Och på Linnéuniversitetet - kring 16 (i kompletteringsgruppen där du ska konkurrera - 16.15).
  Antagningsgränser är rörliga... kan krävas högre betyg nästa gång.
  Därför bör du sikta på lägst 17 i meritvärde.
  Exempel: har man alla B-betyg i sitt examensbevis, har man jämförelsetal på 17.5.
  Om du inte har och inte kan få meritpoäng (eng.7, mod.språk3 och 4 och/eller matematik från matte 3 och högre) - då måste du försöka se till att alla betyg som ingår i ditt Examensbevis "snittar" på över C-betyget... då alla C ger jmf-tal på 15.0 och man kommer troligtvis inte in med den siffran.

  Exempel:
  vi säger att en elev har alla C-betyg i sitt examensbevis (förutom GA, gymnasiearbete, där man endast kan få E, men det betyget räknas inte in). Då har eleven Jämförelsetal på 15.0 och hen har idag inga meritpoäng; hen läser matematik 3 som kommer ge honom, vid godkänt betyg, + 0.5 men betyget i matte 3 kommer även räknas in i Jmf-talet.
  Då blir det så här:
  Om hen får A betyg i matte 3 blir hans nya meritvärde 15.7
  men om hen får E i matte 3, blir hans nya meritvärde endast 15.3
  (detta för att skillnad mellan E och A betyg i en 100p-kurs är plus-minus 0.4).
  *****
  Det gäller alltså försöka få så högt betyg som möjligt även i de kurser som ger meritpoäng.
  Skillnad i att få samma betyg som ditt snitt idag i en "vanlig kurs" och i en kurs som ger meritpoäng är ganska stor. Får du samma betyg i en "vanlig kurs" som inte ger meritpoäng får du inte den extra-höjningen på t.ex + 0.5 vilket du får för en merit-kurs.

  • Hanna Men om jag läser båda matte 3 och psykiatri, kommer detta påverka mitt meritvärde i så fall? Mvh
  • Julia Jag avråder dig inte från att läsa Psykiatri. Jag säger bara att med för låga betyg kommer man inte in på de utbildningar på högskolenivå som man vill komma in på. I examensbeviset "låser" du dina kurser in. Efter det att du tog ut examensbevis, blir du tvungen att läsa upp till högre betyg - exakt de kurser som du har i exam.beviset; nya kurser kommer ej räknas in. Därför är det fördelaktigt för dig nu, innan du tar ut examensbevis, försöka läsa nya kurser som Kan ingå och som kommer höja konkurrensvärde. För det råder vi göra studieplanering mot examensbevis med syv på komvux.
  • Julia Jag kommer nu utöka mitt tidigare svar.
  • Hanna Tack så mycket för svaret!
  • Julia Att bli BEHÖRIG är nödvändigt; obehöriga till högskola deltar inte i konkurrensen, alls. Men det är väldigt många behöriga, som ändå blir utan utbildningsplats, för att de har förlorat i konkurrensen. Har man inte tillräckligt höga betyg, kommer man inte in, tyvärr. I examensbeviset "låser" du dina kurser... då är det fördelaktigt för dig att försöka läsa kurser som du har lätt för och/eller de som ger Meritpoäng - för att få tillräckligt stor konkurrenskraft i ditt examensbevis. OBS! du kan söka till högskola och yrkeshögskola samtidigt; du kan söka till komvux och yrkeshögskola - samtidigt, och även till många andra utbildningar, t.ex på folkhögskolorna... det är oberoende av varandra antagningar.
  • Hanna Så helt enkelt kan jag läsa psykiatri 2 som jag har lätt för och matematik 3a/3b för att ha större chans för att komma in på högskola? Men vilket betyg måste jag ha för att få meritpoäng i matematik alltså 0.5? Eller räcker det att man är godkänd i matematik 3?
  • Hanna Och även ifall jag läser psykiatri, då jag inte har examen än, kan jag ersätta mina kurser där jag har exempelvis E? Om jag läser psykiatri och får B exempelvis, och har F i Räddningsmedicin och specialpedagogik, är det möjligt att dessa kurser ersatts med Psykiatri 2?
  • Anna Hur ditt examensbevis kommer se ut är ytterst till rektor på komvux; gör planering med syv på komvux ! Inom matte kan man få max 1,5 meritpoäng - du behöver i så fall godkända betyg i matte 3,4 och 5 eller i matte 3,4 och matte specialisering .
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar taggade med 'komplettering' (414 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga