Maria0884

  Hej! Redan sedan jag började trean i höstas har jag mått väldigt dåligt vilket lett till att jag fått kursvarningar och hamnat efter i skolan etc. Nu har det gått så pass långt att jag inte känner att jag orkar med resten, och det är nu det är som viktigast. Jag förväntar mig att jag kommer få underkänt i majoriteten av alla kurser i trean. Skolan vet om hur svårt det varit för mig, men känns som om de inte kommer hjälpa mig om jag F:ar utan de kommer nog säga att jag ska ta igen det sen igen på komvux. Men allt jag vill är att få gå om trean på en plats jag känner mig trygg på, för att kunna gå om och få ett så bra sista år på gymnasiet som möjligt. Nu känns det som om jag kastas ut i livet på en ostabil grund. Tror ni det finns en chans att de låter mig gå om och bör jag ta det vidare med dem? Eller kommer det inte gå?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  rektor på din gymnasieskola kan ansöka hos utbildningsförvaltningen i den kommunen där du är folkbokförd om att utb.förvaltningen beviljar Förlängd studiegång för dig. Som regel, brukar det krävas dokumenterade "svårigheter" i form av lång sjukskrivning eller några diagnoser eller att kurator skriver ett utlåtande om sociala orsaker till varför du behöver få förlängd studiegång. Det handlar om resurser/pengar. En ungdom har som regel "gymnasie-skolpeng" "tilldelat" till sig som räcker för tre läsår. Skulle din gymnasieskola låta dig gå om trean utan att utbildningsförvaltningen godkänner det och därför inte betalar för det, då ger din skola dig undervisning "gratis", alltså utan någon ersättning som går till skolan. Och varje skola har väldigt många utgifter inkl.lärarlöner, underhåll av lokaler, städning, löner för övrig personal... med mera och med flera. Så, det handlar inte om att någon är "illvillig" utan det handlar om resurser som är begränsade. Det är en stor förmån att få gå på gymnasiet under längre tid än tre läsår. 
  Jag hoppas du kan få det beviljat. Prata med kurator på din skola, och det snarast - är mitt råd. Kuratorn kan ta frågan till rektor. Det är rektor som brukar ansöka om förlängd studiegång (om hen anser att det finns en chans att det blir beviljat); som sagt, brukar viss "dokumentation" krävas som bekräftar att du varit sjukskriven under längre perioder eller har haft andra svårigheter som kan anses ligga till grund för att bevilja förlängd studiegång.
  Tips! se om du kan redan nu göra ansökan till någon eller några olika folkhögskolor. Att du gör den ansökan har ingenting att göra med beviljandet av förlängd studiegång (det är två separata "spår" som du kan försöka "köra" samtidigt). På allmänna kurser på folkhögskolorna läser man mot Studieomdöme om grundläggande behörighet. Om studieformen folkhögskola kan du läsa på framtid.se/studier/folkhogskola
  Om du både får besked om att du kan bli antagen till en eller flera folkhögskolor och samtidigt också får besked att du kan stanna på din gymnasieskola och läsa under nästa läsår, kan du i så fall välja vilken utbildningsplats du ska använda.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp! Lycka till! Vi håller tummarna!

  Studie- och yrkesvägledare
  • Maria0884 : Tack för snabbt svar! Fungerar det även om skolan är fristående?
  • Milla : Vad gäller förlängd studiegång bör det inte spela roll om gymnasieskolan är kommunal eller fristående. Rektorn ansöker om pengarna hos utbildningsförvaltningen (kommunen) i den staden/kommunen där eleven är folkbokförd.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga