Sofie 32 år

  Hej! Jag ska söka ssk-utbildningen i vår och har 100 gymnasiepoäng ifrån grundläggande behörighet. Nu läser jag biologi 1 och undrar om dom 100 poängen kommer räknas när jag redan läst naturkunskap 1 och 2? Mvh Sofie.

  • Anna

   Du läser kursen bio1, men varför började du läsa den kursen? Den krävs ju inte för särskild behörighet till ssk-programmet. Har du från SYV-en på komvux fått besked om att bio1-kurs får lov att ingå i ditt Slutbetyg eller Examensbevis från komvux? eller chansar du bara: tror och hoppas att kursen får lov att ingå och ge dig grundläggande behörighet? Givetvis kan man läsa kurserna av en annan anledning än att uppnå viss formell behörighet. Med tanke på att du vill bli sjuksköterska så är det bra att du lär dig så mycket inom bl.a  biologi som möjligt. Men det fattas info i din fråga för att jag ska kunna ge dig svar ang.grundläggande behörighet för dig. Läs också mitt "svar" på din fråga, nedan. Återkom gärna med mer information.

  • Sofie Hej Anna. Jag läser nu upp mina betyg från gymnasiet. Jag har ett slutbetyg men då för många underkänt. Med grundläggande behörighet menade jag att jag har 2150 godkända gymnasiepoäng. Jag har inte kontaktat SYV på komvux. Jag valde att läsa denna kursen nu för att det saknas 100 poäng och ämnet har koppling till ssk-utbildning.
  • Milla Är ditt slutbetyg från året 2010 och senare eller från 2009 eller tidigare? det kan spela stor roll från vilket år ditt slutbetyg är och även om det är ett slutbetyg från komvux eller från gymnasieskolan. Är du helt säker att överskrift på dokumentet är just SLUTBETYG och inte ett Samlat Betygsdokument?
  • Sofie Hej Milla. Jag tog studenten 2010. På dokumenten från gymnasiet står det Slutbetyg.
  • Anna Om du fick ett Slutbetyg från en gymnasieskola året 2010, så borde det vara så att i fall du uppnår 2250p.godkända och bland dem har godkända betyg i Svenska A och B, Matematik A och Engelska A, då borde du av Antagning.se bli bedömd ha grundläggande behörighet. Pga överlappning finns i kursernas innehåll (jag tror du märker det när du läser Bio1-kursen om du tidigare läst naturkunskapskurserna) så är jag inte säker att Antagning.se kommer godkänna både naturkunskaps-kurserna och biologi-kursen. Det är därför säkrare för dig att skaffa dig godkända poängen i något annat ämne.
  • Anna

   Det finns några "??" som t.ex du skriver att du har "läst" naturkunskap 1 och 2 (med "läst" - menar du att du har Godkända betyg? för man kan läsa kurserna och få icke-godkänt och det är också ett betyg; sedan kan man också läsa kurserna och inte få något betyg alls...), men på "den tiden" när du läste på gymnasiet så hette kurserna Naturkunskap A och B (och inte 1 och 2). Ska jag tolka info i din fråga som att du läste naturkunskapskurserna efter gymnasiet eller menar du NkA och B när du skriver "1och2"? Förresten så finns det ingen kurs som heter Naturkunskap 1, utan det finns följande kurser på nivå1: Naturkunskap 1a1, 1a2 och 1b. Varje liten detalj i vilka kurser du har godkända betyg i kan spela stor roll när frågan om du har eller inte har grundläggande behörighet ska avgöras. Därför är det en stark rekommendation att du bokar tid med SYV på komvux och visar honom/henne alla dina tidigare gymnasiala betyg. Om SYV på komvux inte direkt kan svara på dina frågor har hen möjlighet att kontakta experter både på Skolverket och på Universitets- och högskolerådet. När man har dina betyg framför sig och slipper vara osäker på vad dokumentet heter, från vilket år det är och exakt vilka kurser som du har betyg i är det mycket lättare att skaffa sig rätt uppfattning om vad som fattas och man kan också - om man, som SYV, är osäker - kontakta de sakkunniga och återkomma till dig med rätt svar.

  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sofie!
  Innehåll i naturkunskapskurserna överlappar till viss del innehåll i kursen Biologi1.
  När du skriver om att du har "100p till grundläggande behörighet", så undrar jag vad du menar mer exakt? Läser du nu mot examensbevis från komvux? Eller mot ett Slutbetyg? Vilket dokument fick du när du slutade på gymnasiet? Frågan om grundläggande behörighet är ibland rätt komplicerad. Grundläggande behörighet kan man uppnå på flera olika sätt. Utan att du berättar mer kring din situation så kan vi tyvärr inte ge dig ett svar på din fråga.

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sofie,

  jag rekommenderar att du bokar tid med SYV på komvux (du gör det på komvux i den kommunen där du är folkbokförd). Du visar alla dina tidigare gymnasiebetyg till SYV på komvux och så får ni komma fram om vad som fattas för att du ska anses som behörig sökande till ssk-programmet. Precis som min kollega SYV Anna redan har svarat så är en fråga om Grundläggande behörighet en ganska komplicerad fråga. Det är inte så enkelt att 2250 godkända poäng i gymnasiala kurser som ger grundläggande behörighet... tyvärr. Sökande till svenska högskoleutbildningar måste också ha rätt sort utbildningsdokument, t.ex Examensbevis, Slutbetyg eller äldre dokument som t.ex Avgångsbetyg och för varje typ av utbildningsdokument finns en egen uppsättning av reglerna. För slutbetyget har reglerna ändrats "mitt i" och det är därför viktigt att veta om Slutbetyget är från året 2010 och senare eller från 2009 och tidigare år. 
  Du kanske själv läste information på t.ex antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/gymnasieskolan/slutbetyg-2010-och-framat/grundlaggande-behorighet och tolkar den som att det fattas dig 100 godkända poäng, vilket kan förhoppningsvis också stämma. Men reglerna är många och komplicerade. I vissa fall är det rektors bedömning som gäller. T.ex om en person vill ta in naturkunskapskurserna och en kurs i ämnet Biologi in i samma Examensbevis då är det rektor på gymnasieskola eller på komvux (där personen läser mot examensbevis) som får göra en bedömning om överlappningen är inte så stor (menar överlappning i kursernas innehåll) att det skulle förhindra att kurserna får ingå i samma utbildningsdokument.
  Det skulle vara "bättre" för dig att läsa en annan kurs, som inte har någon överlappning med naturkunskap. Jag säger inte att du bör hoppa av Biologi-kursen. Men sök ännu en annan kurs á 100poäng eller två kurser á 50poäng/styck. 

  Under alla omständigheter så tycker jag du bör samråda med SYV på komvux och inte bara chansa att du genom ännu 100p.godkända kommer uppnå grundläggande behörighet för att om det inte blir godkänt av Antagning.se när du gjort ansökan, så riskerar du att försena möjlighet för dig att påbörja ssk-programmet (kanske med ett helt år).
  Jag tänker också på att det ofta är lättare att komma in på en högskoleutbildning om starten är på våren (färre sökande och antagningsgränser brukar ligga lägre). Så, om du chansar och inte blir bedömd ha grundläggande behörighet när du gjort ansökan till våren 2023, finns det inte tid att komplettera i tid (sista dag för komplettering brukar ligga i början av december) och du blir kanske försenad med ett helt år.

  Frågor och svar

  • SYV-besökare 35 år

   Om en arbetsgivare vill erbjuda LIA för webbutvecklare?

   Hej, min fråga är kanske lite ovanlig... Om en arbetsgivare vill erbjuda LIA för en yrkeshögskolestuderande, hur hittar man de yh-utbildningar som är pågående - gäller område Data/IT (webbutveckling) och arbetsplatsen finns i Stockholm (ganska centralt i Sthlm)? Tack för all hjälp ni kan bistå...

   Julia SYV: Hej och tack för din fråga om LiA för webbutvecklare i Stockholm!www.yhguiden.se visar de pågående yrkeshögskoleutbildningar också, inte endast de som har framtida... Läs hela svaret
  • Alicia 24 år

   Kandidat i socialt arbete?

   Hej! Jag har läst en del kurser inom socialt arbete och vill gärna i framtiden arbeta med barnrättsfrågor. Min plan är att jag ska utbilda mig till jurist men jag vill även ha det sociala arbetet i ryggen för att utöka min kompetens. Jag undrar nu hur man går tillväga för att ta ut en...

   Milla SYV: Hej Alicia,inga poäng kommer "räknas bort" från juristprogrammet men jag kan inte svara på frågan om du efter 3 terminer på juristprogrammet ska kunna ta ut kandidatexamen i socialt... Läs hela svaret
  • Sara 16 år

   Vilken utbildning/universitet?

   Hej! Jag undrar vilken utbildning jag ska gå på om jag vill bli tidningsredaktör, dessutom vill jag studera i Korea som utbytesstudent i en termin och undrar därför vilket universitet jag ska gå på då?

   Julia SYV: Hej Sara,det yrket du ställer en fråga om, och liknande yrken som t.ex  Förlagsredaktör, Content-manager och Webbredaktör, är i Sverige icke-reglerade. Det betyder att arbetsgivare... Läs hela svaret
  • Hugo 19 år

   Matematik för naturvetenskaper jämfört med endimensionell analys?

   Som rubriken lyder undrar jag över skillnaderna mellan kursen matematik för naturvetenskaper och endimensionell analys. Pluggar just nu en civilingenjörs utbildning första året men tänkt byta till en kandidat i kemi. Aldrig varit någon höjdare på matematik så har haft svårigheter för endim...

   Milla SYV: Hej Hugo,det är en högskolelärare i matematik som kan svara på din fråga. En studievägledare är inte lärare i matematik. Vi kan därför... Läs hela svaret
  • Jennie 19 år

   Kan mina kurser på folkhögskola användas som högskolepoäng?

   Jag funderar på att bli textillärare och har hittat en utbildning i kompletterande pedagogik för ämneslärare, 90 hp. För att söka kursen ska man ha läst 90 hp i ämnet man vill bli lärare i, i detta fallet textil. Jag går nu 2 år...

   Julia SYV: Hej Jennie,jag tror tyvärr inte att du i detta fallet kan använda folkhögskolestudier i stället för högskolepoäng. Jag tänker dock på ett yrke... Läs hela svaret
  • Hanna 24 år

   Fler meritpoäng?

   Jag har en godkänd gymnasieexamen sedan tidigare (yrkesprogram), och vill nu komma in på en högskoleutbildning som har rätt så höga antagningspoäng. Har läst Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2, då utbildningen kräver det...

   Julia SYV: Hej Hanna,Meritpoängen är Extrapoängen och det är endast engelska 7, moderna språk 3 och 4 samt högre kurser i matematik som ger de extrapoängen (MERIT-poängen). Max antal merit (extra) poäng som... Läs hela svaret
  • Ella 17 år

   Är det skillnad på matte 3b och 3c för naturbehörighet?

   Hej! Har precis börjat tvåan och byter från natur till sam. Det funkar enligt schemat att fortsätta läsa matte 3 eftersom jag ändå vill ha kursen och kändes bättre än att ta ett års paus, men skolan sa att jag då byter till matte 3b istället för 3c. Gör det någon skillnad om jag sedan vill ta...

   Julia SYV: Hej Ella,om du "ändå" sedan ska läsa matte 4, då kan du "gott" läsa matte 3b först. Båda kurserna (matematik 3b och 3c förbereder... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   RIG/NIU poängplan?

   Jag har läst att om man går RIG eller NIU läser man ämnet specialidrott upp till 700 poäng. "Tar" man då poäng från andra kurser eller läser man utökat program för att få plats med idrotten, eller en kombination av...

   Milla SYV: Hej Lovisa!inom Individuellt val, 200p. läser RIG- och NIU elever idrottskurserna. De resterande idrottskurser, utöver 200p.individuellt val, brukar läsas som U-kurser, utökat program. Det är inte ovanligt att... Läs hela svaret
  • Åsa 47 år

   värt att läsa till Logistiker och får man jobb?

   Hej! Jag är 47 år gammal och har sista tiden upplevt att man blir bortvald när man söker till jobb inom vård och service där jag har utbildning och erfarenhet. Antagligen pga att man tror att yngre människor kräver lägre lön samt att...

   Milla SYV: Hej Åsa,Logistiker och Speditör är två av de många icke-reglerade, i Sverige, yrken. Att yrket är Icke-reglerat betyder att det ej finns strikta regler ang.vilken... Läs hela svaret
  • Elissa 21 år

   hur får man 120hp i engelskastudier för att bli behörig för KPU?

   Hej, jag funderar på att läsa till engelsklärare i gymnasieskolan men vill helst läsa fristående kurser då ingen högskola har ett lärarprogram som erbjuder den kombination av ämnen jag vill undervisa i. Jag läste att det krävs 120hp i ämnesstudier för att bli behörig för KPU i engelska, men jag...

   Milla SYV: Hej Elissa!Du får det bästa (mest rätta) svar på din fråga hos antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa KPU. Det är... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   behörighetintyg från folkhögskola?

   Hur funkar det om man får grundläggande behörighet från folkhögskola? Det är fortfarande meritvärdet från gymnasiet man konkurrerar med när man söker till högskola/universitet?

   Milla SYV: Hej Lovisa,om man får studieomdöme från en folkhögskola (som ger grundläggande behörighet) då får man som "betyg" en siffra upp till max 4.0 och med den siffran... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Högskolebehörighet fr om nästa år?

   Jag läser olika krav på grundläggande högskolebehörighet på olika sidor så undrar vad som gäller? Sen läste jag att i nuläget kan man välja till högskolebehörighet på yrkesprogrammen inom ramen för de 2500...

   Milla SYV: Hej Lovisa,den frågan du ställer blir aktuell från hösten 2024, alltså först om 2 år. De elever som börjar på gymnasiets yrkesprogram kommer under sitt första... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga