Hanna 20 år

  Hej! Jag gick ut gymnasiet 2019 i juni Vård och omsorgsprogrammet. Fick F i 3 kurser, engelska 6, hälsopedagogik och räddningsmedicin. Jag kommer plugga hälsopedagogik och engelska 6 på komvux. Jag funderar även på att plugga Psykiatri 2 (är godkänd i psykiatri 1) och Religionskunskap 2 (är godkänd i Religionskunskap 1) men vill veta ifall dessa två kurser kommer ha någon nytta för mig när jag kommer söka till universitet? Räknas dem in i studiebeviset? Och går det att ersätta Räddningsmedicinen med Psykiatri 2 för att få bort F jag har? Mvh

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, jag råder dig göra planering mot examensbevis med Syv på Komvux. Målet med gymnasiestudier om man läser ett nationellt program är Examensbevis. Och inte ett studiebevis.

  Studiebevis ger inte grundläggande behörighet till högskolestudier. Varför vill du ha ett studiebevis och inte ett examensbevis, undrar jag?

  Examensbevis från Komvux
  Kursen Idrott och häsla 1 får ej ingå. Du måste ha minst 2250 godkända poäng. Det går att ta in 150 F-poäng, men det är givetvis bättre att inte ta in F-betyg in i examensbeviset.

  Hur examensbevis från komvux ser ut finns det många regler kring. Men ytterst är det upp till rektor på komvux, som i vissa fall kan göra undantag. Därför råder vi alltid att göra planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux i den kommunen där man är folkbokförd.

  Du skriver om att du vill söka till universitet. Vilken utbildning på universitetet? Detta frågar jag för att se vad för särskild behörighet just din höskoleutbildning kräver.
  Men, annars, så är det bra att ha Meritpoäng, vilka man kan få för engelska 7, moderna språk 3 och 4 och för högre kurser i matematik. I fall du inte kan få meritpoäng, och även annars, är det bra att ha så höga betyg som möjligt i de kurser som ingår i ditt examensbevis. Då vill man oftast läsa de kurser i vilka man vet att man kan få högre betyg (i de ämnena som man är intresserad av och/eller har lätt för).

  ang. VO - obligatoriska och valbara kurser
  Du kan se i Programplanen för VO vilka kurser som är obligatoriska och vilka är valbara.
  Det är inte obligatoriskt att ha godkänt betyg i engelska 6 på VO men utan det kommer du sakna grundläggande behörighet till högskolestudier. Du måste även ha godkänt betyg i svenska 2 och 3; för grundläggande behörighet.
  Räddningsmedicin, eller psykiatri-kurser är inte obligatoriska och du kan ha andra kurser i ditt examensbevis i stället.
  Vilka kurser komvux i din kommun kan erbjuda - måste du fråga på komvux i din kommun.

  det är en dubbelt så stor kurs som Räddningsmedicin. Ska du få in Psykiatri 2 in i ditt examensbevis, måste någon 100p.kurs "bort" - för att de får inte, annars, plats... det är 2400 p. som ingår i examensbevis från komvux.

  Tips om yrkeshögskola
  Yrkeshögskoleutbildningar är kvalificerade eftergymnasiala men ej högskole-/universitetsutbildningar. Yh kan ta in obehöriga. Det är alltså inte obligatoriskt att ha examensbevis; på en yrkeshögskoleutbildning kan man komma in även med ett studiebevis.
  Kika gärna på några exempel på vad som kan finnas inom yrkeshögskola:
  campus-nykoping/studiehandledare
  frans-schartaus-handelsinstitut/medicinsk-sekreterare-sthlm
  hermods-yrkeshogskola/tandskoterska-karlskrona
  hermods-yrkeshogskola/specialistunderskoterska-inom-multisjukdom-for-aldre
  utbildning/hogskolecentrum-arboga/specialistunderskoeterska-inom-demens
  utbildning/ostsvenska-yrkeshogskolan/stodpedagog-inom-funktionshinderomradet

  • Hanna Jag har ett studiebevis och behöver få examen. Och eftersom jag har läst alla kurser och har godkänd förutom Engelska 6 och Hälsopedagogik undrar jag då om det är möjligt att få bort dessa Räddningsmedicin (som inte är obligatorisk kurs för VO) och ersätta den med Psykiatri 2 istället? Vill plugga optikerprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet.
  • Anna Har du godkänt betyg i Matematik 2?
  • Anna Till optiker- och till sjuksköterska behöver du tvunget ha godkänt betyg i matematik 2, som inte är en obligatorisk kurs på VO, men som för dessa högskoleutb., som du är intresserad av, krävs för Särskild behörighet.
  • Hanna Ja det har jag, har godkänd i alla grundämnen, matematik 2 samt svenska 1, 2 och 3. Jag vill läsa engelska 6 för att ha behörighet till högskola/universitet. Och min fråga är då, om jag läser engelska 6 och hälsopedagogik (för att tillsammans med andra vård-ämnen ska skapa naturkunskap 2) är det möjligt att jag får ett godkänd betyg i psykiatri 2 och tar bort Räddningsmedicin från dokumentet med mina betyg så att min meritpoäng inte sänks?
  • Julia Ja, det är möjligt. Men du kan vinna mer på att t.ex läsa matematik 3 eller moderna språk 3. Du får + 0.5 i merit för godkänt betyg i matte 3 eller i mod.språk3. Du får inga meritpoäng för psykiatri2.
  • Julia Att bli behörig till en högskoleutbildning är första steget; sedan gäller det också att Komma in på utbildningen; det är konkurrens om platserna. Det gäller att ha tillräckligt högt meritvärde eller tillräckligt högt resultat på högskoleprovet. Annars kommer man inte in.
  • Hanna Men hur är det möjligt att psykiatri 2 inte ger meritpoäng?
  • Julia

   Meritpoängen är Extrapoäng; det är inte alla som har dem. Det är inte alls obligatoriskt att ha meritpoäng, men de ger fördelar vid ansökan till de flesta svenska högskoleutbildningar.

   Optiker är högskoleutbildning, men det finns utbildningar inom yrkeshögskola inom samma bransch, exempelvis: Optikerassistent och Kvalificerad säljare inom Optikbranschen

  • Hanna Men jag fick inte svar på min fråga. Så om jag läser psykiatri 2 kommer det inte ändra något på min meritpoäng? Varför inte? Jag ligger just nu ungefär på 14 meritpoäng
  • Julia

   Om man läser mot Examensbevis (eller har examensbevis) är det endast Moderna språk 3, 4 och högre... Engelska 7 och högre kurser i matematik som ger meritpoäng. Inga andra kurser ger meritpoäng.Kasta gärna "ett öga" på Gymnasieguiden.se/Meritpoäng för dig med examensbevis

  • Julia

   Max meritpoäng man kan ha är 2,5. Du blandar ihop Meritvärde och meritpoäng, tror jag. Det är inte samma sak.

  • Julia Jag har nu skrivit ett nytt svar till dig. Hoppas det blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  jag tror (utifrån din kommentar) att du blandar ihop meritvärde och meritpoäng.
  Det är med meritvärde som man konkurrerar om plats på en högskoleutbildning. Dock kan man konkurrera även i HP-urvalet med resultatet av högskoleprovet, vilket är separat från betygsurvalet.

  Meritvärde
  Det är summan av Jämförelsetalet och Meritpoängen. Max meritpoäng (extrapoäng) som man kan ha är 2,5. Ingen kan få fler än 2,5 meritpoäng.
  Har man inga meritpoäng, blir jämförelsetal = meritvärde.
  Exempel - om man har alla C-betyg i sitt examensbevis, blir jämförelsetal 15.0 och har man då inga meritpoäng - blir också meritvärde detsamma, dvs 15.0 och man konkurrerar i så fall med den siffran 15.0 om plats på högskola i Sverige i Betygsgruppen.
  Samtidigt kan man konkurrera även i HP-urvalet, om man har ett giltigt resultat av högskoleprovet. därför rekommenderar vi göra högskoleprovet, för att det är en extra-chans att komma in på en högskoleutbildning. Dock måste man ändå vara behörig. Obehöriga deltar inte i konkurrensen om utbildningsplats på en högskoleutbildning.

  Konkurrens
  Optikerprogrammet ges i Sverige idag (aug 2019) på två lärosäten. På Karolinska Institutet (i Stockholm) brukar antagningsgräns ligga på mellan 16 och 17 i betygsgruppen.
  Och på Linnéuniversitetet - kring 16 (i kompletteringsgruppen där du ska konkurrera - 16.15).
  Antagningsgränser är rörliga... kan krävas högre betyg nästa gång.
  Därför bör du sikta på lägst 17 i meritvärde.
  Exempel: har man alla B-betyg i sitt examensbevis, har man jämförelsetal på 17.5.
  Om du inte har och inte kan få meritpoäng (eng.7, mod.språk3 och 4 och/eller matematik från matte 3 och högre) - då måste du försöka se till att alla betyg som ingår i ditt Examensbevis "snittar" på över C-betyget... då alla C ger jmf-tal på 15.0 och man kommer troligtvis inte in med den siffran.

  Exempel:
  vi säger att en elev har alla C-betyg i sitt examensbevis (förutom GA, gymnasiearbete, där man endast kan få E, men det betyget räknas inte in). Då har eleven Jämförelsetal på 15.0 och hen har idag inga meritpoäng; hen läser matematik 3 som kommer ge honom, vid godkänt betyg, + 0.5 men betyget i matte 3 kommer även räknas in i Jmf-talet.
  Då blir det så här:
  Om hen får A betyg i matte 3 blir hans nya meritvärde 15.7
  men om hen får E i matte 3, blir hans nya meritvärde endast 15.3
  (detta för att skillnad mellan E och A betyg i en 100p-kurs är plus-minus 0.4).
  *****
  Det gäller alltså försöka få så högt betyg som möjligt även i de kurser som ger meritpoäng.
  Skillnad i att få samma betyg som ditt snitt idag i en "vanlig kurs" och i en kurs som ger meritpoäng är ganska stor. Får du samma betyg i en "vanlig kurs" som inte ger meritpoäng får du inte den extra-höjningen på t.ex + 0.5 vilket du får för en merit-kurs.

  • Hanna Men om jag läser båda matte 3 och psykiatri, kommer detta påverka mitt meritvärde i så fall? Mvh
  • Julia Jag avråder dig inte från att läsa Psykiatri. Jag säger bara att med för låga betyg kommer man inte in på de utbildningar på högskolenivå som man vill komma in på. I examensbeviset "låser" du dina kurser in. Efter det att du tog ut examensbevis, blir du tvungen att läsa upp till högre betyg - exakt de kurser som du har i exam.beviset; nya kurser kommer ej räknas in. Därför är det fördelaktigt för dig nu, innan du tar ut examensbevis, försöka läsa nya kurser som Kan ingå och som kommer höja konkurrensvärde. För det råder vi göra studieplanering mot examensbevis med syv på komvux.
  • Julia Jag kommer nu utöka mitt tidigare svar.
  • Hanna Tack så mycket för svaret!
  • Julia Att bli BEHÖRIG är nödvändigt; obehöriga till högskola deltar inte i konkurrensen, alls. Men det är väldigt många behöriga, som ändå blir utan utbildningsplats, för att de har förlorat i konkurrensen. Har man inte tillräckligt höga betyg, kommer man inte in, tyvärr. I examensbeviset "låser" du dina kurser... då är det fördelaktigt för dig att försöka läsa kurser som du har lätt för och/eller de som ger Meritpoäng - för att få tillräckligt stor konkurrenskraft i ditt examensbevis. OBS! du kan söka till högskola och yrkeshögskola samtidigt; du kan söka till komvux och yrkeshögskola - samtidigt, och även till många andra utbildningar, t.ex på folkhögskolorna... det är oberoende av varandra antagningar.
  • Hanna Så helt enkelt kan jag läsa psykiatri 2 som jag har lätt för och matematik 3a/3b för att ha större chans för att komma in på högskola? Men vilket betyg måste jag ha för att få meritpoäng i matematik alltså 0.5? Eller räcker det att man är godkänd i matematik 3?
  • Hanna Och även ifall jag läser psykiatri, då jag inte har examen än, kan jag ersätta mina kurser där jag har exempelvis E? Om jag läser psykiatri och får B exempelvis, och har F i Räddningsmedicin och specialpedagogik, är det möjligt att dessa kurser ersatts med Psykiatri 2?
  • Anna Hur ditt examensbevis kommer se ut är ytterst till rektor på komvux; gör planering med syv på komvux ! Inom matte kan man få max 1,5 meritpoäng - du behöver i så fall godkända betyg i matte 3,4 och 5 eller i matte 3,4 och matte specialisering .
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar taggade med 'läsa upp betyg' (53 st.)

  • Julia 20 år

   Hur kan man höja sitt meritvärde på bästa sätt?

   Hej! Jag heter Julia och det är så att jag vill studera psykologprogrammet. Det betyder att jag som behövt läsa upp mitt matematik 2b-betyg från icke-godkänt är placerad i BII-gruppen. Med 20,36 i meritvärde och 2,5 i extramerit redan inräknat...

   Anna SYV: Hej Julia,mitt råd är att du börjar med att söka läsa matematik 2a på komvux och försök få så högt betyg du kan i den kursen. Du behöver inte... Läs hela svaret
  • Antonia 25 år

   Läsa om kurser pga diagnos uppdagats efter examen?

   Hej! Jag har gått ut gymnasiet med godkänt eller mer i samtliga kurser jag läst. Ca 3 år efter jag tog examen uppdagades min ADHD-diagnos. Diagnosen har givetvis problematiserat alla områden, men kanske framförallt skolan, i mitt liv innan jag fick rätt behandling. Jag känner till de olika...

   Julia SYV: Hej Antonia, om du redan nu är behörig till psykologprogrammet kan du, för konkurrens, göra högskoleprovet, när möjlighet till det återigen öppnas.Om du menar... Läs hela svaret
  • Vega 18 år

   Kan jag med ADHD läsa upp betyg?

   Hej! Jag går på gymnasiet och har ADHD. Grejen är att jag alltid haft svårt med konstellationen och allmänt svårt att komma igång och avsluta uppgifter. Jag är 17 år och blev nyligen diagnoserad med medelsvår ADHD. Jag har från 8:an till nu haft dt svårt kring skolan. Har av flera orsaker inte...

   Vägledare Anonym: Hej, vi fick svar från Örnsköldsviks folkhögskola, som har följande förslag: Du skulle kunna förbättra dina betyg genom att gå allmän kurs på... Läs hela svaret
  • Jenny 20 år

   Kan man läsa upp sina betyg genom basår?

   Hej! Jag undrar över om man kan ansöka till basår och läsa upp de betygen. Det fattas betyg i från gymnasiet? Om man kan till exemepel läsa svenska 2-3 på ett basår och om man kan läsa matte 1b? Eller om man redan behöver ha 2250...

   Anna SYV: Hej Jenny!Med "basår" menar du basår på högskolenivå eller på KomVux? Komvux kan sätte ihop kurserna och kalla de kurspaket för "basår". På komvux läser... Läs hela svaret
  • Rosanna 26 år

   Läsa moderna språk, skillnad på komvux eller universitet?

   Hej! Jag vill i framtiden studera djursjukvårdare på SLU och måste läsa upp mina betyg. Jag har 14.1 och behöver läsa upp matematik b för att bli behörig. Men även höja mitt meritvärde såklart. Jag undrar om det är...

   Liselotte Johansson: Hej Rosanna,kurser lästa på universitet/högskola påverkar inte ditt meritvärde. De kan ge Behörighet som komplettering, men betygen räknas inte in tillsammans med... Läs hela svaret
  • Simon 26 år

   Läsa upp betyg ja eller nej?

   Hej Jag gick ur gymnasiet 2013 med bara G och någon enstaka vg. Håller nu på att söka till högskola samt yrkes högskola. Försöker komma in på ekonom utbildning på högskolan och redovisning ekonom på yrkes högskolan....

   Anna SYV: Hej Simon;jag vill börja med yrkeshögskola. Hela utbudet finns på www.yhguiden.se och betygen, när man söker till yrkeshögskola, spelar inte så jättestor roll; yrkeshögskola tittar... Läs hela svaret
  • Donna 20 år

   Hur lång tid tar det att läsa upp sina betyg?

   Hej Jag gick ut med 16.50 och vill komma in på socionomprogrammet i Mälardalens högskola. För att garanterat komma in där krävs 17.50. Hur lång tid tar det att läsa upp sina betyg för att få runt 17.50-18? Och vilka kurser ska man läsa...

   Mikael SYV: Hej Donna,jag vill börja med att säga att det finns inte någon garanti på att komma in med visst meritvärde på en viss högskoleutbildning; detta för... Läs hela svaret
  • Carmen 21 år

   Högskoleprov eller komvux/prövningar, vilket är enklast?

   Hej! Jag har precis tagit studenten 2019 och väntar på besked från högskolor. Det är så att jag har gått ut med 17.25 i snitt och har sökt till juristprogrammet (över hela Sverige) men är fullt medveten om att jag inte att komma in direkt...

   Peter SYV: Hej Carmen, att läsa kurserna på komvux, tror jag tyvärr - inte ska gå (därför att komvux allt som oftast svarar PLATSBRIST om man ansöker till kurser i vilka man... Läs hela svaret
  • Clara 23 år

   Läsa upp betyg? Höja värdet?

   Hej! Jag skall läsa upp mina betyg för att öka mina chanser att komma in på högskolan som jag vill gå på. Jag har ett F i Filosofi (50p) samt några E i vissa andra ämnen. Dessa är alltså mina lägsta betyg utav alla jag har. Min fråga är då vilket/vilka är bäst att höja om jag vill höja mitt...

   Julia SYV: Hej Clara, om du har Examensbevis, behöver du höja betyg i exakt samma kurser som ingår i ditt examensbevis.
  • Sofia 22 år

   Vilka ämnen räknad in i socionomprogrammet?

   Jag har sökt till socionomprogrammet två gånger förut men inte kommit in. Börjar nu fundera på att plugga upp betygen men alla kurser från gymnasiet räknas ju inte in i ett universitetsprogram. Vilka kurser från gymnasiet ska jag då plugga upp som räknas in i ansökningen till socionomprogrammet?

   Julia SYV: Hej Sofia,om du har ett slutbetyg och läste matematik 2b efter gymnasiet (jag antar att du inte hade betyg i Matematik B i ditt slutbetyg) - räknas alla kurser från ditt slutbetyg plus betyget i... Läs hela svaret
  • Emma 21 år

   Vilka kurser kan man läsa uppför att de ska räknas med i antagningen?

   Hej! Jag tog studenten i våras från det estetiska programmet men har nu bestämt att jag vill läsa vidare inom naturkunskap. Jag måste då komma in på ett naturvetenskapligt basår och för att komma in på det håller jag just nu på att läsa upp matematik2b och matematik3b för att kunna söka. jag...

   Liselotte Johansson: Hej Emma,det viktigaste är att bli Behörig, dvs att du får godkända betyg i matte-kurserna... Att konkurrera om studieplats kan du även med resultatet av... Läs hela svaret
  • Beyza 21 år

   Tagit studenten och vet inte vad jag ska göra?

   Hej, jag tog studenten iår men vet inte vad jag ska göra nu efter. Jag gick ut med 11F. Nu i höst ska jag plugga engelska 5 och svenska 3. Men jag vet inte vad jag vill göra efter? Jag tänker lite på något med data eller design då det är...

   Anna SYV: Hej Beyza; min första tanke är att du behöver sitta och prata med en studie- och yrkesvägledare och kanske t o m många gånger. Boka tid hos SYV på komvux för ett... Läs hela svaret
  • Johanna 21 år

   Läsa upp betyg/NV-basår?

   Hej! Jag har precis tagit studenten och har länge haft som mål att komma in på veterinärlinjen. Då jag inte lyckades med det iår, varken med mina betyg eller med mitt resultat från högskoleprovet, ska jag försöka satsa på att komma in nästa år istället. Jag har gått det naturvetenskapliga...

   Milla SYV: Reglerna är inte alltid helt logiska eller rättvisa, det är tyvärr så! Det din kompis har sagt, stämmer. Om du är behörig till Veterinärprogrammet kan du höja dina betyg genom prövningar. Gör också högskoleprovet flera ggr.
  • M 19 år

   Läsa upp betyg när du går gymnasiet?

   Hej! Jag avslutade ettan i gymnasiet, samhällsvetenskapliga programmet, våren 2018 och undrar om de finns det någon chans att förbättra sina betyg från kurserna jag gått i ettan? Både dem jag ska fortsätta ha, men även dem som är...

   Mikael SYV: Hej M; kurser som inte är "avslutade", som du fortsätter läsa inom - kan du givetvis höja betygen i; gör ditt bästa och försök få så högt betyg i varje kurs som du... Läs hela svaret
  • Isidor 19 år

   Läsa upp betygen efter gymnasiet?

   Hej! Jag går första året på tekniklinjen. Jag känner redan nu att mina betyg inte kommer att vara nog höga för att ta mig in på den utbildning jag vill, dvs systemvetarlinjen. Kravet är vanligtvis ~18 poäng och jag tror inte att jag kommer att kunna nå så högt. Därför undrar jag om det går...

   Anna SYV: Hej Isidor, som det funkar idag så kan vem som helst anmäla sig till prövningar; prövningsavgift är 500 kr per prövning. Och prövningar kan man göra i alla kommuner, oavsett vilken... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga