Karla
  Hallå! Jag har tidigare gått estetiska programmet - bild och form, samt en folkhögskoleutbildning inom bild. I gymnasiet läste jag till kurserna Ma2b, Ma3b samt Naturkunskap 2b. Nu planerar jag att söka till KTHs tekniska basår, för att kunna plugga vidare till Civilingenjör. Jag undrar om jag bör söka komvux i 'basårskurserna' samtidigt som jag söker basår, för att vara på den säkra sidan? Eller göra högskoleprovet för att vara mer konkurrenskraftig? Jag har 20.1 i meritvärde i min urvalsgrupp, men jag har svårt att hitta aktuell statistik från KTH om hur var lägstanivån på meritvärde brukar ligga vid antagning till basåret. Sedan undrar jag också: Många av de kurser jag fått betyg i är programspecifika, estetiska kurser, som inte har någon relevans för tekniska ämnen. Därmed undrar jag: värderas betyg i estetiska ämnen "lägre" om man söker till en teknisk utbildning? Har jag en chans att komma in?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  Antagningsstatistik för Tekniskt basår, KTH Campus (Kungl. Tekniska högskolan) visar att vid antagning till HT23 låg antagningsgräns i BI (direktgruppen) på 19.11 och i BII (kompletteringsgruppen) - på 19.06.
  Antagningsstatistik för Tekniskt basår, KTH Flemingsberg - visar att vid antagning till HT23 låg antagningsgräns i BI (direktgruppen) på 16.95 och i BII - på 16.93.
  Antagningsstatistik för Tekniskt basår, KTH Södertälje visar vid antagning till HT-23 i BI - 12.72 och i BII - 12.03.
  ***************
  Du förlorar inget på att söka till basåret på KTH och till komvux, samtidigt. Du kan också läsa på båda ställen samtidigt (om du hinner och orkar); det finns inga förbud mot att läsa på universitetsnivå och på komvux samtidigt.
  Sök komvux-kurserna på distans eller på kvällstid.
  ***************
  Vad gäller estetiska ämnen och vad som har relevans till framtida utbildning på universitetet, så gäller följande: man ska vara behörig. Obehöriga antas ej. Behöriga sökande deltar i konkurrensen om utbildningsplats och i betygsgrupperna deltar de med en "siffra" som är summan av snittbetyget + eventuella meritpoäng, och den summan kallas för Meritvärde. Vilka kurser som ingår i "snittbetyg" är det ingen som tittar på. I snittbetyget räknas in alla kurser från ditt examensbevis från gymnasiet (med undantag av gymnasiearbetes-betyg) + om du i ditt examensbevis har U-kurserna (utökat program) kan även några av de betygen räknas in (här gäller särskilda regler). Och på samma sätt kan även kurserna lästa på komvux eller om man gjort prövningar i gymnasiala kurser, också räknas in. Att det i ditt examensbevis ingår estetiska kurser eller andra kurser ... spelar i detta fallet ingen roll.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga