1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Valentina!

  Det finns ett förslag på namnbyte av grund- och gymnasiesärskolan.

  Det är, alltså, ännu (mars 2021) bara ett förslag som har tagits fram i en statlig utredning Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven SOU 2017:07. Förslaget om att byta namn har varit ute på remiss, men det är oklart om och när beslut fattas. Du kan följa ärendets gång i länken nedan.

  Hänvisning/Länk: 

  Lagstiftningskedjan SOU 2017:07: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/06/dir.-201938/

    

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga